PVGAS

Once Upon a Time...

Close
Phân mục: Tin hoạt động

Tổng Công ty Khí Việt Nam: Muôn sắc phong trào thi đua

Ở Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), các phong trào thi đua luôn được triển khai gắn liền với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhằm nuôi dưỡng và phát huy lòng yêu nghề, năng lực lao động sáng tạo từ mỗi người lao động. Nếu mỗi phong trào thi đua, mỗi cá nhân điển hình là một bông hoa thì Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP được ví như một vườn hoa muôn sắc.

Thi đua đảm bảo an ninh an toàn và bảo vệ môi trường

Ngành công nghiệp khí được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, nhưng cũng là ngành luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, các hiểm họa về môi sinh môi trường. Do đó, việc phát động các phong trào thi đua trong công tác An toàn - Sức khỏe - Môi trường - PCCN, bảo vệ an ninh, an toàn luôn là vấn đề được ưu tiên hàng đầu của Tổng công ty. Hàng năm, đơn vị đều phát động các phong trào thi đua về chủ đề này trong hoạt động sản xuất kinh doanh với các tiêu chí cụ thể. Hàng quý, Tổng công ty đều tổ chức chấm điểm an toàn và thưởng an toàn cho các cá nhân, tập thể, qua đó đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, hiệu quả và rộng khắp ở mọi lĩnh vực hoạt động.

Trải qua 25 năm thành lập PV GAS và 20 năm vận hành, hệ thống công trình khí do PV GAS quản lý luôn hoạt động an toàn, liên tục, góp phần thiết thực hoàn thành nhiệm vụ kinh tế, chính trị hàng năm và góp phần ổn định thị trường khí, điện, đạm cho cả nước. Tổng công ty đã được các tổ chức, cơ quan quản lý về công tác PCCN và môi trường đánh giá cao về công tác An toàn - Chất lượng - Môi trường.

Điển hình trong phong trào thi đua đảm bảo an toàn có thể kể đến Công ty Chế biến khí Vũng Tàu, Công ty Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn là những đơn vị đã phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua vận hành an toàn các công trình, triển khai thành công từ nhiều năm nay và hiện vẫn tiếp tục duy trì và phát triển chương trình Huấn luyện quan sát an toàn nhận diện và phòng ngừa rủi ro, từ đó đưa ra các biện pháp để giảm tai nạn, sự cố. Ngoài ra còn có các đơn vị như: Công ty Dịch vụ khí, công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ, Công ty khí Cà Mau... cũng là những đơn vị điển hình trong phong trào thi đua lao động sản xuất an toàn trong quá trình vận hành, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống đường ống dẫn khí và vận chuyển các sản phẩm khí.

Thi đua sáng tạo, cải tiến

Giai đoạn 2010 - 2015, Tổng công ty đã xét duyệt và công nhận 409 sáng kiến cải tiến kỹ thuật với tổng giá trị làm lợi các sáng kiến mang lại trên 800 tỷ đồng (chưa kể những giá trị cải tiến không quy ra được giá trị làm lợi cụ thể). Những sáng kiến này được áp dụng trong thực tế đã góp phần vào việc quản lý, vận hành các công trình khí an toàn, liên tục, hiệu quả, đem lại lợi ích kinh tế, góp phần thiết thực trong việc thực hiện chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí của ngành Dầu khí cũng như của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, trong giai đoạn 2010 - 2015, toàn Tổng công ty có 6 sáng kiến, giải pháp được công nhận là sáng kiến cấp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và 10 sáng kiến được Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tặng bằng khen. Ngoài ra, còn có 2 sáng kiến đạt giải sáng tạo trẻ Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương.

Điển hình cho phong trào thi đua Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến trong giai đoạn 2010 - 2015 là các đơn vị: Công ty Chế biến khí Vũng Tàu có 103 sáng kiến với số tiền làm lợi là 161 tỷ đồng; Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn có 25 sáng kiến với số tiền làm lợi là 478 tỷ đồng; Công ty Khí Cà Mau với 43 sáng kiến, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ với 29 sáng kiến đã mang lại hiệu quả đối với mỗi đơn vị là 54 tỷ đồng; Công ty Dịch vụ khí với 53 sáng kiến đã mang lại hiệu quả 19,5 tỷ đồng.

Vườn hoa muôn sắc

Bên cạnh các phong trào thi đua nêu trên, trong từng giai đoạn, tùy theo những nhiệm vụ đột xuất trọng tâm, tại Tổng công ty và các đơn vị cơ sở lại phát động các đợt thi đua ngắn hạn, thi đua theo chuyên đề, thi đua trên các công trình trọng điểm... nhằm cổ vũ động viên CBCNV \ tập trung trí tuệ và sức lực để hoàn thành nhiệm vụ. Từ các phong trào thi đua này đã xuất hiện nhiều điển hình xuất sắc. Đó là các tập thể điển hình: Công ty Chế biến khí Vũng Tàu, Công ty khí Cà Mau, Công ty Quản lý dự án khí, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ, Công ty Dịch vụ khí, Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn,... và nhiều tập thể khác.

Ngoài những tập thể xuất sắc, còn có trên 1.700 cá nhân xuất sắc, có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Điển hình là anh Lê Tất Thắng, anh Phan Tấn Hậu, anh Bùi Tường Định, anh Trần Huy Thực - Công ty Chế biến khí Vũng Tàu; anh Nguyễn Phương Cảo, anh Triệu Quốc Tuấn, anh Khổng Minh Hưng, anh nguyễn Gia Bền - Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ; anh Nguyễn Thanh Bá, anh Nguyễn Anh Kiệt, anh Lê Diệp Bình, anh Nguyễn Minh Tuấn - công ty Dịch vụ khí; anh Nguyễn Văn Bé Ba, anh Trần Nhật Huy, anh Nguyễn Hai Phương - Công ty khí Cà Mau; anh Huỳnh Quang Hải, anh Trần Văn Du, chị Phan Thị Hải Giang – công ty Quản lý dự án khí.... Ngoài ra còn rất nhiều cá nhân là những công nhân, kỹ sư, những người ngày đêm trực tiếp lao động sản xuất trên các công trình khí là những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến, tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong giai đoạn 2010 - 2015, Tổng công ty đã được ghi nhận 13 cá nhân đạt danh hiệu Lao động Dầu khí tiêu biểu, 5 cá nhân được tặng Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Có nhiều tập thể, cá nhân khác đạt thành tích xuất sắc trên các mặt sản xuất kinh doanh và công tác khác. Tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015, Tổng công ty đã khen thưởng cho 47 điển hình xuất sắc, 102 điển hình tiên tiến. Những tập thể và cá nhân ấy chính là những điểm sáng nhất trong vườn hoa đang khởi sắc của Tổng công ty qua các phong trào thi đua.

“Bí quyết” ở vườn hoa muôn sắc

Trong 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng của Tổng công ty đã có những đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Nhờ vậy đã phát huy được tác dụng là động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi tập thể, cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, năng động sáng tạo vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP đã quan tâm đúng mức tới công tác khen thưởng, thực hiện công khai, công bằng và kịp thời, đặc biệt là đã chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng cho các cá nhân trực tiếp tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Quan hệ giữa phong trào thi đua và công tác khen thưởng ngày càng gắn kết hơn.

Song song với việc tổ chức các phong trào thi đua, việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến cũng được Tổng công ty quan tâm triển khai thực hiện, coi đó là nội dung quan trọng nhằm động viên tinh thần, cổ vũ nêu gương “người tốt, việc tốt”, góp phần tạo động lực thúc đẩy đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân là điển hình tiên tiến, đây chính là hạt nhân của các phong trào thi đua, đại diện cho thế hệ lao động mới có trí tuệ, bản lĩnh, dám đương đầu với thách thức và dám chịu trách nhiệm. Những gì đã đạt được những năm qua cho thấy, việc Tổng công ty Khí Việt Nam coi công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến là khâu quan trọng nhất trong việc phát triển, đẩy mạnh các phong trào thi đua là rất đúng đắn. Tại hầu hết các đơn vị của PV GAS, công việc này được thực hiện thường xuyên hàng tháng, hàng quý bằng hình thức biểu dương, khen thưởng định kỳ, đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Việc khen thưởng gắp bó chặt chẽ với ghi nhận về nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh đã góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ, kế hoạch của Tổng công ty đề ra. 

Với những thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, kể từ khi thành lập cho đến nay, Tổng công ty đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, Ngành, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ghi nhận kịp thời bằng nhiều hình thức khen thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Nhì, Ba; Huân chương Lao động Hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến công hạng Ba; Cờ thi đua Chính phủ, Bằng khen Thủ tướng chính phủ, Cờ thi đua Bộ Công Thương… Làm nên bảng vàng thành tích này đó là nhờ một phần rất lớn từ những phong trào thi đua trong “vườn hoa muôn sắc”.  

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên