en-USvi-VN

Close

Thông tin cổ đông

Công bố thông tin về các giao dịch với người có liên quan của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP

Ngày 31/7/2020, Hội đồng Quản trị PV GAS đã ban hành các nghị quyết thông qua các thỏa thuận, giao dịch với người có liên quan với PV GAS như sau:

  • Nghị quyết số 71/NQKVN thông qua dự thảo Sửa đổi, Bổ sung số 04 hợp đồng dịch vụ thu gom, tiếp nhận, nén khí bể Cửu Long giữa PV GAS với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro (VSP), theo đó các sửa đổi liên quan đến nội dung bù đắp thiếu hụt công suất nén khí về bờ tại khu vực Bạch Hổ và bổ sung nguồn khí Cá Tầm vào hợp đồng;
  • Nghị quyết số 72/NQKVN thông qua dự thảo sửa đổi, Bổ sung số 01 hợp đồng dịch vụ thuê công suất nén Rồng Đồi Mồi và Rồng Mở Rộng giữa PV GAS và VSP, theo đó sửa đổi nguyên tắc xác định sản lượng khí để đảm bảo tính nhất quán giữa các hợp đồng;
  • Nghị quyết số 73/NQKVN thông qua nội dung chính Thỏa thuận hợp tác giữa PV GAS và Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP (PVChem) nhằm tăng cường trao đổi, tìm kiếm các cơ hội hợp tác trong đầu tư, sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ, tận dụng thế mạnh của mỗi đơn vị để hợp tác, cùng phát triển.

Tài liệu tải về

Thị trường

Giá dầu

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên