Văn hóa doanh nghiệp PV Gas

Khẩu hiệu: 

PV Gas - Năng lượng cuộc sống

Tầm nhìn: 

Giữ vững vai trò chủ đạo trong ngành khí Việt Nam và tham gia thị trường quốc tế, trở thành một trong các thương hiệu Khí mạnh của ASEAN và Châu Á.

Sứ mệnh:    

Xây dựng, vận hành an toàn, hiệu quả toàn bộ hệ thống thu gom, xuất nhập khẩu, vận chuyển, chế biến/ chế biến sâu, tàng trữ, dịch vụ, kinh doanh khí và các sản phẩm khí, tham gia hoạt động đầu tư thượng nguồn; đảm bảo cung cấp khí, các sản phẩm khí và dịch vụ khí cho các hộ tiêu thụ trên toàn quốc và mở rộng ra thị trường quốc tế, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và khu vực.

Giá trị cốt lõi:

  • An toàn là vấn đề sống còn;
  • Con người là yếu tố then chốt. Trân trọng, phát huy tối đa tiềm năng của mỗi nhân viên và trọng dụng nhân tài;
  • Phát triển bền vững cùng cộng đồng xã hội và môi trường thân thiện.
  • Đề cao tính trách nhiệm với nhân viên, khách hàng, nhà đầu tư và đối tác.

Phương châm hành động:

"Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời, triển khai quyết liệt"