en-USvi-VN

Close

PVX sẽ chỉ có 6 Công ty con

Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí – Công ty Cổ phần (PVC, mã PVX) đang quyết liệt tái cấu trúc với mục tiêu đến năm 2015 sẽ thoái vốn tại các Công ty không thuộc lĩnh vực kinh doanh. Cơ cấu tổ chức của PVC sẽ bao gồm công ty mẹ và 6 công ty con, tập trung thực hiện xây lắp các công trình chuyên ngành dầu khí trên bờ. 
Theo Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012- 2015 được Thủ tướng phê duyệt, PVC sẽ trở thành đơn vị chủ lực của Tập đoàn trong lĩnh vực xây lắp các công trình chuyên ngành dầu khí trên bờ, trong đó, công ty mẹ đảm nhận lĩnh vực kinh doanh choinhs là tổng thầu EPC các công trình dầu khí trên bờ, tổ chức quản lý, điều hành dự án mà PVC là tổng thầu.
Được biết 6 tháng đầu năm 2013, công ty mẹ PVC đã ký kết được 2 hợp đồng có giá trị 2.245 tỷ đồng. Các công ty con cũng đã ký kết được 5 hợp đồng mới có tổng giá trị 1.306,4 tỷ đồng. (Đầu Tư Chứng Khoán 18/9, tr5) 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên