PVGAS

Once Upon a Time...

Close

Thông tin cổ đông

Công bố thông tin về việc chấp thuận các nội dung chính của Sửa đổi, Bổ sung số 03 Hợp đồng mua bán khí Bể Cửu Long giữa PVN và PV GAS

Ngày 02/02/2021, Hội đồng Quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-KVN chấp thuận các nội dung chính của Sửa đổi, Bổ sung số 03 Hợp đồng mua bán khí Bể Cửu Long giữa Bên bán là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Bên mua là PV GAS.

 

Tài liệu tải về

Thị trường

 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên