PVGAS

Once Upon a Time...

Close

Thông tin cổ đông

PV GAS đã ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và kiểm toán BCTC lập theo Chuẩn mực BCTC Quốc tế cho năm 2021 với Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (22 Tháng Sáu 2021)

PV GAS thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (11 Tháng Sáu 2021)

Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2020 (08 Tháng Sáu 2021)

Đăng ngày: 08 Tháng Sáu 2021

Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2020

Tài liệu tải về

Công bố thông tin về việc về việc chấp thuận các nội dung chính của 01/01 /2020 Thỏa thuận thanh quyết toán tiền mua bán khí giai đoạn từ ngày 01/01 /2020 đến ngày 30/12 /2020 giữa PV GAS và PVFCCo (20 Tháng Năm 2021)

Công bố thông tin về việc chấp thuận các nội dung chính của Sửa đổi, Bổ sung số 07 Hợp đồng dịch vụ vận hành và bảo dưỡng hệ thống thu gom khí thấp áp Vòm Bắc giữa PV GAS và Vietsovpetro (16 Tháng Tư 2021)

Đăng ngày: 16 Tháng Tư 2021

Công bố thông tin về việc chấp thuận các nội dung chính của Sửa đổi, Bổ sung số 07 Hợp đồng dịch vụ vận hành và bảo dưỡng hệ thống thu gom khí thấp áp Vòm Bắc giữa PV GAS và Vietsovpetro

Ngày 15/4/2021, Hội đồng Quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 37/NQ-KVN về việc chấp thuận các nội dung chính của Sửa đổi, Bổ sung số 07 Hợp đồng dịch vụ vận hành và bảo dưỡng hệ thống thu gom khí thấp áp Vòm Bắc giữa PV GAS và Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro để gia hạn thời gian Hợp đồng từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Tài liệu tải về

Công bố thông tin biên bản họp và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (16 Tháng Tư 2021)

Báo cáo thường niên 2020 (16 Tháng Tư 2021)

Đăng ngày: 16 Tháng Tư 2021

Báo cáo thường niên 2020

Tài liệu tải về

Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2020 (16 Tháng Tư 2021)

Đăng ngày: 16 Tháng Tư 2021

Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2020

Tài liệu tải về

Hội đồng Quản trị PV GAS đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-KVN về việc trích lập Quỹ đầu tư phát triển năm 2019 (15 Tháng Tư 2021)

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (15 Tháng Ba 2021)

Đăng ngày: 15 Tháng Ba 2021

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tài liệu tải về

Công bố thông tin về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (05 Tháng Hai 2021)

Công bố thông tin về việc chấp thuận các nội dung chính của Sửa đổi, Bổ sung số 03 Hợp đồng mua bán khí Bể Cửu Long giữa PVN và PV GAS (03 Tháng Hai 2021)

Báo cáo tình hình quản trị năm 2020 của Tổng công ty Khí Việt Nam -CTCP (26 Tháng Giêng 2021)

Công bố thông tin về việc ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa PV GAS và PVOIL (21 Tháng Giêng 2021)

Công tác cán bộ của Tổng công ty Khí Việt Nam -CTCP (04 Tháng Giêng 2021)

Đăng ngày: 04 Tháng Giêng 2021

Công tác cán bộ của Tổng công ty Khí Việt Nam -CTCP

Ngày 04/01/2021, Hội đồng Quản trị PV GAS đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-KVN về việc bổ nhiệm Ông Phạm Văn Phong – Giám đốc Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí kiêm giữ chức Trưởng các chi nhánh: Kho LPG Gò Dầu, Kho LPG Dung Quất, kiêm giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần LNG VIETNAM giữ chức Phó Tổng giám đốc PV GAS.

1234567891011

Thị trường

 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên