PVGAS

Once Upon a Time...

Close

Thông tin cổ đông

Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2020

Ngày 07/6/2021, Hội đồng Quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 61/NQ-KVN về việc thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt năm 2020 như sau:
-   Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020: 30% Vốn điều lệ.
-   Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: Từ ngày 01/9/2021 đến ngày 16/10/2021.
 

Tài liệu tải về

Thị trường

 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên