en-USvi-VN

Close

Thông tin cổ đông

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP

Hội đồng Quản trị PV GAS đã ban hành Quyết định số 199/NQ-KVN ngày 18/02/2020 về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Văn Quang giữ chức Phó Tổng giám đốc của PV GAS và Quyết định số 200/NQ-KVN ngày 19/02/2020 về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Huỳnh Quang Hải giữ chức Phó Tổng giám đốc của PV GAS

Tài liệu tải về

Thị trường

Giá dầu

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên