en-USvi-VN

Close
Phân mục: Tin hoạt động

Tổng Giám đốc PV Gas phát động phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020

Tại Hội nghị Điển hình Tiên tiến PV GAS giai đoạn 2016 – 2020, đồng chí Dương Mạnh Sơn, Tổng Giám đốc PV GAS đã đọc Lời Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 – 2020 của Công đoàn và Ban Lãnh đạo PV GAS gửi đến toàn thể CBCNV người lao động PV GAS. 

Website PV GAS xin đăng lại nguyên văn lời kêu gọi:

Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện Kế hoạch năm 2011 - 2015 của Tổng công ty, là năm có nhiều hoạt động kỷ niệm lớn, quan trọng của đất nước, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX. Với ý nghĩa đó, thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty, tôi xin phát động Phong trào thi đua trong toàn Tổng công ty giai đoạn 2015 - 2020 với các nội dung chính sau đây:

1. Tập trung tối đa mọi nguồn lực thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 và kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020. Các chỉ tiêu thi đua giai đoạn 2016 - 2020 cụ thể như sau:

- Sản lượng khí tiêu thụ: 55,8 tỷ m3 

- Tổng doanh thu: 397.223 tỷ đồng

- Tổng nộp NSNN: 21.806 tỷ đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 39.736 tỷ đồng

2. Tuyên truyền sâu rộng để toàn thể người lao động trong Tổng công ty quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, tiếp tục thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. 

3. Toàn thể CBCNV trong toàn Tổng công ty quyết tâm thi đua “Lao động sáng tạo, Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Tiếp tục đẩy mạnh  học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, … nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020.

4. Chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập của người lao động và làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội trong cộng đồng.

5. Xây dựng và thực hiện tốt “Văn hóa doanh nghiệp”, xây dựng đội ngũ lao động chuyên nghiệp, đoàn kết, giàu lòng nhân ái, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách làm việc theo tác phong công nghiệp, hiện đại, tôn trọng kỷ luật lao động.

6. Biểu dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng những gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước để ngày càng có nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp phát triển của Tổng công ty. 

Các Ban, Văn phòng, Đơn vị trong toàn Tổng công ty trên cơ sở các nội dung nêu trên và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thi đua của mỗi Ban, Văn phòng, Đơn vị.

Lãnh đạo Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty kêu gọi toàn thể CBCNV, người lao động toàn Tổng công ty ra sức phấn đấu, cùng nhau thi đua để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 và giai đoạn 2016 - 2020.

 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên