PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close

Thông tin cổ đông

Nghị quyết 36/NQ-KVN ngày 22/05/2024 về việc chấp thuận nội dung chính của Hợp đồng mua bán khí năm 2024 giữa PV GAS và PVFCCo (23 Tháng Năm 2024)

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (08 Tháng Năm 2024)

Đăng ngày: 08 Tháng Năm 2024

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

(Tài liệu sẽ tiếp tục được cập nhật cho tới trước ngày tổ chức chính thức)

Tài liệu tải về

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (11 Tháng Tư 2024)

Nghị quyết 18/NQ-KVN ngày 04/04/2024 về việc chấp thuận các nội dung chính của Bản Ghi nhớ về việc mua bán khí Lô 46/13 (05 Tháng Tư 2024)

Công bố thông tin Nghị quyết 16/NQ-KVN ngày 03/04/2024 về việc chấp thuận các nội dung chính Hợp đồng mua bán Condensate Thái Bình năm 2024 giữa PV GAS và Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (03 Tháng Tư 2024)

Công bố thông tin Nghị quyết số 12/NQ-KVN và 13/NQ-KVN về giao dịch với người có liên quan (28 Tháng Ba 2024)

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2023 (19 Tháng Ba 2024)

Đăng ngày: 19 Tháng Ba 2024

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2023

Tài liệu tải về

Báo cáo thường niên năm 2023 (19 Tháng Ba 2024)

Đăng ngày: 19 Tháng Ba 2024

Báo cáo thường niên năm 2023

Tài liệu tải về

Công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-KVN (19 Tháng Ba 2024)

Đăng ngày: 19 Tháng Ba 2024

Công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-KVN

Tài liệu tải về

Công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-KVN về việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 (15 Tháng Ba 2024)

Đăng ngày: 15 Tháng Ba 2024

Công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-KVN về việc tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024

Tài liệu tải về

Thông báo thay đổi nhân sự ông Nguyễn Anh Tuấn (03 Tháng Hai 2024)

Đăng ngày: 03 Tháng Hai 2024

Thông báo thay đổi nhân sự ông Nguyễn Anh Tuấn

Tài liệu tải về

Công bố thông tin Quyết định số 129/QĐ-KVN về việc giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Anh Tuấn (03 Tháng Hai 2024)

Công bố thông tin Quyết định 71/QĐ-KVN và Quyết định 72/QĐ-KVN (03 Tháng Hai 2024)

Đăng ngày: 03 Tháng Hai 2024

Công bố thông tin Quyết định 71/QĐ-KVN và Quyết định 72/QĐ-KVN

Tài liệu tải về

CBTT về Báo cáo tài chính riêng năm 2023 (30 Tháng Giêng 2024)

Đăng ngày: 30 Tháng Giêng 2024

CBTT về Báo cáo tài chính riêng năm 2023

Tài liệu tải về

CBTT về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 (30 Tháng Giêng 2024)

Đăng ngày: 30 Tháng Giêng 2024

CBTT về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023

Tài liệu tải về

13456789101112131415Cuối

Thị trường

 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên