PVGAS

Once Upon a Time...

Close

Thông tin cổ đông

Công bố thông tin về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày 05/02/2021, Hội đồng Quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 19/NQ-KVN thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

-   Thời gian: Dự kiến ngày 16/4/2021 (thứ Sáu);

-    Địa điểm: Trụ sở PV GAS, PV GAS Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

Tài liệu tải về

Thị trường

 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên