PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close
Phân mục: Tin hoạt động

Sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Nằm trong Chương trình học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 “Về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi NQ Đại hội Toàn quốc lần thứ X của Đảng” do Đảng ủy Đảng bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam tổ chức, ngày 24/4/2009, tại Văn phòng điều hành Tổng Công ty đã diễn ra buổi học tập Nghị quyết cho đảng viên, cán bộ cấp ủy trực thuộc Khu vực TP. Hồ Chí Minh. Tham dự buổi học tập có các đồng chí lãnh đạo BCH Đảng ủy PV GAS, lãnh đạo các Đảng ủy, chi ủy trực thuộc, các đảng viên Văn phòng điều hành Tổng Công ty, Công ty VT Gas, Công ty Dự án khí khu vực TP. Hồ Chí Minh, Công ty Khí Cà Mau… Báo cáo viên là giảng viên Trường Cán bộ TP. Hồ Chí Minh: Vũ Thị Mai Oanh.

Hội nghị TW 9 có vị trí, vai trò rất quan trọng, đặc biệt là kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng; khẳng định những thành tựu quan trọng, chỉ rõ những mặt còn hạn chế, yếu kém, khuyết điểm 3 năm qua; từ đó nêu các giải pháp cụ thể cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, thiết thực góp phần định hướng cho chặng đường đổi mới và phát triển đất nước giai đoạn tiếp theo. tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020. Kết luận của BCH Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ có vị trí và ý nghĩa quan trọng đối với công tác cán bộ trong tình hình hiện nay; trong đó bổ sung, hoàn thiện các quan điểm, xác định rõ hơn các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp với thời kỳ mới. Trên cơ sở kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương Đảng khóa X Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khẳng định Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba BCH Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 


Học tập Nghị quyết Đại hội TW 9 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng được tiến hành trong toàn thể Tổng Công ty Khí Việt Nam, nhằm mục đích để cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản, những chủ trương, giải pháp chủ yếu nêu trong Nghị quyết và các văn bản, kết luận của Hội nghị Trung ương. Từ đó tạo sự thống nhất cao trong Đảng về những nội dung cơ bản; trên cơ sở đó xác định quyết tâm cao, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Đồng thời với việc nghiên cứu, quán triệt nội dung, Đảng bộ Tổng Công ty sẽ xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và các văn bản, kết luận của Hội nghị Trung ương; phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động các nguồn lực, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam.
+ Cũng trong ngày 24/4/2009, Đảng ủy, Công đoàn Tổng Công ty Khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cuộc vận động “Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng trong toàn thể Tổng Công ty, tuân thủ theo các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối kinh tế, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. 
Nhờ tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo và liên tục cố gắng vận dụng những bài học theo gương sáng của Bác, tập thể lãnh đạo và CBCNV Tổng Công ty Khí Việt Nam đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch mà Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam giao, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội từ thiện thiết thực, đóng góp cho sự nghiệp phát triển của ngành dầu khí nói riêng, sự nghiệp CNH – HĐH đất nước nói chung. 


Tại Hội nghị sơ kết 2 năm cuộc vận động, Đảng ủy Tổng Công ty đã tuyên dương 10 tập thể và 51 cá nhân có nhiều hoạt động nổi bật của phong trào, đồng thời đề nghị Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khen thưởng 2 tấm gương điển hình người lao động. 
Kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Khang Ninh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty đã khẳng định sự nỗ lực đóng góp của toàn thể đảng viên, CBCNV vào cuộc vận động học tập gương sáng Hồ Chí Minh. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu toàn Đảng bộ quán triệt chủ trương thực hiện tốt hơn nữa cuộc vận động, đề ra những mục tiêu phấn đấu cụ thể; kêu gọi toàn thể đảng viên, CBCNV quyết tâm học tập theo gương Bác, tích cực thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm chống lãnh phí, xây dựng TCT ổn định và ngày càng phát triển.  

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên