PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close
Phân mục: Tin hoạt động

Quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP

Ngày 27/4/2012, Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM đã có Quyết định số 60/2012/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP trên Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM với các nội dung chính như sau:
1.    Tên chứng khoán:  Cổ phiếu Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP
2.    Mã chứng khoán:  GAS
3.    Số lượng cổ phiếu đăng ký:  1.895.000.000 cổ phiếu (Một tỷ tám trăm chín mươi lăm triệu cổ phiếu)
4.    Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký theo mệnh giá:   18.950.000.000.000 đồng (Mười tám nghìn chín trăm năm mươi tỷ đồng)

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên