PV GAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close
Phân mục: Tin hoạt động

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội thảo Chiến lược phát triển PV GAS và ngành công nghiệp Khí

Ngày 10/10/2019, tại Hải Phòng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội thảo về Chiến lược phát triển đến 2025, định hướng đến 2035 và Kế hoạch 2020 của PV GAS.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), tham dự và chủ trì Hội thảo có ông Lê Mạnh Hùng – Tổng giám đốc Tập đoàn, ông Đinh Văn Sơn – Thành viên HĐTV Tập đoàn, ông Nguyễn Xuân Hòa – Phó Tổng Giám đốc. Tham dự về phía PVN còn có các Thành viên HĐTV: ông Nguyễn Hùng Dũng, ông Phạm Xuân Cảnh; các Phó Tổng giám đốc: ông Nguyễn Xuân Hòa, ông Nguyễn Quốc Thập, ông Lê Xuân Huyên; các ông, bà đại diện các Ban chuyên môn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Về phía Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS), có ông Nguyễn Sinh Khang –  Chủ tịch HĐQT, ông Dương Mạnh Sơn – Tổng giám đốc; các ông, bà là ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và đại diện các Ban chuyên môn, đơn vị của PV GAS.

 

Quang cảnh cuộc Hội Thảo

 

Hội thảo là một nội dung trong chương trình nghiên cứu khoa học quy mô và lâu dài, dựa trên những cơ sở nghiên cứu và thực tiễn được tổng hợp, phân tích và đề xuất, nhằm mục tiêu phát triển Tổng Công ty Khí Việt Nam thành Doanh nghiệp khí mạnh, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao, hoạt động hoàn chỉnh trong tất cả các khâu thu gom - xuất nhập khẩu - vận chuyển - chế biến/chế biến sâu - tàng trữ - dịch vụ - kinh doanh khí và sản phẩm khí, tham gia hoạt động đầu tư thượng nguồn; đóng vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp khí trên toàn quốc, phấn đấu trở thành Doanh nghiệp ngành khí hàng đầu khu vực Asean và có tên trong các Doanh nghiệp ngành khí mạnh của Châu Á.

Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại bàn chủ tọa Hội thảo

 

Mở đầu Hội thảo, ông Dương Mạnh Sơn – Tổng giám đốc PV GAS trình bày báo cáo Chiến lược phát triển đến 2025, định hướng đến 2035 của PV GAS. Cơ sở xây dựng Chiến lược dựa trên Qui hoạch ngành khí đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Mô hình ngành công nghiệp Khí được Chính phủ thông qua năm 2015; Khả năng cung cấp khí các mỏ đến năm 2035… và hàng loạt các nghiên cứu thực tiễn được tiến hành trong nhiều năm qua. Quan điểm phát triển được PV GAS đề ra là: Phát triển PV GAS đồng bộ, an toàn, hiệu quả, bền vững, khả năng cạnh tranh cao, phù hợp chiến lược phát triển ngành Dầu khí, ngành Khí và Tập đoàn Dầu khí; Phát triển hoàn chỉnh trong tất cả các khâu trong dây chuyền khí; Chú trọng: chế biến, đa dạng hóa nguồn khí, đa dạng hóa sản phẩm; Trọng tâm: sản xuất - nhập khẩu - kinh doanh khí, sản phẩm khí, dịch vụ khí; Phát huy tối đa nội lực, tận dụng nguồn lực bên ngoài, tăng cường hợp tác quốc tế ; Phát triển thương hiệu PV GAS uy tín, chất lượng, phổ biến ; tiếp tục là Doanh nghiệp khí mạnh, hiệu quả, sức cạnh tranh cao; Hoạt động hoàn chỉnh tất cả các khâu thu gom - vận chuyển - chế biến - xuất nhập khẩu - tồn trữ - dịch vụ - kinh doanh khí, sản phẩm khí; Tham gia đầu tư thượng nguồn trong và ngoài nước; Đóng vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp khí Việt Nam; Tham gia tích cực thị trường quốc tế thuộc lĩnh vực khí.

 

Chiến lược có tầm nhìn đến 2025, định hướng đến 2035 với mục tiêu cụ thể là đa dạng hóa nguồn cung, giữ vai trò chủ đạo trong thu gom khí toàn quốc; sản lượng khí thu gom đạt 185,5 tỷ m3; Sẵn sàng gia tăng thu gom khí trong nước theo khả năng khai thác; Tham gia đầu tư thượng nguồn trong và ngoài nước: sau năm 2023 có khí/LNG khai thác; sau năm 2030 khí/LNG khai thác/sản xuất đạt 5 – 10 tỷ m3/năm.

 

Về mục tiêu vận chuyển, Phân phối khí/LNG, PV GAS định hướng xây dựng, vận hành, kinh doanh an toàn, tối ưu các hệ thống khí trên toàn quốc, ết nối khu vực. Cơ cấu tiêu thụ khí/LNG được xác định: 80% dành cho phát điện; 10% dành cho sản xuất đạm/hóa chất; 10% phục vụ công nghiệp, dân dụng, giao thông vận tải. 

 

Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng giám đốc PV GAS trình bày báo cáo Chiến lược phát triển đến 2025, định hướng đến 2035 của PV GAS

 

Định hướng tương lai gần, PV GAS trình bày về Kế hoạch SXKD năm 2020 với những mục tiêu vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo công tác an ninh an toàn các công trình khí; Đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh; cung cấp tối đa khí và các sản phẩm khí cho khách hàng; Kiểm soát, đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án đầu tư; thực hiện thanh quyết toán các dự án hoàn thành theo qui định; Làm việc về giá khí, cước phí cho nguồn hiện hữu cũng như các mỏ mới, ký kết/quản lý/khai thác có hiệu quả các hợp đồng mua bán, vận chuyển khí; Chuẩn bị thị trường tiêu thụ LNG; tìm kiếm cơ hội, mở rộng thị trường và gia tăng thị phần tiêu thụ LPG đặc biệt tại các khu vực phía Bắc và miền Trung; Đẩy mạnh công tác phát triển bán lẻ LPG, gia tăng thị phần, nâng cao hiệu quả trong kinh doanh; Nghiên cứu, tìm kiếm, phát triển các nguồn khí mới trong, ngoài nước; tham gia đầu tư thượng nguồn khi có điều kiện và đảm bảo hiệu quả; Quản lý, sử dụng linh hoạt và hiệu quả nguồn vốn tài chính; tăng cường tiết kiệm, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, thu hồi công nợ; Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc; thường xuyên rà soát, sắp xếp nhân sự hiệu quả, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh; Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tăng cường công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm; Rà soát, sửa đổi/bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm quản lý nội bộ phù hợp với các quy định của pháp luật, PVN và thực tiễn hoạt động của PV GAS; Nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của PV GAS và các doanh nghiệp có vốn góp của PV GAS.

 

Ông Nguyễn Sinh Khang – Chủ tịch HĐQT PV GAS phát biểu tại Hội thảo

 

Hội thảo đã giành nhiều thời gian để các lãnh đạo, đại biểu cùng tham gia thảo luận, trình bày các ý tưởng/đề xuất đóng góp cho Dự thảo Chiến lược của PV GAS. Các ý kiến đều thống nhất đánh giá cao sự nỗ lực của PV GAS trong thời gian qua, dành nhiều tâm huyết để xây dựng Chiến lược kỹ lưỡng, mang tính khoa học và thực tiễn, vì sự phát triển của Tập đoàn và ngành công nghiệp khí. Các đại biểu cũng thống nhất đề xuất sớm thông qua Chiến lược và quyết liệt đưa Chiến lược vào thực tiễn, tổng hòa Chiến lược của ngành khí với Chiến lược phát triển chung của toàn Tập đoàn; lồng ghép hiệu quả Chiến lược với chương trình phát triển thương hiệu, sử dụng năng lượng khí phục vụ dân sinh, giao thông vận tải; tham gia bảo vệ môi trường, phát triển công nghệ tiên tiến và cách mạng 4.0.

 

Thay mặt Ban Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng đã phát biểu kết luận Hội thảo, thống nhất quan điểm: ủng hộ chủ trương hỗ trợ PV GAS giữ vững vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp Khí, tạo mọi điều kiện để PV GAS hoàn thành nhiệm vụ đề ra, nhưng vẫn giữ tính linh hoạt, quyền chủ động bằng năng lực và quy mô của doanh nghiệp dẫn đầu ngành Khí Việt Nam. Ông cũng đề nghị PV GAS xem xét lại tổng thể những vấn đề được đặt ra tại Hội thảo, tích cực và chủ động hiện thực hóa Chiến lược ngay khi được thông qua, nhằm đẩy mạnh phát triển bền vững, tham gia cùng Tập đoàn trong sự nghiệp kinh tế - xã hội của đất nước.

 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên