PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close

PV GAS tham gia Hội nghị công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ II – 2022

Ngày 10/9 tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Hội nghị công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp (VHDN) lần thứ II – 2022 nhằm đánh giá kết quả 3 năm và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 281-NQ/ĐU ngày 15/5/2019 của Đảng ủy Tập đoàn. Đoàn đại biểu PV GAS đã tham gia đầy đủ các nội dung của Hội nghị và gửi tới Hội nghị nội dung tham luận về Chương trình triển khai VHDN tại PV GAS.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Thuần, Phó Vụ Trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Nguyên thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn.

 

Các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn chủ trì Hội nghị

 

Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, các đồng chí Thường trực Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh, lãnh đạo Hội Dầu khí, Đại diện Ban Liên lạc hưu trí Tập đoàn, lãnh đạo các Ban/Văn phòng Tập đoàn; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch, Tổng giám đốc, Viện trưởng, Hiệu trưởng, Lãnh đạo cấp Phó phụ trách công tác truyền thông, văn hóa doanh nghiệp, cán bộ phụ trách tuyên giáo, truyền thông, văn hóa Doanh nghiệp tại các đơn vị thuộc Tập đoàn.

Đoàn PV GAS tham gia Hội nghị có các cán bộ lãnh đạo: đồng chí Hoàng Văn Quang, Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng Giám đốc; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Thường vụ Đảng ủy – Phó Tổng giám đốc; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy, Ban Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp, Đoàn Thanh niên PV GAS.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Đỗ Chí Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hoá doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cùng các lãnh đạo đơn vị thành viên tham gia Hội nghị

 

Chương trình Hội nghị là cuộc tổng kết công tác truyền thông và VHDN trong toàn Tập đoàn. Ba năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Tập đoàn), Nghị quyết 281-NQ/ĐU ngày 15/5/2019 của Đảng ủy Tập đoàn về công tác truyền thông và văn hoá doanh nghiệp (gọi tắt là Nghị quyết 281) đã được cả hệ thống chính trị Tập đoàn triển khai, thực hiện với quyết tâm cao; tất cả các nhiệm vụ đều được triển khai với việc áp dụng hiệu quả bốn nhóm giải pháp Nghị quyết đề ra; có tác động mạnh mẽ, tạo chuyển biến tích cực trong toàn hệ thống.

Trong toàn Tập đoàn hiện có: 04 tạp chí, 14 bản tin, chuyên san và 97 trang tin điện tử, website nội bộ với hơn 100 lãnh đạo phụ trách, cán bộ, chuyên viên được phân công làm công tác truyền thông. Tập đoàn đã nâng cấp cải tiến và đổi mới phương pháp quản lý, vận hành giúp cho Cổng thông tin điện tử Tập đoàn, các tạp chí, bản tin, website, trang thông tin nội bộ của đơn vị thu hút hàng vạn lượt truy cập, với thông tin phong phú về cả nội dung và hình thức. Các nội dung thông tin đã gắn truyền thông nội bộ với xây dựng văn hóa doanh nghiệp để từ đó làm tốt công tác tư tưởng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động góp phần phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị toàn Tập đoàn. Đặc biệt năm 2020 và 2021, công tác truyền thông nội bộ đã kịp thời khơi gợi được sự thấu hiểu, chia sẻ của cán bộ, người lao động với những khó khăn của Tập đoàn và đồng sức, đồng lòng cùng với Tập đoàn thực hiện các chủ trương lớn vượt qua cuộc “khủng hoảng kép”.

 

Quang cảnh Hội nghị được tổ chức tại Trụ sở của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

 

Trong công tác triển khai tái tạo Văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam, Tập đoàn đã thống nhất chỉ đạo, hoàn thiện, triển khai thực hiện các quy định mang tính hệ thống trong toàn Tập đoàn. Lãnh đạo/người đứng đầu từ Tập đoàn đến các đơn vị nêu cao tinh thần gương mẫu trách nhiệm, tập trung chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai văn hóa doanh nghiệp của Nghị quyết đề ra. Tập đoàn đã xây dựng Sổ tay văn hóa Petrovietnam, Nhãn hiệu của Tập đoàn, ban hành Hệ thống nhận diện thương hiệu nhằm thống nhất sử dụng hình ảnh nhận diện thương hiệu của Tập đoàn.

Công tác tuyên truyền văn hóa doanh nghiệp có nhiều nét mới, đa dạng, kết hợp truyền thông nội bộ, truyền thông công chúng, tạo ảnh hưởng đa chiều đối với CBCNV, NLĐ Tập đoàn. Công tác đào tạo được chú trọng triển khai đáp ứng kế hoạch đề ra; đã tạo sự đồng bộ trong nhận thức về vai trò văn hóa doanh nghiệp dẫn đến chuyển biến hành vi theo hướng chuyên nghiệp, tích cực.

Các nội dung Văn hóa Petrovietnam được tuyên truyền đậm nét; Hoạt động nghĩa tình Dầu khí được tổ chức thường xuyên. Phong trào thi đua thực hiện xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở được tổ chức công đoàn các cấp triển khai thiết thực. Sau 3 năm triển khai thực hiện, cả hệ thống chính trị Tập đoàn đều ý thức và thể hiện quyết tâm cao trong việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết. Công tác truyền thông có trọng tâm, trọng điểm, được triển khai đồng bộ, sâu rộng, xuyên suốt; các phương thức truyền thông rất phong phú, đa dạng. Tập đoàn được công nhận là một trong 10 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh theo bộ tiêu chí được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, lần đầu tiên xét công nhận tại Việt Nam (2021).

 

Đoàn cán bộ PV GAS tham gia Hội nghị công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn lần thứ II – 2022

 

Việc triển khai thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” tạo bước đột phá trong thực hiện Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam; góp phần tạo nhận thức đúng đắn và tình cảm tốt đẹp của các thế hệ người lao động Dầu khí, sự đồng thuận của xã hội, sự ghi nhận, đánh giá cao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về vị trí, vai trò của Tập đoàn đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Nhờ đó, thương hiệu, uy tín của Tập đoàn được nâng cao; thúc đẩy cải cách thể chế đối với hoạt động dầu khí, tạo điều kiện để Tập đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tham gia cùng tất cả các đơn vị thành viên trong Tập đoàn, chương trình tham luận của PV GAS bao gồm bài tham luận và slidshow “PV GAS với phong trào xây dựng và thực hiện Văn hóa Doanh nghiệp - Những cách thức vận dụng các chỉ đạo của Tập đoàn vào thực tế lao động tại PV GAS”.

Bài tham luận khẳng định: Tổng công ty Khí Việt Nam luôn xác định việc tuân thủ, triển khai và phát huy những định hướng sáng suốt từ Đảng ủy Tập đoàn, quan tâm chú trọng việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp PV GAS, coi đó là động lực và năng lực để PV GAS vững vàng thực hiện phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động” của Đảng ủy PV GAS.

Quá trình triển khai VHDN tại PV GAS có những mục tiêu xác định, và đã đạt được những kết quả tốt đẹp, nhằm lan tỏa tầm nhìn, sứ mệnh và hoạt động SXKD của PV GAS; Gắn kết các thành viên trong “Mái nhà chung” PV GAS, thống nhất quan điểm và hành động; Tạo động lực làm việc trong nội bộ; Tạo lợi thế cạnh tranh và sự khác biệt trên thị trường. PV GAS đã thực hiện tốt việc tổ chức công tác truyền thông song hành với nhiệm vụ SXKD có định hướng chiến lược: Phát triển trở thành một trong những ngành công nghiệp đầu tàu trong nền kinh tế, từng bước vươn ra thị trường quốc tế, xếp thứ hạng cao trong khu vực ASEAN và có tên trong các thương hiệu khí mạnh của Châu Á. “PV GAS tự tin bước đến tương lai, với tư thế xứng đáng là người đại diện trẻ trung và đầy tiềm năng của ngành công nghiệp khí Việt Nam”.  

Bài Tham luận của PV GAS khẳng định: Hiệu quả của quá trình tái tạo văn hóa Petrovietnam, việc triển khai mạnh mẽ văn hóa PV GAS đã góp phần tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của CBCNV toàn Tập đoàn nói chung và PV GAS nói riêng; con người tại PV GAS có tính xung kích, sáng tạo và đổi mới; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đội ngũ CBCNV PV GAS hăng say, yêu ngành, yêu nghề, có tác phong chuyên nghiệp, đoàn kết trong tình thương yêu đồng chí, đồng nghiệp sâu sắc, có lòng nhân ái và có trách nhiệm với cộng đồng; góp phần xây dựng thương hiệu, hình ảnh tốt đẹp và uy tín của PV GAS trong xã hội, tạo nên lợi thế cạnh tranh của PV GAS trong nước và quốc tế.
 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên