PVGAS

Once Upon a Time...

en-USvi-VN

Close
Categories: Tin hoạt động

Đảng bộ PV GAS D tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trải qua quá trình nỗ lực, đồng lòng của Đảng ủy, tập thể lãnh đạo và toàn thể CBCNV, Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội 2020 – 2025. 

Ngày 15/08, Đảng ủy PV GAS D đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội 2020 – 2025. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Lê Minh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và đồng chí Trần Thanh Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Giám đốc PV GAS D. Thành phần tham gia Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát Đảng ủy, Ban Giám đốc, Bí thư và Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên và Trưởng, Phó các phòng/đơn vị PV GAS D.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Lê Minh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS D

 

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, về phía Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Trần Đức Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Nhân sự; đồng chí Triệu Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Bí thư Đảng ủy Cơ quan điều hành; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy, các ban tham mưu Đảng ủy và các ban chuyên môn của PV GAS.

Ngay trước đó, Đảng ủy PV GAS D cũng đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Đảng ủy PV GAS đối với nhân sự Bí thư Đảng ủy PV GAS D nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Lê Minh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS D đã nhận quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy PV GAS, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy PV GAS D. Thay mặt Đảng ủy PV GAS, đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Minh Hải và phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho đồng chí Bí thư mới nhận nhiệm vụ.  

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ PV GAS D được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định, tạo đà hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV - nhiệm kỳ 2020 – 2025

 

Trong giai đoạn vừa qua, tình hình thế giới và trong nước diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường cùng nhiều khó khăn, thách thức mới xuất hiện, ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả các ngành, các lĩnh vực, trong đó có ngành Dầu khí. Thế nhưng, với ý chí, quyết tâm và tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động", Ban Thường vụ Đảng ủy – Ban chấp hành Đảng bộ PV GAS D đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2025; vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, từng bước thực hiện thắng lợi và thu được kết quả trên nhiều lĩnh vực hoạt động, sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Những con số ấn tượng trong sản xuất kinh doanh 

Phần lớn các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của PV GAS D đều đạt và vượt so với giữa nhiệm kỳ, nhất là chỉ tiêu về tài chính. Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, PV GAS D đã ghi dấu với những con số ấn tượng: tổng sản lượng khí đã cung cấp là 3.471,08 triệu Sm3 (đạt 62,2% mục tiêu 5 năm 2020 -2025), tổng doanh thu là 32.865 tỷ đồng (đạt 62,9% mục tiêu 5 năm 2020 -2025), tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.317 tỷ đồng và tổng nộp ngân sách nhà nước là 485 tỷ đồng (vượt mức mục tiêu 5 năm 2020 -2025 lần lượt là 104,6% và 102,1%)…

Hội nghị đã nghe Tham luận về “Chương trình phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới” 

 

Trong giai đoạn 2020 – 2023, Công ty đã mở rộng đường ống đến Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, kết nối hệ thống tuyến ống cấp tại các khu công nghệ ở Phú Mỹ - Mỹ Xuân – Gò Dầu – Cái Mép - Hiệp Phước - Nhơn Trạch, đồng bộ với hệ thống hạ tầng khí và nguồn cung của PV GAS. PV GAS D nỗ lực xây dựng hình ảnh với các đối tác khu vực và trên thế giới, thu hút sự quan tâm và đầu tư từ 2 đối tác Nhật Bản là Tokyo Gas Asia Pte. Ltd và Saibu Gas Co., Ltd với sở hữu lần lượt là 25% và 21% số cổ phần có quyền biểu quyết tại PV GAS D.   

Trong năm 2023, PV GAS D đã ký kết hợp đồng mua bán khí với với 3 khách hàng lớn và bắt đầu cấp khí bằng đường ống cho 6 nhà máy. PV GAS D sẽ mở rộng mạng lưới khách hàng, từng bước đầu tư phát triển hệ thống phân phối khí thiên nhiên bằng đường ống tại Đông Nam Bộ, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. 

Hoàn thành 100% chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 

100% chỉ tiêu của Đảng bộ PV GAS D về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đều thực hiện tốt, đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm đề ra trong Nghị quyết. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, công tác phát triển đảng viên… tiếp tục được đổi mới, tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. 

Hội nghị đã nhận nhiều ý kiến chỉ đạo, góp ý của đại diện lãnh đạo Đảng ủy và các ban chuyên môn PV GAS

 

Hiện nay, Đảng bộ PV GAS D có 5 chi bộ trực thuộc với 87 đảng viên. Các chi bộ, đảng viên đều nghiêm túc chấp hành, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong các năm qua, Đảng ủy Công ty không nhận được đơn thư tố cáo, khiếu nại.

Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi Hội Cựu chiến binh thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình; chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Công ty; góp phần tích cực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Công ty ngày càng vững mạnh.

Hoàn thành đạt tiến độ trong các nhiệm vụ được giao 

Đảng ủy PV GAS D cũng đã chỉ đạo thực hiện tốt, đạt tiến độ và tạo kết quả tích cực trong các nhiệm vụ: đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng; triển khai đồng bộ, đầy đủ các nghị quyết, quy định về công tác Quốc phòng – An ninh – An toàn – Phòng cháy chữa cháy – Môi trường; sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp; tập trung giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị trực thuộc, các dự án; thực hiện chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, kết hợp phát triển kinh tế với nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. 

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS đề nghị Đảng bộ PV GAS D tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quán triệt “Trong quản trị, ngoài thị trường”, chú trọng lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh song song với công tác kiểm tra giám sát

Chỉ tính riêng trong công tác nhân sự, lao động, tiền lương và đào tạo, số lao động của PV GAS D đến hết 7 tháng đầu năm 2023 là 278 người, đã tham gia 23 khóa học. Công tác bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) thực hiện 7 tháng đầu năm 2023 hoàn thành 1787/1787 đầu việc BDSC định kỳ, đạt 100% kế hoạch và hoàn thành 290/294 đầu việc BDSC đột xuất. Kết quả thực hiện tiết giảm 7 tháng đầu năm 2023 là 9,62 tỷ đồng. Tổng chi phí thực hiện công tác đoàn thể và an sinh xã hội trong 7 tháng đầu năm 0,8 tỷ đồng.

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu đã đề ra của nhiệm kỳ 2020-2025 

Trên cơ sở cập nhật Chiến lược phát triển hoạt động kinh doanh của PV GAS D đến năm 2025 và định hướng đến 2035 đã được PV GAS phê duyệt tại Nghị quyết số 106/NQ-KVN ngày 24/12/2021, các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn còn lại của nhiệm kỳ cũng như trong 5 tháng cuối năm 2023 đã được xác định cụ thể. PV GAS D sẽ tiếp tục triển khai, cố gắng hoàn thành/ hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, cũng như đưa ra những giải pháp cải thiện những mặt còn hạn chế. 

Hội nghị cũng đã lắng nghe tham luận về “Chương trình phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”; nhận nhiều ý kiến chỉ đạo, góp ý của đại diện lãnh đạo Đảng ủy và các ban chuyên môn PV GAS.

Chúc mừng Hội nghị thành công tốt đẹp

 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ PV GAS D đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội trong hơn nửa nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình đề nghị Đảng bộ Công ty tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, trên dưới một lòng để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của nửa nhiệm kỳ còn lại, trong đó chú trọng công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh song song với công tác kiểm tra giám sát. Đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐQT PV GAS đề nghị Đảng bộ PV GAS D tiếp tục quán triệt tinh thần “Trong quản trị, ngoài thị trường”, xứng đáng là cánh tay dối dài của Tổng công ty trong lĩnh vực khí thấp áp. Tổng công ty sẽ đồng hành, hỗ trợ để PV GAS D tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện ý chí và nguyện vọng của toàn Đảng bộ, người lao động và các cổ đông.

«June 2024»
MonTueWedThuFriSatSun
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

Archive

© Copyright PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK CORPORATION (PV GAS)
Address: Floor 12-15, PV GAS TOWER, No. 673 Nguyen Huu Tho Street, Phuoc Kien Commune, Nha Be District, Ho Chi Minh City.
Phone: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn

Back To Top