en-USvi-VN

Close

Thông tin cổ đông

CBTT Về việc thông qua các nội dung chính của Bổ sung số 02 Hợp đồng dịch vụ thu gom, tiếp nhận, nén khí bể Cửu Long vào bờ

Ngày 10/12/2018, Hội đồng quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 120/NQ-KVN thông qua nội dung chính của Bổ sung số 02 Hợp đồng dịch vụ thu gom, nén khí, tiếp nhận, nén khí bể Cửu Long vào bờ để làm cơ sở đàm phán với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Liên doanh Vietsovpetro. Việc ký kết Bổ sung số 02 nhằm mục đích điều chỉnh cách tính lượng khí vào bờ phù hợp với hoạt động thực tế tại các giàn nén ngoài khơi, đảm bảo quyền lợi của PV GAS theo Hợp đồng đã ký.

Thị trường

Giá dầu

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên