en-USvi-VN

Close

Thông tin cổ đông

CBTT về việc thông qua dự thảo Sửa đổi, Bổ sung số 02 Hợp đồng mua bán Khí và Condensate Thiên Ưng – Đại Hùng tử Lô 04-3 và Lô 05-1(a) giữa PVN và PV GAS

Ngày 30/12/2019, Hội đồng Quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-KVN thông qua dự thảo Sửa đổi, Bổ sung số 02 Hợp đồng mua bán Khí và Condensate Thiên Ưng – Đại Hùng từ Lô 04-3 và Lô 05-1(a) giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và PV GAS để sửa đổi nội dung liên quan đến Đặc tính kỹ thuật của Khí và Condensate mỏ Thiên Ưng tại Phụ lục 3 – Đặc tính kỹ thuật của Khí và Condensate bán của Hợp đồng.

Thị trường

Giá dầu

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên