en-USvi-VN

Close

PV Power phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch 13,86 tỷ kWh năm 2012

Kết thúc 2011, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đề ra và về đích trước thời hạn 17 ngày. Tổng sản lượng điện cả năm đạt 13,35 tỷ kWh, doanh thu đạt 19.326 tỷ đồng (bằng 107% kế hoạch) tăng 22% so với năm 2010, lợi nhuận chưa tính chênh lệch tỷ giá ngoại tệ đạt 529 tỷ đồng (bằng 145% kế hoạch) và nộp ngân sách Nhà nước 320 tỷ đồng (bằng 112% kế hoạch). 
Năm 2012, PV Power đặt ra một số thách thức để giải quyết như việc đàm phán hợp đồng mua bán điện, việc chào giá trên thị trường điện cạnh tranh, nợ đọng của EVN… 
Tổng giám đốc PV Power Vũ Huy Quang cho biết, sẽ quyết tâm sẽ cùng tập thể tổng công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng điện 13,86 tỷ kWh được Tập đoàn giao, đảm bảo vận hành an toàn các nhà máy điện. Đồng thời, tổng công ty cũng chủ động hoàn thiện các điều kiện để tham gia thị trường phát điện cạnh tranh và đi vào tiếp quản, hoạt động và đầu tư một số dự án trọng điểm quốc gia. (Quân Đội Nhân Dân 9/1, Mục Tin Kinh tế, tác giả Việt Chung) 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên