PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close
Phân mục: Tin hoạt động

PV GAS tổ chức Hội nghị Công tác cán bộ và Người đại diện năm 2022

Vào ngày 25/07, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức “Hội nghị về công tác cán bộ và Người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác năm 2022”.


Tham dự Hội nghị, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; đồng chí Nguyễn Hùng Dũng – Thành viên HĐQT Tập đoàn; các đồng chí Lê Xuân Huyên và Đỗ Chí Thanh – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Phan Anh Minh – Trưởng Ban Tổ chức và Quản trị Nguồn nhân lực Tập đoàn. 


Về phía PV GAS có các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Tổng công ty, lãnh đạo Văn phòng, Trung tâm, các Ban chuyên môn thuộc Cơ quan điều hành Tổng công ty, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và Người đại diện của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tại các doanh nghiệp khác.

Đồng chí Dương Mạnh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS phát biểu khai mạc Hội nghị về công tác cán bộ và Người đại diện của PV GAS tại doanh nghiệp khác năm 2022


Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị gồm các vị lãnh đạo của PV GAS: đồng chí Dương Mạnh Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng chí Hoàng Văn Quang – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc; đồng chí Trương Hồng Sơn - Thành viên HĐQT; đồng chí Phạm Đăng Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc; đồng chí Trần Đức Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức – Nhân sự. 


Hội nghị của PV GAS về công tác cán bộ và Người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác năm 2022 được tổ chức nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện công tác cán bộ và vai trò, nhiệm vụ của Người đại diện Tổng công ty (TCT) tại các doanh nghiệp khác trong thời gian vừa qua và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu của TCT trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện các vấn đề mà Hội nghị về công tác cán bộ và Người đại diện của TCT tại các doanh nghiệp khác năm 2021 đã đề ra cũng như thảo luận và thống nhất về cách thức TCT quản lý, điều hành các Đơn vị thành viên thông qua Người đại diện.

Hội nghị có sự tham dự của gần 150 đại biểu và khách mời


Hội nghị diễn ra trong bối cảnh PV GAS và các đơn vị thành viên đang tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 06 tháng cuối năm 2022, là năm có ý nghĩa và vai trò quan trọng, là cơ sở vững chắc để thực hiện thành công kế hoạch giai đoạn 2020 - 2025, góp phần quan trọng cùng cả nước và ngành Dầu khí vượt qua những khó khăn, đẩy nhanh phát triển kinh tế. PV GAS tiếp tục thực hiện 3 giải pháp đột phá, đó là Con người/công tác cán bộ, Thị trường và Cơ chế chính sách, trong đó công tác cán bộ là giải pháp mang tính quyết định, then chốt góp phần quan trọng vào thực hiện thành công Chiến lược phát triển của PV GAS. Chính vì vậy, Hội nghị là dịp nhấn mạnh quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đại diện “năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”.


Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Dương Mạnh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS khẳng định công tác cán bộ luôn được PV GAS coi trọng, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của Tổng công ty trong tình hình hiện nay, nằm trong tiến trình thực hiện công cuộc tái cơ cấu Tổng công ty. Các nội dung bổ nhiệm tại PV GAS, đặc biệt trong giai đoạn gần đây, chính là sự đánh giá và ghi nhận của PV GAS với lực lượng cán bộ năng động, có tâm và có tầm để tăng cường cho sự nghiệp phát triển chung; thực hiện phương châm hành động của PV GAS, đó là “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nghị, đồng chí đã đề nghị toàn thể Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung suy nghĩ, thảo luận để đóng góp vào công việc chung, với tinh thần xây dựng, đánh giá và trao đổi thẳng thắn những mặt làm được và chưa làm được, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác cán bộ, trách nhiệm, hiệu quả làm việc của Người đại diện đi đôi với quyền lợi tương xứng, sự tự chủ của Người đại diện trong quản lý, điều hành Đơn vị.

Đồng chí Trần Đức Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức - Nhân sự trình bày báo cáo tổng kết, đánh giá về công tác cán bộ và Người đại diện năm 2022

 

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Đức Sơn – Trưởng Ban Tổ chức - Nhân sự đã trình bày báo cáo tổng kết, đánh giá về công tác cán bộ và Người đại diện của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP tại các doanh nghiệp khác. Những năm qua, PV GAS đã xây dựng được đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, uy tín, tâm huyết, năng động, đủ khả năng quản lý và điều hành trong tất cả các lĩnh vực hoạt động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để thực hiện thành công mục tiêu chiến lược và quy hoạch phát triển của Tổng công ty. Công tác quy hoạch thực hiện đúng nguyên tắc lấy quy hoạch cấp ủy đảng các cấp trong Tổng công ty làm cơ sở xây dựng các chức danh lãnh đạo quản lý của Tổng công ty, Đơn vị. Công tác bổ nhiệm được thực hiện theo đúng quy định phân cấp, đúng quy trình, thủ tục và đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai minh bạch và thận trọng. 


Trong đánh giá cán bộ, vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, người phụ trách trực tiếp, tập thể lãnh đạo Tổng công ty, Đơn vị đã được phát huy, kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đang dần trở thành thước đo quan trọng nhất trong đánh giá cán bộ. Đến thời điểm hiện tại, đại đa số cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng được yêu cầu.

Tổng Giám đốc PV GAS Hoàng Văn Quang cùng Đoàn chủ tịch phát biểu định hướng và điều hành Hội nghị

 

Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị công tác cán bộ và người đại diện năm 2021, PV GAS đã hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng, rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 - 2025 trong toàn Tổng công ty; Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý cán bộ, thống nhất nguyên tắc thực hiện công tác cán bộ trong toàn Tổng công ty; Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ nâng cao dần tính định lượng, đảm bảo tính công khai, minh bạch, tạo thuận lợi hơn cho công tác đánh giá, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ; Xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện thực tiễn nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận trong dài hạn; Thống nhất một nguyên tắc đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch hàng năm của các Ban, Văn phòng, Trung tâm, Đơn vị; mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của Người đại diện; Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính của các Đơn vị thành viên, Quy chế quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người đại diện, tạo động lực cũng như gắn với trách nhiệm của Người đại diện; Người đại diện chủ động hơn nữa trong quản lý, điều hành doanh nghiệp phù hợp với chỉ đạo, mục tiêu, định hướng của Tổng công ty…


Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị, Tổng Giám đốc PV GAS Hoàng Văn Quang cùng Đoàn chủ tịch đã phát biểu định hướng và điều hành Hội nghị tập trung thảo luận để đánh giá những thành tích đã đạt được và những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ của Tổng công ty trong thời gian vừa qua; cho ý kiến về công tác quy hoạch cán bộ; công tác điều động và luân chuyển cán bộ, đặc biệt là tăng cường cán bộ cho những đơn vị khó khăn; Các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ và công tác cán bộ. Về công tác Người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp, Hội nghị cho ý kiến về việc thực hiện, tuân thủ các quy định của Quy chế quản lý vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác; Sự phối hợp giữa những người đại diện với nhau trong việc thực hiện các quy định của Tổng công ty; các khó khăn, vướng mắc và đề xuất trong việc xây dựng và triển khai chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh...

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn chúc mừng những thành tích nổi bật của PV GAS


Đồng chí Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn phát biểu chúc mừng những thành tích nổi bật của PV GAS trong công tác quản trị doanh nghiệp, là một trong những thành công nổi bật của PV GAS trong nhiều năm qua, bảo đảm công bằng – minh bạch – dân chủ - thống nhất; xây dựng được lực lượng cán bộ chất lượng và hùng hậu, thực thi những yêu cầu đổi mới và phát triển PV GAS. Đồng chí khẳng định Hội nghị của PV GAS đã phản ánh nhiều vấn đề trong thực tế điều hành công tác cán bộ, người đại diện mà các cơ quan cấp trên cần sớm nghiên cứu để chỉ đạo, giải quyết cho cơ sở. 


Để xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ, chất lượng, có tính kế thừa và phát huy, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, PV GAS cần tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến cơ bản vững chắc trong cả tư duy và nội dung, hình thức tiến hành công tác cán bộ. Bên cạnh đó, Tổng công ty cần sớm sửa đổi và ban hành Quy chế chế quản lý cán bộ trong toàn Tổng công ty thay thế cho Quy chế hiện nay để có nguyên tắc thực hiện công tác cán bộ thống nhất sau khi Đảng ủy Tập đoàn rà soát và ban hành Quy chế quản lý cán bộ mới. 

 

Từ Hội nghị có tính quan trọng nhất thường niên PV GAS, Ban Lãnh đạo PV GAS yêu cầu các nội dung kết luận của Hội nghị phải được áp dụng quyết liệt ngay vào thực tế công tác

 

Từ Hội nghị có tính quan trọng nhất thường niên PV GAS, Ban Lãnh đạo PV GAS cũng yêu cầu các nội dung kết luận của Hội nghị phải được áp dụng quyết liệt ngay vào thực tế công tác của từng cấp, từng cá nhân cán bộ. Dù ở vị trí công tác nào, cán bộ lãnh đạo, quản lý đều thực hiện nhiệm vụ theo chủ trương, định hướng, chỉ đạo, bảo vệ lợi ích hợp pháp và uy tín của Tổng công ty, cam kết thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của mình theo các quy định của pháp luật, Tập đoàn và PV GAS; thể hiện vai trò dẫn dắt, là hạt nhân trong mọi hoạt động về quản trị, quản lý, hướng tới thành công; năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; thay đổi tư duy, nhận thức từ “phân phối” sang dịch vụ vận hành, dịch vụ cung ứng năng lượng để hướng tới khách hàng; góp phần vào sự phát triển bền vững của Tổng công ty, xứng đáng với niềm tin của các cổ đông, đặc biệt với cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên