en-USvi-VN

Close

Thông tin cổ đông

CBTT về việc thông qua dự thảo Sửa đổi, Bổ sung số 03 Hợp đồng vận chuyển, xử lý và nén khí và condensate Thiên Ưng - Đại Hùng về bờ giữa PV GAS với VSP

Ngày 12/12/2019, Hội đồng Quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 106/NQ-KVN thông qua dự thảo Sửa đổi, Bổ sung số 03 Hợp đồng vận chuyển, xử lý và nén khí và condensate Thiên Ưng – Đại Hùng về bờ giữa PV GAS và Liên Doanh Việt-Nga Vietsovpetro (VSP) nhằm bổ sung quy trình xác định hao hụt Condensate Thiên Ưng trong quá trình xử lý, tàng trữ và xuất bán từ CPP-2 đến FSO.

Tài liệu tải về

Thị trường

Giá dầu

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên