en-USvi-VN

Close

Thông tin cổ đông

Công bố thông tin về việc chấp thuận hợp đồng GSA Sao Vàng - Đại Nguyệt ký giữa PVN và Tổng công ty Khí Việt Nam -CTCP

Ngày 08/5/2020, Hội đồng Quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 60/NQ-KVN về việc Chấp thuận Hợp đồng mua bán khí Lô 05-1b & 05-1c mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và PV GAS.

Tài liệu tải về

Thị trường

Giá dầu

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên