en-USvi-VN

Close
Phân mục: Tin hoạt động

PV GAS tổ chức 2 Hội nghị Hội thảo chuyên đề

Nhằm đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra năm 2015, định hướng cho giai đoạn tiếp theo, Tổng công ty Khí Việt Nam đã tổ chức 2 hội nghị quan trọng ngay trong những ngày cuối cùng kết thúc 6 tháng đầu năm 2015 – 27/6/2015. 

Hội thảo “Hợp đồng khí và cân đối cung cầu khí” được tổ chức với sự hiện diện của hơn 70 khách mời là lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), đại diện lãnh đạo các ban của Tập đoàn, các đơn vị đối tác của PV GAS. Về phía PV GAS, có ông Lê Như Linh, Chủ tịch HĐQT; ông Dương Mạnh Sơn, Tổng Giám đốc PV GAS; các thành viên HĐQT, ban TGĐ; lãnh đạo các ban và đơn vị trực thuộc.

Trong quá trình hình thành và phát triển 25 năm, đặc biệt là kể từ năm 2010 đến nay, PV GAS đã được Chính phủ và PVN phân giao nhiều trọng trách, trong đó phải kể đến việc chuyển nhượng các hợp đồng mua bán khí thuộc hệ thống bể Nam Côn Sơn. Đây là một mốc đánh dấu quan trọng, khẳng định vai trò của PV GAS trong lĩnh vực kinh doanh của mình, giữ vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp Khí, là một trong những đơn vị dẫn đầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của PVN, PV GAS đã khẳng định được vị thế của mình với các đối tác trong và ngoài nước, trong đó phải kể đến việc đàm phán, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận thương mại về khí với các đối tác trong và ngoài ngành, cũng như sự nỗ lực hết mình để đảm bảo cân đối nguồn cung đáp ứng nhu cầu theo cam kết với các khách hàng, tích cực triển khai nhiều dự án với mục tiêu hoàn thành và đưa vào sử dụng đáp ứng tiến độ mà Tập đoàn giao phó. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán, triển khai thực hiện, PV GAS đang gặp phải một số khó khăn, vướng mắc đến từ nhiều phía, đặc biệt là trong giai đoạn biến động giá dầu như hiện nay. 

Cuộc Hội thảo lần này là dịp để các bên gặp gỡ, trao đổi về các vấn đề của hợp đồng khí và cân đối cung cầu khí. Các đại biểu đã nghe bài phát biểu khai mạc của ông Dương Mạnh Sơn, Tổng Giám đốc, phát biểu của đại diện lãnh đạo Tập đoàn, các bài tham luận của Ban Quản lý Hợp đồng Khí PV GAS và các đối tác. Những vấn đề đặt ra, những giải pháp được đề xuất, giải quyết tại Hội thảo chắc chắn sẽ hỗ trợ cho kế hoạch phối hợp giữa các ban/đơn vị của PV GAS với các ban của Tập đoàn để tạo nên những hiệu quả mới, góp phần đẩy mạnh công tác đàm phán với các đối tác, giải quyết được những khó khăn và vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng cũng như hỗ trợ trong việc đảm bảo nguồn cung không chỉ cho các dự án hiện tại mà thúc đẩy cho các dự án phát triển tiềm năng trong tương lai, đặc biệt là những kịch bản cân đối cung cầu khí nhằm đảm bảo cho sự phát triển ổn định và bền vững của PV GAS.

Trong buổi chiều cùng ngày, PV GAS cũng tổ chức Hội nghị “Người đại diện của PV GAS tại các doanh nghiệp khác” nhằm tổng kết, đánh giá vai trò của Người đại diện của Tổng công ty tại các đơn vị trong thời gian qua và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong thời gian tới.

Hiện tại, Tổng số Người đại diện của Công ty mẹ - PV GAS tại 7 công ty thành viên là 53 người. PV GAS nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tại 3 doanh nghiệp, - không quá 50% là 3 doanh nghiệp, - không quá 35% là 1 doanh nghiệp; 1 doanh nghiệp PV GAS chi phối theo các thỏa thuận khác.

Cùng với việc chuyển đổi Tổng công ty sang hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - công ty con, trong đó Tổng công ty đóng vai trò là Công ty mẹ, và công ty con là các công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực khí, Tổng công ty đã thực hiện vai trò là chủ sở hữu/cổ đông tại các doanh nghiệp này, chủ yếu thông qua Người đại diện của mình. Thông qua quy chế Quản lý Người đại diện, Tổng công ty đã quy định chi tiết quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty đối với Người đại diện cũng như quyền và Nghĩa vụ của Người đại diện đối với Tổng công ty; các quy định về nghĩa vụ của Người đại diện thể hiện ở tất cả các nội dung quan trọng mà người đại diện phải báo cáo trước khi biểu quyết, quyết định hoặc bỏ phiếu, bao gồm các nội dung Chiến lược, Kế hoạch, tổ chức nhân sự, tài chính kế toán, đầu tư, mua bán,... và các vấn đề quan trọng khác; các quy định cụ thể về chế độ thông tin báo cáo, sự phối hợp giữa Người đại diện trong cùng một doanh nghiệp, các quy định về đánh giá, khen thưởng, kỷ luật Người đại diện.

Trong thời gian qua, PV GAS đã tạo các điều kiện thuận lợi để Người đại diện thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình; có chỉ đạo, định hướng, hỗ trợ kịp thời để Người đại diện thực hiện quản lý phần vốn hoặc điều hành hoạt động sản xuất kinh của doanh nghiệp phù hợp với chiến lược của Tổng công ty/doanh nghiệp. Các doanh nghiệp này nhìn chung đều hoạt động tốt, phát triển phù hợp với sự phát triển của PV GAS và của ngành công nghiệp khí nói chung.

Tại Hội nghị lần này, PV GAS đánh giá việc thực hiện các văn bản hiện hành của PV GAS/doanh nghiệp liên quan đến Người đại diện và vai trò của Người đại diện trong thời gian qua; sự phối hợp và mối quan hệ giữa người đại diện của PV GAS với các đơn vị; các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm; việc thực hiện nghĩa vụ của người đại diện trong việc bảo toàn và phát triển vốn của PV GAS tại các đơn vị, đôn đốc và thực hiện thu hồi vốn tại doanh nghiệp khác, thu cổ tức được chia từ vốn góp của PV GAS/doanh nghiệp khác; tình hình thực hiện tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với người đại diện....

 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên