PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close
Phân mục: Tin hoạt động

PV GAS tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: thông qua 9 tờ trình, dự kiến chia cổ tức 40% trong năm 2018

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), sáng ngày 27/4/2018, PV GAS đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 tại tòa nhà PV GAS Tower, Tp.Hồ Chí Minh. 

 

Cổ đông bỏ phiếu bầu chức danh thành viên độc lập HĐQT PV GAS

 

Điều hành Đại hội có ông Lê Như Linh, Chủ tịch HĐQT PV GAS; ông Dương Mạnh Sơn, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc PV GAS; ông Phan Quốc Nghĩa, thành viên HĐQT PV GAS. Tham dự Đại hội, có các đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Công ty TNHH Deloitte Việt Nam…; các vị lãnh đạo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị trực thuộc và thành viên PV GAS. Số lượng cổ đông hoặc người đại diện cổ đông tham dự là 110 cổ đông; tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện là 1,866,692,910 cổ phần, chiếm 97.53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Tại Đại hội, PV GAS đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình về Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018, Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018; Báo cáo thực hiện tiền lương, thu nhập năm 2017 và kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2018 của HĐQT và BKS. 

 

Báo cáo trước đại hội đồng cổ đông, ông Dương Mạnh Sơn, Tổng Giám đốc PV GAS đã nhấn mạnh: Thay mặt cho hơn 3.000 CBCNV PV GAS, Ban lãnh đạo PV GAS xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các khách hàng, đối tác và đặc biệt là Quý cổ đông đã luôn hỗ trợ, ủng hộ, đồng hành với PV GAS trong những năm qua và trên hành trình phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

 

Trong năm 2017, lường trước được những khó khăn, ngay từ đầu năm, PV GAS đã chủ động thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả, đoàn kết, nỗ lực, cố gắng không ngừng, tập thể Lãnh đạo và Cán bộ công nhân viên PV GAS đã triển khai công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, với sự hỗ trợ tích cực từ các cấp, đơn vị, sự phối hợp nhịp nhàng từ thượng nguồn đến hạ nguồn, sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn và đặc biệt được sự quan tâm, ủng hộ tích cực của Đại hội đồng cổ đông, … PV GAS đã đạt được nhiều thành tích quan trọng cũng như hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2017; giữ vững đà phát triển bền vững của những năm qua, luôn là doanh nghiệp hàng đầu của ngành công nghiệp khí Việt Nam, Tổng công ty hàng đầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Các sự kiện nổi bật trong năm 2017 của PV GAS là:

 1. Vận hành an toàn các công trình/hệ thống khí. 
 2. Hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch (sản lượng vượt 2-41%; chỉ tiêu tài chính vượt 28-145%), một số chỉ tiêu chính đã về đích trước kế hoạch 2 - 3 tháng (Sản xuất và kinh doanh LPG, Condensate, doanh thu, lợi nhuận, Nộp NSNN). Đóng góp đáng kể vào doanh thu và lợi nhuận Tập đoàn, khoảng 13% doanh thu và 26% lợi nhuận toàn PVN, Top đầu các đơn vị trong Tập đoàn có tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu và trên vốn điều lệ cao (23% và 51%). Chia cổ tức đạt tỷ lệ 40% vốn điều lệ/năm 2017 (so với kế hoạch là 30%).
 3. Hoàn thành công tác đầu tư, đưa dự án GPP Cà Mau, cấp bù khí ẩm Nam Côn Sơn vào hoạt động góp phần gia tăng giá trị khí. 
 4. Hoàn thành ký các hợp đồng/phụ lục hợp đồng với các khách hàng tiêu thụ khí theo giá khí, cước phí mới được Chính phủ phê duyệt. 
 5. Ký Thỏa thuận về cước phí vận chuyển dự án Đường ống dẫn khí thiên nhiên lô B - Ô Môn với các đối tác trong và ngoài nước.
 6. Ký một loạt các Biên bản ghi nhớ về hợp tác đầu tư, kinh doanh trong và ngoài nước. Đặc biệt tại Hội nghị APEC, PV GAS ký Biên bản ghi nhớ với Tập đoàn AES và Tập đoàn Alaska Gasline Development Corporation (AGDC) của Hoa Kỳ về lĩnh vực đầu tư, cung cấp LNG với sự chứng kiến của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, cùng đại diện Chính phủ hai nước. 
 7. Xây dựng và đưa vào sử dụng thương hiệu, bộ nhận diện mới thương hiệu PV GAS. 

 

Dự kiến trong năm 2018, PV GAS sẽ có những sự kiện nổi bật là:

 1. Hoàn thành công tác đầu tư, đưa dự án nâng cao hiệu suất thu hồi LPG tại Dinh Cố vào hoạt động góp phần gia tăng giá trị khí. 
 2. Khởi công dự án LNG Thị Vải.

 

Kế hoạch đề ra cho năm 2018 có phần chia cổ tức đạt 40% vốn điều lệ.

 Cũng tại Đại hội, PV GAS còn trình các cổ đông xem xét thông qua một số tờ trình khác. Cụ thể là:

 • Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ PV GAS: với 12 mục đề xuất, trong đó có việc sử dụng logo mới của PV GAS, một số điều khoản trong tổ chức và nhiệm vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông. 
 • Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của PV GAS: Nội dung Quy chế gồm 9 chương và 53 điều, được xây dựng theo yêu cầu của pháp luật về quản trị công ty cổ phần niêm yết theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định pháp luật hiện hành có liên quan và Điều lệ PV GAS phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS. Quy chế nhằm thực thi một chính sách rõ ràng về Quản trị công ty và đảm bảo sự phát triển bền vững và minh bạch của Tổng công ty, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị tại Tổng công ty.  Quy Chế được áp dụng đối với Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần và khuyến khích việc áp dụng các nội dung phù hợp của Quy chế này đối với các Công ty con của Tổng công ty.  Đại hội đồng cổ đông cũng thống nhất ủy quyền cho HĐQT tự cân đối và quyết định: Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2018 hoặc theo giá dầu thực tế hoặc khi có sự thay đổi liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng; Trích Quỹ đầu tư phát triển năm 2017 nhưng tối đa không quá 2.351 tỷ đồng.
 • Tờ trình bổ sung Quy chế hoạt động của BKS: đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc giao Trưởng Ban kiểm soát quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
 • Tờ trình báo cáo Dự án đầu tư xây dựng công trình  Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh.
 • Tờ trình về Quy chế bầu cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị PV GAS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Ông Đỗ Đông Nguyên, Thạc sỹ chuyên ngành Hóa dầu, Kỹ sư công nghệ hóa và ông Nguyễn Anh Tuấn, Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kỹ sư chuyên ngành Vi khí hậu và Môi trường Xây dựng đã được giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông lựa chọn, bầu vào vị trí thành viên độc lập HĐQT PV GAS nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Với tỷ lệ cổ đông tham dự tán thành đều đạt trên 99% đến 100%, tất cả các tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại hội đã chúc mừng 2 thành viên độc lập chính thức nhận nhiệm vụ. 

 

Chúc mừng 2 thành viên độc lập HĐQT vừa được bầu

 

Đoàn Chủ tịch Đại hội cũng đã giành nhiều thời gian để trả lời các câu hỏi, chấp vấn của cổ đông về các báo cáo liên quan, Phần lớn các ý kiến xoay quanh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, các dự án đầu tư xây dựng, tình hình thoái vốn của PVN tại PV GAS, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh QI/2018, tình hình kinh doanh LPG trong những năm gần đây… Trong khi giải trình trước cổ đông, Ban lãnh đạo PV GAS đã khẳng định những nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu PV GAS, trên cơ sở minh bạch và thu hút các nguồn đầu tư trong và ngoài nước, triển khai Chiến lược phát triển ngành công nghiệp khí trong nỗ lực đảm bảo quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư.

 

Đại hội đồng cổ đông thường niên PV GAS 2018 đã kết thúc trong không khí tin tưởng và hiểu biết, thể hiện niềm tin của cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới, tiếp tục đưa PV GAS xứng đáng là cánh chim đầu đàn của ngành công nghiệp khí Việt Nam.

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên