en-USvi-VN

Close

Thông tin cổ đông

Công bố thông tin về việc ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa PV GAS và PVOIL

Ngày 20/01/2021, Hội đồng Quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-KVN chấp thuận chấp thuận chủ trương hợp tác sản xuất kinh doanh giữa PV GAS và Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL). Cùng ngày, PV GAS và PVOIL đã ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh giai đoạn 2021-2025.

 

Tài liệu tải về

Thị trường

Giá dầu

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên