en-USvi-VN

Close

Thông tin cổ đông

Công bố thông tin về thông qua dự thảo thỏa thuận thanh quyết toán mua bán khí năm 2019 giữa PV GAS và PVFCCo

Ngày 01/7/2020, Hội đồng Quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 70/NQ-KVN thông qua dự thảo Thỏa thuận thanh quyết toán tiền mua bán khí năm 2019 giữa PV GAS và Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí  - CTCP (PVFCCo) nhằm thanh quyết toán tiền mua bán khí từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 do điều chỉnh nguồn khí và cước phí.

Tài liệu tải về

Thị trường

Giá dầu

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên