PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close
Phân mục: Tin hoạt động

Tổng Giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam phát động thi đua 2016

Tại Hội nghị Người Lao động, Tổng kết hoạt động SXKD năm 2015 – Triển khai Kế hoạch năm 2016 của Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS, Tổng Giám đốc Dương Mạnh Sơn đã phát động Thi đua hoàn thành Kế hoạch năm 2016. Xin giới thiệu nguyên văn Lời Phát động của Tổng Giám đốc:

“Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch  5 năm 2016- 2020, Chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035, Chiến lược phát triển bán lẻ LPG của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP, tiếp tục con đường hướng đến sự phát triển bền vững, tiếp nối những thành tựu mà Tổng Công ty đã đạt được trong 25 năm qua với việc vinh dự được Chủ tịch Nước khen tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Trọng trách mở đầu của năm 2016 càng thử thách hơn đối với Tổng Công ty, khi dự báo giá dầu vẫn ở mức thấp; áp lực cạnh tranh trong kinh doanh tăng lên khi Việt Nam gia nhập FTA, TPP; nguồn khí giá rẻ suy giảm nhanh hơn buộc phải huy động nhiều hơn nguồn khí giá cao; thời gian dừng khí hoàn toàn để bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khí Nam Côn Sơn và PM3 dài hơn năm trước;… Đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Do đó, việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch năm 2016 có ý nghĩa và vai trò dẫn đường cho việc thực hiện thành công Kế hoạch 5 năm 2016- 2020, Chiến lược phát triển Tổng Công ty, khẳng định vai trò quan trọng của Tổng Công ty trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam vượt qua những khó khăn, thách thức để góp phần ổn định và đẩy nhanh phát triển kinh tế, thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống người lao động.

Với ý nghĩa đó, để tiếp nối những thành công của 25 năm qua, với phương châm quyết liệt hành động, thay mặt Lãnh đạo Tổng Công ty và các Tổ chức đoàn thể, tôi xin phát động Phong trào Thi đua năm 2016 trong toàn Tổng Công ty với chủ đề là: “Nhiệt huyết – Sáng tạo – Chuyên nghiệp – Kỷ cương”, gồm các nội dung chính như sau: 

 Một là: Tập trung tối đa mọi nguồn lực thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016; tạo cơ sở để bắt đầu triển khai Kế hoạch 5 năm 2016-2020, Chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và Chiến lược phát triển bán lẻ LPG.

 Hai là: Vận hành an toàn, liên tục, hiệu quả và đảm bảo an ninh các công trình khí.

 Ba là: Triển khai kinh doanh hiệu quả, linh hoạt, nhạy bén với những biến động của thị trường.

 Bốn là: Triển khai quyết liệt, kiểm soát tiến độ, chất lượng, chi phí các dự án đầu tư xây dựng theo kế hoạch được phê duyệt.

 Năm là: Thi đua lao động sáng tạo, hợp lý hóa sản xuất, kiểm soát chi phí, thực hiện tiết giảm trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, tài chính,…

 Sáu là: Từng bước áp dụng hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP và tiếp tục thực hiện tái cấu trúc để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

 Bảy là: Đẩy mạnh thu gom các nguồn khí trong nước, tìm kiếm các nguồn khí ngoài nước, tham gia đầu tư thượng và nhập khẩu LNG.

 Tám là: Thường xuyên xem xét, cải tiến và tuân thủ hệ thống quản lý tích hợp An toàn - Chất lượng - Môi trường.

Các Ban, Văn phòng, Đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong toàn Tổng công ty trên cơ sở các nội dung nêu trên và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thi đua của Đơn vị mình.

Thay mặt Lãnh đạo Tổng Công ty và các tổ chức đoàn thể, tôi kêu gọi toàn thể CBCNV, người lao động trong toàn Tổng Công ty phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, đồng lòng, dốc sức vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, để ngọn lửa ngành công nghiệp khí Việt Nam mãi tỏa sáng, vì sự phát triển bền vững của Tổng Công ty Khí Việt Nam, vì sự lớn mạnh không ngừng của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam”.

Cũng tại Hội nghị, tập thể lãnh đạo, CBCNV và các tổ chức đoàn thể của Tổng Công ty Khí Việt Nam đã ký cam kết Thi đua, thể hiện quyết tâm chung sức, chung lòng, ra sức thi đua hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 với những nội dung cụ thể như sau:

1. Vận hành an toàn, liên tục, hiệu quả và đảm bảo an ninh các công trình khí.

2. Kinh doanh hiệu quả: 9.724 triệu m3 khí, 987.000 tấn LPG, 56.655 tấn condensate.

3. Kiểm soát tiến độ, chất lượng, chi phí các dự án đầu tư xây dựng: hoàn thành đấu nối Thiên Ưng vào dự án Nam Côn Sơn 2-giai đoạn 1, đưa vào vận hành dự án cấp bù khí ẩm Nam Côn Sơn cho GPP Dinh Cố, chuẩn bị và thực hiện đầu tư các dự án GPP Cà Mau, nhà máy sản xuất Polypropylene, lô B – Ô Môn, Nam Côn Sơn 2-giai đoạn 2, Sư Tử Trắng, Cá Rồng Đỏ,…

4. Kiểm soát chi phí, thực hiện tiết giảm trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, tài chính,…

5. Triển khai thực hiện tích cực Kế hoạch 5 năm 2016-2020, Chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và Chiến lược phát triển bán lẻ LPG.

6. Từng bước áp dụng hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp ERP và tiếp tục thực hiện tái cấu trúc để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

7. Đẩy mạnh thu gom các nguồn khí trong nước, tìm kiếm các nguồn khí ngoài nước, tham gia đầu tư thượng nguồn và nhập khẩu LNG.

8. Thường xuyên xem xét, cải tiến và tuân thủ hệ thống quản lý tích hợp An toàn - Chất lượng - Môi trường.

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên