PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close
Phân mục: Tin hoạt động

PV GAS đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo

Đã nhiều năm qua, PV GAS được đánh giá là đơn vị có phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến (SKCT) phát triển mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu; là một trong những điểm sáng của toàn ngành Dầu khí Việt Nam. Các sáng kiến cải tiến được áp dụng trong thực tế đã góp phần vào việc quản lý, vận hành các công trình khí an toàn, liên tục, hiệu quả, bảo vệ môi trường, đem lại lợi ích kinh tế to lớn cho đất nước, góp phần thiết thực thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tiết kiệm, chống lãng phí.

Với đặc điểm là ngành công nghiệp với nhiều thiết bị, công nghệ hiện đại, hoạt động liên tục ở điều kiện nhiệt độ cao, áp suất cao, luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, PV Gas luôn chú trọng đầu tư cho khoa học công nghệ, coi việc áp dụng những SKCT, giải pháp là nhu cầu thiết yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PV GAS. Thông qua đó, đội ngũ người lao động PV GAS cũng từng bước làm chủ những thiết bị, công nghệ hiện đại mà trong giai đoạn ban đầu phải thuê chuyên gia nước ngoài. Ban lãnh đạo Tổng công ty, Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PV GAS luôn quan tâm, động viên và tạo mọi điều kiện để những người lao động trực tiếp đóng góp những sáng kiến (SK) thiết thực nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh, nâng cao độ an toàn cho con người, thiết bị, nâng cao năng suất lao động… Hàng năm, tại Hội nghị người lao động, Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn thay mặt Tổng công ty  kêu gọi cán bộ công nhân viên đẩy mạnh lao động sáng tạo, phát huy SKCT trong sản xuất kinh doanh. Trước đây, khi các văn bản hướng dẫn công tác sáng kiến sáng chế chưa cụ thể, đầy đủ, PV GAS đã chủ động tìm tòi, xây dựng và đưa vào áp dụng các qui định về sáng kiến , giải pháp cả trong kĩ thuật sản xuất lẫn quản lý kinh doanh, thương mại. Trong hệ thống Công đoàn, Ban Khoa học Công nghệ đã được thành lập sớm để phát động và duy trì phong trào. Tổng công ty có Hội đồng Khoa học Công nghệ với nhiệm vụ bình xét, đánh giá, hỗ trợ áp dụng các sáng kiến vào thực tế. Tại PV GAS tất cả sáng kiến dù lớn hay nhỏ đều được khen thưởng, tôn vinh kịp thời. Tùy theo hiệu quả và qui mô áp dụng của sáng kiến mà sẽ khen thưởng tại đơn vị, cấp Công đoàn, Tổng công ty hay đề xuất Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) khen thưởng.

Tất cả các nghiên cứu, SK tại PV GAS đều xuất phát/nảy sinh từ yêu cầu sản xuất, kinh doanh. Ban Lãnh đạo của PV GAS cũng như của từng đơn vị thành viên luôn luôn khuyến khích người lao động nghiên cứu khoa học và đề xuất ý tưởng sáng kiến cải tiến. PV GAS cũng sẵn sàng hỗ trợ và tạo mọi điều kiện về thời gian, tài chính, nhân lực để các tác giả phát triển ý tưởng, tính toán thiết kế, triển khai áp dụng sáng kiến vào thực tiễn. Định kỳ và đột xuất, TCT còn tổ chức đánh giá, bình xét khen thưởng các SKCT để tôn vinh và áp dụng nhân rộng trong toàn TCTy và Tập đoàn Dầu khí VN. Điểm nổi bật trong phong trào sáng kiến tại PV GAS  là luôn mang tính cấp bách, khắc phục kịp thời các sự cố, vì mục tiêu xuyên suốt là cung cấp dòng khí an toàn, chất lượng, liên tục cho các nhà máy điện, nhà máy đạm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia. Vì gắn liền với ngành công nghiệp Khí có qui mô sản xuất lớn, nên những SK cũng mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho doanh nghiệp do hạn chế xả đốt khí gây ô nhiễm môi trường; hoặc nhanh chóng khắc phục sự cố, rút ngắn thời gian gián đoạn sản xuất cho khách hàng; hoặc nâng cao hiệu suất trong quá trình xử lý/ chế biến khí.

Trong Giai đoạn 2010 - 2015, PV GAS đã xét duyệt và công nhận 409 sáng kiến cải tiến kỹ thuật với tổng giá trị làm lợi các sáng kiến mang lại trên 800 tỷ đồng (chưa kể còn có những sáng kiến cải tiến không quy ra được giá trị làm lợi cụ thể). Đặc biệt, trong giai đoạn 2010 - 2015, PV GAS có 6 sáng kiến, giải pháp được công nhận là sáng kiến cấp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và 10 sáng kiến được Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tặng bằng khen. Ngoài ra, còn có 2 sáng kiến đạt giải sáng tạo trẻ Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương”. Trong đó, nổi bật là sáng kiến “Giải pháp nâng công suất nhà máy chế biến khí Nam Côn Sơn từ 20 triệu m3 khí/ngày lên 21 triệu m3 khí/ngày” do tập thể kỹ sư Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn. Việc áp dụng thành công sáng kiến làm tăng doanh thu cho PV GAS hàng năm là 7,3 triệu USD, đồng thời còn tiết kiệm cho xã hội là 128 triệu USD/năm so với sử dụng dầu DO cho các nhà máy điện. (Sáng kiến mức A của PVN năm 2012). Sáng kiến “ Cải tiến chế độ vận hành Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố so với thiết kế” tại Công ty Chế biến khí Vũng Tàu tập thể kỹ sư nhà máy GPP Dinh Cố thực hiện, giúp tăng thu hồi được 335 tấn LPG, 100 tấn Condensate mỗi ngày trong thời gian lưu lượng khí vào nhà máy giảm, mang lại hiệu quả tương đương 270.000 USD/ngày. Sáng kiến đó làm tăng tính linh hoạt và hiệu quả cho nhà máy vận hành ở các chế độ khác nhau, phù hợp với các biến động khai thác khí ngoài khơi. Sáng kiến “Đồng bộ kết quả khảo sát ROV với kết quả phóng pig để xác định tọa độ các điểm khuyết tật theo kết quả phóng pig của Đường ống PM3 – Cà Mau” do nhóm kỹ sư Công ty Khí Cà Mau thực hiện đã làm lợi 22,5 tỷ đồng. Sáng kiến “Lắp đặt hệ thống phun sương cho két làm mát cụm máy nén đầu vào K-1011A/B/C/D tại GPP Dinh Cố” Do nhóm kỹ sư nhà máy GPP thực hiện làm lợi 15,8 tỷ đồng. Ngoài các sáng kiến do các kỹ sư thực hiện, lực lượng công nhân kỹ thuật cũng tích cực tham gia và có nhiều sáng kiến có ý nghĩa góp phần nâng cao độ an toàn vận hành liên tục hệ thống và làm lợi nhiều tỷ đồng như: Sáng kiến Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo Clamp phục vụ việc gắn cố định Magnet Maker trên đường ống biển có sự tham gia của các công nhân Công ty DVK đã làm lợi được hơn 12 tỷ đồng. Sáng kiến Chế tạo hai bộ góp “so sensor” khử độ rơ truyền động xích do công nhân Công ty PVPipe thực hiện đã làm lợi hơn 2.3 tỷ đồng.

Chào mừng tuổi 25 của PV GAS, mừng 20 năm PV GAS đưa thành công dòng khí đầu tiên vào bờ, Công đoàn PV GAS tiếp tục triển khai các chương trình thi đua, động viên người lao động tích cực lao động cống hiến. Ngay từ những ngày đầu năm 2015, Công đoàn đã phát động phong trào “Lao động Sáng tạo” đến từng đơn vị công đoàn trực thuộc, nhằm đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến trong Tổng Công ty ngày càng lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm nhiều tỷ đồng cho Nhà nước, đặc biệt là những sáng kiến, cải tiến trong lĩnh vực đổi mới kỹ thuật công nghệ, các giải pháp hợp lý hóa trong công tác vận hành, bảo dưỡng sửa chữa công trình khí và công tác quản lý an toàn - phòng chống cháy nổ. Phong trào cũng là một động lực lớn nhằm hỗ trợ đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật của Tổng Công ty từng bước trưởng thành, nắm vững và làm chủ hệ thống thiết bị kỹ thuật chuyên ngành khí. 

Để góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của PV GAS năm 2015 được Tập đoàn giao, đồng thời thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí một cách thiết thực, hiệu quả, Ban Lãnh đạo và Công đoàn Tổng Công ty đã tiếp tục phát động và kêu gọi toàn thể CBCNV tích cực tham gia phong trào thi đua “Lao động Sáng tạo”, phát huy sáng kiến cải tiến trong năm 2015.

Căn cứ mục đích, ý nghĩa và nội dung phong trào, Công đoàn PV GAS đã yêu cầu từng đơn vị đề ra những biện pháp phù hợp, xây dựng chương trình hành động của đơn vị mình, tổ chức tuyên truyền phát động phong trào thi đua trong đơn vị. 

Để khen thưởng kịp thời các sáng kiến cải tiến, Tổng Công ty đã có công văn hướng dẫn các đơn vị tổ chức đánh giá, khen thưởng phong trào tại đơn vị; báo cáo kết quả, đề xuất khen thưởng cấp TCT cho các tập thể, cá nhân về Ban sáng kiến cải tiến Công đoàn Tổng công ty trước ngày 04/11/2015 để tổ chức đánh giá khen thưởng.

Những sáng kiến cải tiến nổi bật nhất sẽ tiếp tục được đề nghị khen thưởng ở nhiều cấp, khẳng định vị thế của PV GAS – một trong những đơn vị có phong trào lao động sáng tạo sôi nổi nhất của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên