en-USvi-VN

Close

Tiến tới Đại hội lần thứ II - Hội Dầu khí Việt Nam: Hoạt động thiết thực và hiệu quả vì sự phát triển của ngành Dầu khí

Nhiệm kỳ I của Ban Chấp hành Hội Dầu khí Việt Nam (DKVN) với trách nhiệm trọng tâm là ổn định và củng cố tổ chức, nhanh chóng phát triển hội viên, tích cực khẳng định vai trò và hiệu quả hoạt động của Hội, tạo sự liên kết và gắn bó hỗ trợ giữa các hội viên... đã được đánh dấu bằng những thành tích đáng mừng.
Báo điện tử PetroTimes có cuộc phỏng vấn ngắn một số đồng chí cán bộ lãnh đạo trong ngành Dầu khí về vai trò, chức năng của Hội DKVN trước thềm Đại hội lần thứ II. Dưới đây là ý kiến đóng góp cũng như mong muốn của họ, những người thời gian qua đã dành sự quan tâm đặc biệt đối với các hoạt động Hội.
TS Đỗ Văn Hậu - Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:
Vai trò và chức năng của Hội Dầu khí Việt Nam đã được thể hiện rõ nét và có ý nghĩa trong nhiều hoạt động của ngành Dầu khí, đặc biệt là chức năng tư vấn, phản biện trong suốt 3 năm qua. Hội đã tập hợp được lực lượng các nhà trí thức khoa học & công nghệ của nhiều thế hệ, trở thành tổ chức chính trị, xã hội nghề nghiệp đóng góp hữu ích, thiết thực cho sự phát triển của ngành, của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN).
Lãnh đạo Tập đoàn đánh giá cao những thành tích mà Hội đã đạt được, đồng thời luôn ủng hộ, tạo điều kiện về mọi mặt để hoạt động của Hội thu được hiệu quả cao hơn.
Với sự phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn cả trong và ngoài nước hiện nay, tôi tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ mới, Hội sẽ tiếp tục ổn định tổ chức, quy tụ được tâm sức và trí tuệ của các nhà khoa học - kỹ thuật - công nghệ trong và ngoài ngành, mở rộng quan hệ quốc tế, phát huy sáng tạo các hoạt động của mình để tiếp tục góp sức vì sự phát triển ổn định và bền vững của ngành Dầu khí; làm tốt vai trò tư vấn và phản biện cho Tập đoàn trong các vấn đề về chiến lược phát triển, về các dự án đầu tư, trong quản lý kinh tế, khoa học công nghệ, đào tạo, phổ biến kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ...
Tôi cũng tin tưởng rằng, trong thời gian tới Hội DKVN sẽ tiếp tục đổi mới để hoạt động thiết thực, hiệu quả, chất lượng hơn, xứng đáng với sự mong đợi của những người Dầu khí Việt Nam. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
Ông Phạm Thanh Liêm, Phó trưởng ban Tìm kiếm Thăm dò
Trong những năm vừa qua, Hội DKVN đã có nhiều đóng góp lớn cho PVN nói chung và Ban Tìm kiếm Thăm dò (TKTD) nói riêng. Các cán bộ của Hội, trước đây đã từng làm việc tại Ban TKTD và các đơn vị, đã có những đóng góp rất tích cực trong việc nhận xét, tư vấn, góp ý cho những Báo cáo đánh giá trữ lượng dầu khí do các nhà thầu dầu khí thành lập. Những ý kiến đó giúp cho việc thẩm định, xem xét, phê duyệt các Báo cáo của Hội đồng trữ lượng dầu khí Tập đoàn được chuẩn xác, kịp thời hơn.
Giai đoạn 2012-2013, Hội DKVN đã thực hiện nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học: “Sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp tài nguyên, trữ lượng dầu khí và lập báo cáo trữ lượng dầu khí”. Đây là quy định hướng dẫn các nhà thầu dầu khí triển khai công tác lập báo cáo trữ lượng dầu khí, được Bộ Công Thương ban hành từ năm 2005. Sau hơn 7 năm triển khai thực hiện (2005-2012) hướng dẫn các nhà thầu dầu khí thành lập hàng chục báo cáo trữ lượng dầu khí, đến nay quy định nảy sinh nhiều vấn đề cần phải bổ sung và chỉnh sửa cho hợp với thực tế tiến bộ của khoa học công nghệ trong giai đoạn hiện tại. Các cán bộ của Hội DKVN đã tích cực triển khai nhiệm vụ trên, tính đến tháng 10-2013 đã căn bản hoàn thành về mặt nội dung, tiếp tục triển khai các thủ tục tiếp theo về pháp lý để trình Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt và ban hành.
Thời gian tới, chiến lược đẩy mạnh công tác TKTD các dự án mới ở nước ngoài là vô cùng quan trọng nhằm giữ ổn định các chỉ tiêu về gia tăng trữ lượng, giữ cân bằng giữa nguồn gia tăng ở trong nước và nước ngoài, vì vậy để triển khai thực hiện rất cần các đóng góp về mặt kỹ thuật của các chuyên gia kỹ thuật trong ngành. Việc tiếp tục triển khai hợp tác với Hội DKVN trong đọc tài liệu, đánh giá các dự án TKTD dầu khí ở nước ngoài và thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật khác đã được lãnh đạo Tập đoàn nói chung và lãnh đạo Ban TKTD chú trọng và đánh giá cao.
Theo tôi, để đạt được hiệu quả cao trong phối hợp giữa Ban TKTD Tập đoàn và Hội DKVN, cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai các công việc sau: Mời các cán bộ kỹ thuật của Hội tham gia các Hội thảo kỹ thuật nhằm trao đổi kinh nghiệm; Tiếp tục phối hợp với Hội triển khai các đề tài nhiệm vụ mang tính hướng dẫn, cụ thể như Quy chế TKTD Dầu khí, Quy chế Khai thác mỏ, Quy chế Quản lý mỏ… Đồng thời cũng cần mời các cán bộ khoa học kỹ thuật của Hội tham gia đọc tài liệu các dự án mới ở nước ngoài, tổ chức hội thảo, viết báo cáo nhận xét, đánh giá dự án…
TS Hoàng Ngọc Đang, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)
Hội DKVN là nơi tập trung trí tuệ của ngành Dầu khí, từ các đồng chí đã nghỉ hưu đến các đồng chí đang làm việc, vì vậy PVEP luôn xem Hội DKVN là một địa chỉ rất đáng tin cậy để tham khảo ý kiến về các vấn đề khác nhau của mình.
Hội là nơi nhiều lớp lãnh đạo ngành và lãnh đạo các đơn vị thành viên trong ngành hoạt động, họ là những thế hệ đàn anh đi trước nên sự khích lệ của Hội là nguồn động viên to lớn đối với chúng tôi, góp ý của Hội luôn được thế hệ chúng tôi tiếp thu, xem xét và cân nhắc cẩn trọng.
Với nhiệm vụ tìm kiếm, thăm dò và khai thác nguồn tài nguyên dầu khí cho đất nước, PVEP đã không ngừng nỗ lực để đổi mới quyết liệt, tăng tốc phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế với mục tiêu chiến lược đưa PVEP trở thành công ty dầu khí quốc tế hàng đầu khu vực, có nền tảng khoa học công nghệ hiện đại, tiềm lực kinh tế, tài chính mạnh và có sức cạnh tranh cao. Chúng tôi tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ II, Hội DKVN sẽ tập hợp được trí tuệ của các nhà khoa học, công nghệ, tận dụng và liên kết được nguồn trí tuệ đó vào một số công việc thiết thực như: Xây dựng tư duy chiến lược phát triển ngành Dầu khí; tư vấn, phản biện hiệu quả cho các dự án lớn, dự án trọng điểm trước khi ra quyết định đầu tư; tích cực tham gia phản biện các đề tài nghiên cứu khoa học, các báo cáo trữ lượng, phát triển mỏ...; giữ gìn, phát huy những truyền thống tốt đẹp của ngành.
Tôi mong rằng ban lãnh đạo Hội DKVN nhiệm kỳ II là những đồng chí có trí tuệ cao, tiêu biểu, làm hạt nhân đoàn kết các hội viên, đủ sức lãnh đạo Hội DKVN hoạt động sôi nổi, chất lượng và hiệu quả.
TS Phan Ngọc Trung, Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam
Hội DKVN là tập thể của tất cả người lao động đã và đang làm việc trong ngành Dầu khí, là nơi tập hợp được trí tuệ của các thế hệ cán bộ làm dầu khí. Hội DKVN đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của ngành Dầu khí nói chung và Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) nói riêng.
Thứ nhất, đó là hỗ trợ cho ngành Dầu khí và cho các đơn vị trong việc phản biện, đánh giá những đề xuất trong việc triển khai công việc hàng ngày. Thứ hai, bản thân Hội DKVN có thể đề xuất ra ý tưởng, phương án, giải pháp mới để giải quyết những khó khăn mà chúng ta đang đương đầu.
Theo tôi, Đại hội lần thứ II của Hội DKVN có tính chất rất quan trọng. Đây là thời điểm các đại biểu ngồi lại với nhau để nhìn lại những gì Hội đã làm được theo đúng mục tiêu, tiêu chí đặt ra và những gì chưa làm được để rút kinh nghiệm, tìm hướng đi chuẩn xác hơn.
Về vai trò riêng với VPI, theo tôn chỉ thì VPI là Trí tuệ Dầu khí Việt Nam, mà Hội DKVN lại là nơi tập hợp của trí tuệ dầu khí của các thế hệ khác nhau nên Viện sẽ đóng vai trò là nhân tố tích cực trong các hoạt động của Hội. Đặc biệt trong công tác nghiên cứu, phản biện khoa học công nghệ.
Thời gian qua, giữa Viện và Hội đã có sự hợp tác chặt chẽ. Bên cạnh đó, những người phụ trách Hội trước đây đều làm việc tại VPI nên đương nhiên có sự gắn kết tốt. Tuy nhiên, do khối lượng công việc rất lớn nên nhiều khi công việc chưa đạt được như mong muốn, rất cần sự phối kết hợp tốt hơn nữa, đặc biệt là trong thời gian tới, khi VPI chú trọng những hoạt động như: thường xuyên đánh giá lại toàn bộ tiềm năng dầu khí của nước ta; triển khai một số chương trình trọng điểm của Nhà nước; tiềm năng khí hydrate ở Việt Nam; đi sâu mô phỏng, mô hình hóa quá trình khai thác dầu từ đá móng nứt nẻ; nghiên cứu ứng dụng và phát triển các công nghệ phục vụ cho nhà máy chế biến phân đạm và nhà máy khí, làm sao để sử dụng đạt hiệu quả nhất.
Sau hơn 3 năm hoạt động, Hội DKVN, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp đã có những hoạt động thiết thực để tư vấn, phản biện, tham mưu cho PVN và các đơn vị thành viên về các lĩnh vực quản lý, khoa học công nghệ, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và các nhiệm vụ khác phục vụ cho sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn.
Thông qua Hội đồng khoa học công nghệ của Tập đoàn, đặc biệt là hoạt động của Tiểu ban Hóa - Chế biến Dầu khí, Hội DKVN đã đóng góp nhiều ý kiến có ý nghĩa đối với sự phát triển của khâu sau như: Định hướng điều chỉnh chiến lược và giải pháp phát triển ngành công nghiệp Lọc - Hóa dầu phù hợp với quá trình hội nhập kinh tế thế giới và khu vực; đề xuất các giải pháp đột phá về khoa học, công nghệ để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nguyên liệu, tiết kiệm chi phí năng lượng phụ trợ, tiết kiệm chi phí đầu tư và bảo dưỡng để nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp.
Hội còn đề xuất các cơ chế, chính sách ưu đãi của Nhà nước để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án; định hướng phát triển năng lượng sạch thân thiện với môi trường, đặc biệt là triển khai đề án 177 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nhiên liệu sinh học để góp phần giảm sự phụ thuộc vào nguyên liệu hóa thạch, giảm hàm lượng khí thải độc hại và tăng thu nhập cho người nông dân.
Những nội dung cụ thể đã được các thành viên Hội DKVN thảo luận và tư vấn cho Ban Chế biến Dầu khí cũng như lĩnh vực khâu sau của Tập đoàn. Hội đã tư vấn giải pháp để vận hành có hiệu quả Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, biểu tượng của ngành công nghiệp lọc dầu Việt Nam; vấn đề sử dụng khí và quy hoạch khí cho lĩnh vực hóa dầu: về tỷ lệ khí dành cho công nghiệp hóa dầu, định hướng sản phẩm hóa dầu được chế biến từ khí và chương trình nghiên cứu khoa học chế biến sâu khí dài hạn. Ngoài ra Hội còn phối hợp tổ chức các hội thảo để phát triển thị trường nhiên liệu sinh học như: Cung cấp nguyên liệu ổn định cho các nhà máy, tối ưu hóa công nghệ sản xuất cồn biến tính nhằm giảm giá thành sản phẩm, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đề kinh doanh xăng sinh học; các vấn đề về môi trường và xử lý nước thải của các nhà máy NLSH; các giải pháp phát triển NLSH trong ngắn hạn và trung - dài hạn.
Hội DKVN đã tư vấn nâng cao hiệu quả hoạt động các nhà máy chế biến dầu khí của Tập đoàn; thực trạng nguồn nhân lực và chiến lược phát triển nguồn nhân lực của lĩnh vực Hóa - Chế biến dầu khí; công tác đào tạo nhân sự cho lĩnh vực chế biến dầu khí. Bên cạnh đó, Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, phản biện, tham mưu cho PVN và các đơn vị thành viên về chiến lược phát triển, đề xuất và kiến nghị những biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư trong nước.
Ban Chế biến Dầu khí đánh giá cao Hội thảo về khâu sau (hạ nguồn - downstream) tại Quảng Ngãi vào ngày 1/8/2013 để thảo luận về sự phát triển bền vững của ngành lọc hóa dầu Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh, đặc biệt là nội dung “Tích hợp các nhà máy lọc dầu, hóa dầu để nâng cao hiệu quả kinh tế”.
Hoạt động của Hội trong thời gian qua là rất tích cực, hữu ích đối với Tập đoàn; Ban Chế biến Dầu khí mong sẽ tiếp tục nhận được các ý kiến tư vấn, phản biện để nâng cao hiệu quả hoạt động các nhà máy chế biến dầu khí của Tập đoàn, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực chế biến dầu khí và các giải pháp phát triển thị trường nhiên liệu sinh học bền vững. (Petrotimes.vn 7/11) 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên