PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close

Thông tin cổ đông

Đấu giá theo lô chuyển nhượng vốn của PV GAS tại Công ty CP Sản xuất ống thép Dầu khí Việt Nam (08 Tháng Tám 2022)

Đăng ngày: 08 Tháng Tám 2022

Đấu giá theo lô chuyển nhượng vốn của PV GAS tại Công ty CP Sản xuất ống thép Dầu khí Việt Nam

Tài liệu tải về

Giao dịch với người có liên quan (05 Tháng Tám 2022)

Đăng ngày: 05 Tháng Tám 2022

Giao dịch với người có liên quan

Tài liệu tải về

Báo cáo thường niên năm 2021 (13 Tháng Bảy 2022)

Đăng ngày: 13 Tháng Bảy 2022

Báo cáo thường niên năm 2021

Tài liệu tải về

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức 2021 bằng tiền mặt (17 Tháng Sáu 2022)

Đăng ngày: 17 Tháng Sáu 2022

Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức 2021 bằng tiền mặt

Tài liệu tải về

Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2021 (09 Tháng Sáu 2022)

Đăng ngày: 09 Tháng Sáu 2022

Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức năm 2021

Tài liệu tải về

Công bố thông tin giao dịch với người có liên quan (26 Tháng Năm 2022)

Đăng ngày: 26 Tháng Năm 2022

Công bố thông tin giao dịch với người có liên quan

Tài liệu tải về

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PV GAS (15 Tháng Tư 2022)

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (21 Tháng Ba 2022)

Đăng ngày: 21 Tháng Ba 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tài liệu tải về

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về giao dịch với người có liên quan (15 Tháng Hai 2022)

Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (15 Tháng Hai 2022)

Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (21 Tháng Mười 2021)

Đăng ngày: 21 Tháng Mười 2021

Công bố thông tin thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tài liệu tải về

Công bố thông tin thay đổi người đại diện theo pháp luật (15 Tháng Mười 2021)

Đăng ngày: 15 Tháng Mười 2021

Công bố thông tin thay đổi người đại diện theo pháp luật

Tài liệu tải về

Công bố thông tin Nghị quyết bầu chủ tịch Hội đồng Quản trị (24 Tháng Chín 2021)

Đăng ngày: 24 Tháng Chín 2021

Công bố thông tin Nghị quyết bầu chủ tịch Hội đồng Quản trị

Công bố thông tin Nghị quyết bầu chủ tịch Hội đồng Quản trị

Tài liệu tải về

Công bố thông tin Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc (24 Tháng Chín 2021)

Đăng ngày: 24 Tháng Chín 2021

Công bố thông tin Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc

Công bố thông tin Quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc

Tài liệu tải về

Công bố thông tin biên bản kiểm phiếu và các nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (24 Tháng Chín 2021)

Đăng ngày: 24 Tháng Chín 2021

Công bố thông tin biên bản kiểm phiếu và các nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công bố thông tin biên bản kiểm phiếu và các nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Tài liệu tải về

123456789101112

Thị trường

 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên