PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close

VF1, FLC, CIC, PXM, SD5, PNJ: Giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFMVF1): Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVS) đăng ký mua và bán 2 triệu chứng chỉ quỹ giữ nguyên lượng chứng chỉ quỹ nắm giữ là 5.490.465 đơn vị. Giao dịch thực hiện nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư, thực hiện từ ngày 19/12/2011-17/2/2012. 
Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (FLC): Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Cổ đông lớn đã bán 150.000 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 961.500 cổ phiếu tương đương tỷ lệ 5,66% còn 811.500 đơn vị tương đương tỷ lệ 4,77%. Giao dịch thực hiện từ 1/12-12/12. 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng COTEC (CIC): Ông Lê Thanh Hải - người có liên quan đến Tổng Giám đốc đăng ký bán 100.000 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 100.155 đơn vị tương đương tỷ lệ 2,38% còn 155 đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/12/2011-15/2/2012. 
Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PXM): Ông Trần Xuân Mô - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty chưa mua được 200.000 cổ phieus như đã đăng ký giữ nguyên lượng cổ phiếu nắm giữ là 40.000 đơn vị. Giao dịch thực hiện từ 10/10 -10/12. 
Ông Bùi Công Toanh là giám đốc công ty chưa mua được 200.000 cổ phieus như đã đăng ký giữ nguyên lượng cổ phiếu nắm giữ là 40.000 đơn vị. Giao dịch thực hiện từ 10/10 -10/12. 
Công ty Cổ phần Sông Đà 5 (SD5): Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Việt Nam - Cổ đông lớn - đăng ký mua 320.000 cổ phiếu, bán 250.000 cổ phiếu, nâng lượng cổ phiếu nắm giữ từ 603.900 đơn vị tương đương tỷ lệ 6,71% lên 673.900 đơn vị. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/12/2011-9/2/2012. 
Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ): Công ty Trách nhiệm hữu hạn QLQ đầu tư chứng khoán khoán Đông Á (DAC) đã bán 650.000 cổ phiếu giảm lượng cổ phiếu nắm giữ từ 1.697.254 cổ phiếu còn 1.047.254 cổ phiếu. Giao dịch thực hiện ngày 14/12/. (CafeF.vn 16/12) 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên