en-USvi-VN

Close

Thông tin cổ đông

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua việc PV GAS kê khai, nộp toàn bộ khoản chênh lệch giá khí đối với lượng khí trong bao tiêu do Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP bán cho sản xuất điện phát sinh từ ngày 20/3/2019 vào ngân sách nhà nước theo Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 12/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Thị trường

Giá dầu

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên