PVGAS

Once Upon a Time...

Close
Phân mục: Tin hoạt động

PV GAS hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014

Với việc tận dụng tốt những cơ hội, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển, cùng với sự quyết tâm cao và tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt, sát sao, tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức của tập thể lãnh đạo, CBCNV PV GAS, trong 6 tháng đầu năm 2014, PV GAS đã đạt được kết quả như sau:

- Sản xuất và tiêu thụ: khí khô đạt 5.247 triệu m3, bằng 105% kế hoạch 6 tháng, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2013; condensate đạt 31,8 nghìn tấn như cùng kỳ năm 2013, bằng 130% kế hoạch 6 tháng; LPG đạt 515,3 nghìn tấn, bằng 129% kế hoạch 6 tháng (Nếu tính cả đơn vị thành viên trừ phần trùng thì sản lượng LPG PV Gas cung cấp ra thị trường trong 6 tháng đạt 666.578 tấn), tăng 10% so với cùng kỳ năm 2013.

- Doanh thu đạt 34.965 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch 6 tháng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, Công ty mẹ đạt 30.392 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch 6 tháng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2013.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 7.806 tỷ đồng, bằng 149% kế hoạch 6 tháng. Trong đó, Công ty mẹ đạt 7.738 tỷ đồng, bằng 151% kế hoạch 6 tháng, giảm 920 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2013 (Nguyên nhân: do 6 tháng đầu năm 2013 có thu nhập bất thường từ hoàn nhập quỹ phát triển khoa học công nghệ hơn 1.100 tỷ đồng).

- Lợi nhuận sau thuế đạt 6.427 tỷ đồng, bằng 150% kế hoạch 6 tháng. Trong đó, Công ty mẹ đạt 6.235 tỷ đồng, bằng 149% kế hoạch 6 tháng.

- Nộp NSNN đạt 2.760 tỷ đồng, bằng 133% kế hoạch 6 tháng. Trong đó, Công ty mẹ đạt 2.716 tỷ đồng, bằng 134% kế hoạch 6 tháng.

- Giải ngân vốn đầu tư xây dựng của Công ty mẹ đạt 1.425 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch 6 tháng.

(Số liệu tài chính hợp nhất sẽ được chính xác hóa sau khi có Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2014 đã được soát xét).

Công tác an toàn, sức khỏe, môi trường và thanh tra bảo vệ được đẩy mạnh; các hệ thống khí, cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động an toàn, không để sự cố đáng tiếc nào xảy ra gây ảnh hưởng đến con người, tài sản cũng như uy tín của PV GAS. Tổng số giờ làm việc an toàn là 3,86 triệu giờ.

PV GAS đã phối hợp với bộ đội biên phòng tỉnh BR-VT tuần tra tuyến ống biển ngoài 12 hải lý; với bộ đội biên phòng tỉnh Cà Mau tổ chức lớp tuyên truyền bảo vệ đường ống cho 1.310 người dân, cài đặt tọa độ đường ống dẫn khí cho 1.300 tàu đánh bắt thủy hải sản; làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, Bộ Tư lệnh Hải quân, Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản để phối hợp công tác truyền thông bảo vệ đường ống dẫn khí dưới biển; ký kết thỏa thuận với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam về công tác tuần tra, bảo vệ ANAT hệ thống đường ống dẫn khí dưới biển. Ngoài ra, PV Gas còn thực hiện kiểm tra, báo cáo đầy đủ về công tác an ninh, an toàn, PCCC tại các công trình khí với các Bộ, ngành, chính quyền địa phương cũng như Tập đoàn...

PV GAS cũng thực hiện quản lý, giám sát các hợp đồng mua bán khí, vận chuyển khí một cách nghiêm túc, cấp khí với nỗ lực tối đa. Trong 6 tháng đầu năm, PV GAS đã thực hiện/tham gia một số công việc như: Ký kết với VSP hợp đồng vận chuyển, nén khí và condensate Thiên Ưng – Đại Hùng; ký kết bổ sung hợp đồng mua bán khí với PV Gas D về điều chỉnh giá khí năm 2014; ký kết với VSP bổ sung hợp đồng cung cấp dịch vụ vận hành, bảo dưỡng hệ thống thu gom khí thấp áp Vòm Bắc khu vực mỏ Bạch Hổ; ký biên bản thống nhất sản lượng khí Tê Giác Trắng, Hải Sư Trắng/Hải Sư Đen với HLJOC và TLJOC cho giai đoạn 19/5/2013-31/12/2013 theo quy định của hợp đồng; hoàn thành dự thảo và chuẩn bị đàm phán hợp đồng mua bán khí Thiên Ưng, Đại Hùng giữa PV GAS và PVN; ký kết hợp đồng CTA Hải Thạch - Mộc Tinh, lô 05.2&05.3 với BĐPOC; ký thỏa thuận sửa đổi TA Chim Sáo để tiếp nhận khí đồng hành từ mỏ Dừa và tăng lượng khí Chim Sáo vượt lưu lượng ngày tối đa (MDR); ký với Rosneft bản ghi nhớ (MOU) về đàm phán trọn gói các vấn đề tồn tại (Pending issues) và MOU về việc bổ sung điểm giao nhận khí thứ 2 tại Dinh Cố; ký biên bản quyết toán tiền khí trên bao tiêu và tăng giá khí theo lộ trình của Thủ tướng Chính phủ cho hợp đồng cấp khí với EVN và các nhà máy điện cho giai đoạn từ ngày 1/7/2009 đến hết ngày 31/12/2013; xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính về việc tính giá khí mới; phối hợp với PVN để thống nhất với Talisman và Petronas về quyết toán năm hợp đồng thứ 11, với PVPower và PVCFC về quyết toán năm hợp đồng DGSA PM3 CAA & 46 CN;.... ký kết hợp đồng mua LNG với Gazprom và Shell.

Hoạt động vận chuyển, kiểm soát chất lượng và chênh lệch khối lượng sản phẩm khí luôn được PV GAS chú trọng, theo đúng qui định, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Công tác bảo dưỡng sửa chữa, kiểm định hiệu chuẩn được bám sát kế hoạch, đúng qui trình, có chất lượng, đảm bảo hệ thống, thiết bị hoạt động ổn định và liên tục. Công tác đầu tư xây dựng tiếp tục triển khai tích cực, quyết liệt, bám sát kế hoạch, tiến độ và đảm bảo nguồn vốn theo tiến độ giải ngân của dự án. Kết quả là đã giải ngân được 1.425 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch 6 tháng đầu năm. Nhiều dự án được chuẩn bị và thực hiện đầu tư. Hoạt động của các công ty con, liên kết triển khai tích cực và nhận được nhiều hỗ trợ từ Công ty mẹ. Hầu hết các công ty có kết quả hoạt động tốt, có tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, lao động tiền lương, chế độ chính sách được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Tập đoàn và các qui định hiện hành.

Tổng số CBCNV của Công ty mẹ tính đến nay là 1.116 người (Toàn TCT là 3.479 người), trong đó lao động nam chiếm 80%, nữ chiếm 20% và lao động có trình độ từ đại học trở lên chiếm trên 60%. PV GAS đã tổ chức đào tạo/cử gần 3.000 lượt người tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ trong và ngoài nước, bằng 130% kế hoạch 6 tháng, với kinh phí trên 9 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch 6 tháng. PV GAS cũng tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 vào ngày 17/4/2014. Đến thời điểm hiện tại, tất cả các đơn vị thành viên của PV Gas đã hoàn thành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật không ngừng đẩy mạnh, triển khai mạnh mẽ từ đầu năm và lan tỏa đến từng cơ sở, đơn vị sản xuất và nguời lao động PV GAS.

Về kết quả triển khai thực hiện chương trình hành động, thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí; thu xếp, quản lý vốn và giá thành sản phẩm,thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn, PV GAS đã xây dựng, quán triệt tổ chức thực hiện các nghị quyết, Chương trình hành động, chủ trương của Tập đoàn cũng như của PV GAS và yêu cầu các đơn vị trong toàn TCT định kỳ hàng tháng/quý đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo về Tổng công ty để có chỉ đạo kịp thời. PV GAS đã thông qua mức tiết giảm chi phí quản lý, giá thành sản phẩm năm 2014 đến từng đơn vị trong toàn PV GAS, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các đơn vị. Kết quả là trong 6 tháng đầu năm, PV GAS đã tiết giảm chi phí, giá thành sản phẩm trên 57 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch 6 tháng. Bên cạnh đó, PV GAS luôn chủ động trong việc sử dụng nguồn vốn một cách linh hoạt để gia tăng hiệu quả sử dụng vốn mà vẫn đảm bảo an toàn vốn; thực hiện tái cơ cấu, bảo đảm hiệu quả đầu tư và an toàn vốn; công tác quản lý công nợ được đẩy mạnh, việc thu hồi công nợ được chú trọng.

Trong 6 tháng cuối năm 2014, các nhiệm vụ trọng tâm của PV GAS được xác định là:

-              Vận hành an toàn hệ thống công trình khí; phối hợp với các đơn vị thực hiện tốt công tác vận hành, ấn định, điều độ khí để cấp tối đa khí và các sản phẩm khí cho các khách hàng trong điều kiện có thể.

-              Rà soát công tác chuẩn bị, thực hiện BDSC trong các đợt dừng khí tháng 7 đối với hệ thống khí Cà Mau và tháng 9/2014 đối với hệ thống khí Cửu Long, đảm bảo an toàn, giảm tối đa thời gian dừng cấp khí; phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm và cả năm với sản lượng từ 9,8-10 tỷ m3 khí ẩm.

-              Trình duyệt Chiến lược phát triển PV Gas đến năm 2025, định hướng đến năm 2035.

-              Hoàn thành mô hình phát triển tổng thể ngành công nghiệp khí Việt Nam và cơ chế kinh doanh khí của TCT.

-              Sửa đổi, đàm phán, ký kết các phụ lục/hợp đồng mua bán khí EVN, các nhà máy Điện và Đạm áp dụng giá khí mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như với EVN, nhà máy điện BOT về quyết toán tiền khí trên mức bao tiêu.

-              Tiếp tục kiểm soát, đảm bảo tiến độ thực hiện cũng như vốn cho các dự án trọng điểm của TCT, như dự án đường ống Nam Côn Sơn 2 - Giai đoạn 1, dự án LNG 1MMTPA tại Thị Vải, dự án thu gom và phân phối khí mỏ Hàm Rồng & Thái Bình lô 102 và 106, dự án đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn, dự án nhập LNG Sơn Mỹ, dự án nhà máy xử lý khí Cà Mau,  dự án nâng công suất kho LPG Đình Vũ – Hải Phòng… PV Gas sẽ tập trung, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quyết toán các dự án Kho LPG lạnh Thị Vải, dự án mở rộng hệ thống thu gom khí mỏ Rồng - Đồi Mồi, dự án nhà máy sản xuất ống thép.

Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc PV GAS giai đoạn 2014 -2015.

Các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện 6 tháng cuối năm cũng như ước cả năm 2014

  

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên