en-USvi-VN

Close
Phân mục: Tin hoạt động

PV GAS tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị TW - 7, khóa XI của Đảng

Căn cứ Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW- 7, khóa XI của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; thực hiện Kết luận ngày 03/9/13 của BTV Đảng ủy –Tổng Công ty khí Việt Nam, ngày 23/9/2013, Đảng ủy PV GAS đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TW- 7, khóa XI của Đảng.

 Hội nghị được truyền trực tuyến tại 5 điểm cầu nội bộ PV GAS ở Tp.HCM, Vũng Tàu, Cà Mau, Hà Nội. Thành phần tham dự Hội nghị là các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ,  HĐQT, Ban TGĐ TCT; các Trưởng, Phó các Ban, chuyên gia TCT; ủy viên BCH đảng bộ/cấp ủy chi bộ cơ sở; cấp ủy chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở; các đồng chí trong Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng; Chủ tịch/Phó Chủ tịch Công đoàn; Bí thư/Phó Bí thư Đoàn Thanh Niên; Chủ tịch/Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; các cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm công tác Đảng, đảng viên và hội viên các tổ chức quần chúng của các đơn vị trực thuộc/thành viên thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam.                                 
Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên PV GAS đã lắng nghe báo cáo chuyên đề về những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành TW lần thứ 7 (Khóa XI) do đồng chí Nguyễn Thế Trung – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương trình bày. Bài giới thiệu đã tập trung vào các nội dung cơ bản được đưa ra tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) diễn ra từ ngày 2-11/5/2013 như: Nghị quyết tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Kết luận về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; kết quả sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; định hướng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường...                                   
Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) giúp cấp ủy Đảng, các cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên của PV GAS nắm vững, hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết, các quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Trung ương; từ đó vận dụng sáng tạo các đường lối, chủ trương của Đảng vào thực tiễn công tác, lao động, học tập, tạo sức mạnh đoàn kết trong Đảng bộ PV GAS. Hội nghị được xem là một trong những sinh hoạt chính trị sâu rộng, định kỳ của Đảng ủy PV GAS.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PV GAS đã phát biểu, mong muốn các cơ sở Đảng, đảng viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản, các điểm mới, cơ sở lý luận và thực tiễn của các quan điểm, giải pháp, liên hệ thực tiễn và vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế của từng đơn vị; khẩn trương xây dựng kế hoạch của đảng bộ, chi bộ, đơn vị, kết hợp giải quyết các vấn đề cấp bách trước mắt để đưa Nghị quyết Trung Ương 7 vào cuộc sống.                               

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên