en-USvi-VN

Close
Phân mục: Tin hoạt động

PV GAS tổ chức Hội nghị Điển hình Tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015

Ngày 17/7/2015, Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) đã long trọng tổ chức Hội nghị Điển hình Tiên tiến trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015 nhằm đánh giá kết quả của phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016 – 2020. Hội nghị cũng đánh giá công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015; đề ra các mục tiêu, biện pháp cho 6 tháng cuối năm 2015 để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Tập đoàn giao. Đây là dịp để biểu dương, tôn vinh  những  tập thể và cá nhân  điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh (SXKD) của PV GAS  giai đoạn 2010 -2015; thiết thực chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm nay; đặc biệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ Hai - Nhiệm kỳ 2015 -2020 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vào năm 2016.

Tham dự hội nghị, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có đồng chí Phan Đình Đức- Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; các đồng chí Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Hùng Dũng, Đỗ Chí Thanh; đồng chí Đỗ Khang Ninh, Hàm phó tổng giám đốc Tập đoàn, Trưởng ban chuẩn bị đầu tư Dự án Đường ống dẫn khí và Nhà máy xử lý khí Lô B; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc. Về phía Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP, có đồng chí Lê Như Linh – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, đồng chí Dương Mạnh Sơn – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng Công ty, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty; đại diện lãnh đạo và Chủ tịch Công đoàn các đơn vị, công ty trực thuộc, các công ty thành viên, các cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng;  đại diện các tập thể và cá nhân đón nhận danh hiệu thi đua của Bộ Công Thương, và  gần 150 điển hình tiên tiến, xuất sắc tiêu biểu cho hơn 3.500 CBCNV trong toàn Tổng công ty.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Như Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã khẳng định tầm quan trọng của các phong trào thi đua trong toàn Tổng công ty tạo động lực mạnh mẽ để mỗi tập thể, cá nhân tích cực thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Tập đoàn giao. Hội nghị đã nghe Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2010-2015 và Phương hướng nhiệm vụ của Phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020; Báo cáo Sơ kết công tác sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm, Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015; các bài tham luận về kinh nghiệm trong phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phát động và triển khai phong trào “Sống và làm việc theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại các đơn vị cơ sở. Hội nghị cũng chứng kiến cuộc gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ với các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2006 -2010 của TCT.

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2010 – 2015, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn PV GAS nhấn mạnh, trong giai đoạn này, PV GAS đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi như: thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến, đảm bảo an toàn, thực hành tiết kiệm chống lãng phí,… Các phong trào thi đua đi vào thực chất, gắn liền với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, thực sự khơi dậy lòng yêu nghề, lao động sáng tạo, xây dựng môi trường văn hoá doanh nghiệp, làm cho mọi người gắn bó hơn với công việc và đơn vị.

Nổi bật trong phong trào thi đua của PV GAS là phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến. Trong 5 năm qua, Tổng công ty đã xét duyệt và công nhận 409 sáng kiến cải tiến với tổng giá trị làm lợi trên 800 tỷ đồng, chưa kể còn có những sáng kiến giúp cải thiện môi trường làm việc, tiết kiệm thời gian, công sức lao động mà không thể quy đổi thành tiền. Đặc biệt có một số sáng kiến đạt giải sáng tạo trẻ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và được tuyên dương tại Festival sáng tạo trẻ toàn quốc, 6 sáng kiến được công nhận cấp Tập đoàn, 10 sáng kiến được Tổng giám đốc Tập đoàn tặng bằng khen.

Điển hình trong phong trào thi đua lao động sáng tạo của PV GAS có thể kể đến các đơn vị như: Công ty chế biến khí Vũng Tàu với 103 sáng kiến, làm lợi 161 tỷ đồng; Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn với 25 sáng kiến, làm lợi 478 tỷ đồng; Công ty khí Cà Mau với 43 sáng kiến và Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ với 29 sáng kiến mang lại hiệu quả trên 50 tỷ đồng ở mỗi đơn vị;…

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua tiêu biểu khác ở PV GAS cũng đạt được những kết quả tích cực như: Trong thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, Tổng công ty đã liên tục hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách; Phong trào thi đua an toàn được thực hiện tốt, trong hơn 20 năm qua hệ thống khí do PV GAS vận hành luôn đảm bảo hoạt động an toàn, liên tục, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kinh tế, chính trị, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng đất nước; Phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt hiệu quả cao, trong 5 năm, tổng công ty đã tiết giảm được chi phí sản xuất kinh doanh và xây dựng cơ bản với tổng số tiền trên 1.500 tỷ đồng; Phong trào an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được tổng công ty tích cực triển khai hiệu quả, đúng đối tượng, giai đoạn 2010 – 2015, tổng công ty đã tài trợ trên 640 tỷ đồng cho các phong trào an sinh xã hội…

Từ các phong trào thi đua, tại tổng công ty đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Đó là những hạt nhân của các phong trào thi đua, đại diện cho thế hệ lao động mới có trí tuệ, bản lĩnh, dám dương đầu với thách thức và dám chịu trách nhiệm. Trong đó, tiêu biểu là các tập thể như: Công ty Chế biến khí Vũng Tàu, Công ty Khí Cà Mau, Công ty Quản lý Dự án khí, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ, Công ty Dịch vụ khí...

Ngoài ra, toàn tổng công ty còn ghi nhận trên 1.700 lượt cá nhân có sáng kiến, cải tiến. Đặc biệt, 13 cá nhân đạt danh hiệu Người lao động Dầu khí tiêu biểu, 5 cá nhân được tặng bằng khen của Tập đoàn về việc thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo gương Bác Hồ. Nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trên các mặt sản xuất kinh doanh và công tác khác.

Góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy các phong trào thi đua ở PV GAS là công tác khen thưởng được quan tâm đúng mức, kịp thời, có tác dụng động viên, lôi cuốn, khuyến khích các tập thể, cá nhân trong tổng công ty phát huy truyền thống yêu nước, năng động sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hội nghị đã chứng kiến nghi thức vinh danh 16 tập thể được tặng Bằng khen Bộ Công thương, 103 cá nhân được tặng Bằng khen Bộ Công thương, 54  Chiến sỹ thi đua Bộ Công thương năm 2014; 6 nhóm tác giả được công nhận sáng kiến cấp Tập đoàn giai đoạn 2010 – 2015;  47 điển hình lao động xuất sắc cấp Tổng công ty giai đoạn 2010 – 2015.

Tại hội nghị, đồng chí Dương Mạnh Sơn, Tổng giám đốc PV GAS đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 – 2020 trong toàn PV GAS, kêu gọi toàn thể CBCNV tổng công ty tích cực, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ của mình, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của tổng công ty trong giai đoạn mới, đặc biệt tiếp tục nhân rộng điển hình tiên tiến để góp phần cho phong trào thi đua của Tổng công ty Khí Việt Nam ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, cổ vũ tinh thần lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty và Tập đoàn trong năm 2015 và những năm tiếp theo.       

Một số hình ảnh tại hội nghị:

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên