PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close

Thông tin cổ đông

Thông báo thay đổi nhân sự ông Nguyễn Anh Tuấn (03 Tháng Hai 2024)

Đăng ngày: 03 Tháng Hai 2024

Thông báo thay đổi nhân sự ông Nguyễn Anh Tuấn

Tài liệu tải về

Công bố thông tin Quyết định số 129/QĐ-KVN về việc giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Anh Tuấn (03 Tháng Hai 2024)

Công bố thông tin Quyết định 71/QĐ-KVN và Quyết định 72/QĐ-KVN (03 Tháng Hai 2024)

Đăng ngày: 03 Tháng Hai 2024

Công bố thông tin Quyết định 71/QĐ-KVN và Quyết định 72/QĐ-KVN

Tài liệu tải về

CBTT về Báo cáo tài chính riêng năm 2023 (30 Tháng Giêng 2024)

Đăng ngày: 30 Tháng Giêng 2024

CBTT về Báo cáo tài chính riêng năm 2023

Tài liệu tải về

CBTT về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 (30 Tháng Giêng 2024)

Đăng ngày: 30 Tháng Giêng 2024

CBTT về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

Tài liệu tải về

Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị năm 2023 (30 Tháng Giêng 2024)

Đăng ngày: 30 Tháng Giêng 2024

Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị năm 2023

Tài liệu tải về

Công bố thông tin Nghị quyết 04/NQ-KVN ngày 25/1/2024 về việc chấp thuận các nội dung chính của Thoả thuận khung mua bán khí mỏ Nam Du - U Minh (26 Tháng Giêng 2024)

Thông báo về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Công Luận và Ông Nguyễn Phúc Tuệ giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần (26 Tháng Giêng 2024)

Công bố thông tin Quyết định 89/QĐ-KVN và Quyết định 90/QĐ-KVN ngày 25/1/2024 (26 Tháng Giêng 2024)

Công bố thông tin bất thường (08 Tháng Giêng 2024)

Đăng ngày: 08 Tháng Giêng 2024

Công bố thông tin bất thường

Tài liệu tải về

Thông qua Quyết định 1682/QĐ-KVN ngày 28/12/2023 về việc ông Phạm Đăng Nam thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty (02 Tháng Giêng 2024)

Công bố thông tin các Nghị quyết của HĐQT TCT số 100/NQ-KVN, 101/NQ-KVN, 102/NQ-KVN ngày 31/12/2023 (01 Tháng Giêng 2024)

Đăng ngày: 01 Tháng Giêng 2024

Công bố thông tin các Nghị quyết của HĐQT TCT số 100/NQ-KVN, 101/NQ-KVN, 102/NQ-KVN ngày 31/12/2023

  • Nghị quyết số 100/NQ-KVN ngày 31/12/2023 chấp thuận các nội dung chính của Sửa đổi bổ sung 04 của Hợp đồng vận chuyển khí Lô 06.1.
  • Nghị quyết số 101/NQ-KVN ngày 31/12/2023 chấp thuận  các nội dung chính của Bổ sung số 01 Hợp đồng mua bán khí bể Cửu Long.
  • Nghị quyết số 102/NQ-KVN ngày 31/12/2023  chấp thuận các nội dung chính của Bổ sung số 01 Hợp đồng dịch vụ thu gom, tiếp nhận và nén khí bể Cửu Long vào bờ.

Công bố thông tin Nghị quyết số 86/NQ-KVN ngày 15/12/2023 chấp thuận triển khai, sửa đổi, bổ sung quy định về lãi suất tham chiếu LIBOR trong các hợp đồng khí ký với người có liên quan (16 Tháng Mười Hai 2023)

Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 12/12/2023 (15 Tháng Mười Hai 2023)

Thông báo thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin của Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần (29 Tháng Mười Một 2023)

13456789101112131415Cuối

Thị trường

 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên