PVGAS

Once Upon a Time...

Close
Phân mục: Tin hoạt động

PV Gas: Triển khai Chương trình hành động năm 2010

Nhiệm vụ của Tổng Công ty Khí Việt Nam trong giai đoạn 2010-2015 với tinh thần và khẩu hiệu hành động “Đồng tâm hiệp lực, quyết liệt đổi mới, tăng tốc xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh ngành công nghiệp khí Việt Nam!”: đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành Dầu khí Việt Nam và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong năm 2009, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Tập đoàn và sự đồng tâm hiệp lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra, thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh, vận hành an toàn, đảm bảo cung cấp khí ổn định cho các hộ tiêu thụ, đã góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, ngăn chặn đà suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kính tế và đảm bảo an sinh xã hội. Theo kế hoạch, trong năm 2010, PV GAS sẽ chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Năm 2010 cũng là năm cuối thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2006-2010. Do vậy, việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2010 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với PV GAS trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2006-2010, đồng thời tạo ra tiền đề quan trọng để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2011-2015. 
Với vai trò là Tổng công ty đầu tàu về công nghiệp khí, PV GAS nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt của việc thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm phấn đấu đạt mức cao nhất của các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2010 và kế hoạch 5 năm 2006-2010 và coi đó là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc PV GAS trong năm 2010. Chính vì vậy, PVGAS đã xây dựng chương trình hành động năm 2010 của riêng mình nhằm triển khai thực hiện theo Chương trình hành động của Tập đoàn. Trong đó, chương trình sẽ tập trung vào việc ổn định tổ chức, phát huy tối đa nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp vận hành an toàn, phân phối khí tối đa và ổn định, góp phần cùng Tập đoàn đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức cao hơn năm 2009, nâng cao chất lượng tăng trưởng, ngăn chặn lạm phát cao trở lại, tăng khả năng đảm bảo an sinh xã hội, chủ động hội nhập, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. 
 Theo đó, để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Tập đoàn giao, PV GAS sẽ vận hành an toàn và hiệu quả các công trình khí, đảm bảo cung cấp tối đa các sản phẩm khí cho các khách hàng; phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và cung cấp 7.598 triệu m3 khí khô (khí Cửu Long: 1.000 triệu m3, khí Nam Côn Sơn: 5.238 triệu m3, khí PM3: 1.360 triệu m3), 57.500 tấn Condensate, 811.000 tấn LPG (Công ty mẹ 564.800 tấn LPG), doanh thu 29.494 tỷ đồng (Công ty mẹ 26.315 tỷ đồng), nộp NSNN 1.575 tỷ đồng. PV GAS sẽ thường xuyên tổ chức làm việc để đôn đốc, hỗ trợ, khuyến khích các nhà thầu thực hiện đúng chương trình công tác và ngân sách theo các hợp đồng đã ký kết; đẩy nhanh tiến độ triển khai nhập khẩu khí đáp ứng nhu cầu thị trường, tiếp tục tìm cơ hội tốt trong công tác hợp tác, đầu tư ra nước ngoài; chủ động công tác nhập, phân phối LPG nhằm ổn định thị trường; tháo gỡ kịp thời mọi khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho các đơn vị trong Tổng công ty; giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường sinh thái; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để có chấn chỉnh kịp thời nhằm giúp đỡ các đơn vị trong Tổng công ty phát triển hiệu quả và bền vững.

;Nhằm quán triệt nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết 233/NQ-ĐU của Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn về phát huy nội lực, tăng cường ưu tiên sử dụng các dịch vụ của các đơn vị trong Tập đoàn, Ban lãnh đạo PV GAS đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các đơn vị thành viên thực hiện quy định và phối hợp các dịch vụ dầu khí. Tuy nhiên, nhằm tránh tình trạng trì trệ và chất lượng dịch vụ không tốt, PV GAS đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện các giải pháp ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong việc cung ứng các tiến bộ kỹ thuật và chất lượng các dịch vụ phục vụ trong ngành; không ngừng củng cố, mở rộng thị trường dịch vụ trong nước. Các đơn vị trong Tổng công ty phải lập danh mục các dịch vụ cần sử dụng và thông báo cho các đơn vị thực hiện các dịch vụ trong Tổng công ty/Tập đoàn để tổ chức thực hiện. PV GAS chỉ thuê ngoài trong trường hợp các đơn vị trong Tổng công ty/Tập đoàn không có khả năng tự thực hiện hoặc không có khả năng phối hợp thực hiện các dịch vụ. Ngoài ra, PV GAS cũng sẽ tích cực tìm kiếm, mở rộng và phát triển các loại dịch vụ mới phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty và của từng đơn vị, nhằm đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, không ngừng nâng cao chất lượng để mở rộng thị phần trong nước.
 Một trong những chương trình hành động của PV GAS là tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh việc hoàn thành các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm như: Thu gom khí đồng hành mỏ Rồng, đường ống Hải Sư Trắng/Tê Giác Trắng, kho LPG Dung Quất, kho LPG Đà Nẵng, kho LPG Vũng Áng, dự án thu gom khí Vòm Bắc… nhằm sớm đưa các dự án vào hoạt động trong năm 2010 và có sản phẩm đầu ra, kịp thời đón đầu xu thế phục hồi của thị trường; bám sát tiến độ, thực hiện các dự án trọng điểm cấp Nhà nước và cấp Tập đoàn trong năm 2010-2012 (đường ống Lô B-Ô Môn, đường ống Nam Côn Sơn 2, mạng kết nối Đông Tây, hệ thống nhập khẩu LNG, nhà máy xử lý khí Cà Mau, kho LPG lạnh), thực hiện đồng bộ các giải pháp và phát huy tối đa mọi nguồn lực của Tổng công ty nhằm đảm bảo các dự án được đầu tư xây dựng đúng tiến độ; thực hiện phân loại và sắp xếp trật tự ưu tiên các dự án đầu tư, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đầu tư theo trọng điểm, không đầu tư các dự án không có khả năng thu xếp vốn, hiệu quả kinh tế xã hội không cao; tăng cường giám sát hiệu quả đầu tư, định kỳ tiến hành rà soát, đánh giá danh mục đầu tư, tình trạng triển khai công việc để có biện pháp quản lý phù hợp; xem xét kiến nghị áp dụng cơ chế ưu đãi cho từng dự án cụ thể, quản lý đầu tư chặt chẽ từ khâu xây dựng, phê duyệt đến triển khai thực hiện. 
 Bên cạnh đó, một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng mà PV GAS luôn phải chú trọng là bình ổn thị trường sản phẩm LPG nhằm góp phần ngăn chặn lạm phát cao trở lại; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Theo đó, PV GAS luôn chỉ đạo các đơn vị xây dựng, triển khai các giải pháp đảm bảo cân đối sản lượng LPG phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong nước, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá. Các đơn vị theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường loại hàng hóa thiết yếu thuộc phạm vi sản xuất kinh doanh của đơn vị; củng cố, xây dựng, phát triển các kênh phân phối sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trực tiếp, nhanh chóng đến người tiêu dùng thuận tiện với giá cả hợp lý. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các kênh phân phối, đại lý, các điểm bán hàng, tránh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; kịp thời chủ động có các phương án, giải pháp để điều tiết bình ổn giá cả, tăng cường đầu tư, mở rộng thị phần bán lẻ của các đơn vị thành viên thuộc PV GAS hoặc trình Tổng công ty/Tập đoàn các giải pháp ứng phó trong trường hợp cần thiết để tham gia cùng Chính phủ bình ổn giá cả thị trường, giảm thiểu ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống văn hóa người tiêu dùng.
Ngoài ra, PV GAS vẫn tiếp tục thực hiện công tác đổi mới doanh nghiệp, thực hiện tiến trình cổ phần hóa; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; chỉ đạo quyết liệt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị của Tổng công ty.

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên