PVGAS

Once Upon a Time...

Close
Phân mục: Tin hoạt động

Ông Dương Mạnh Sơn – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc nhận nhiệm vụ Phụ trách Hội đồng Quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), Mã chứng khoán: GAS, vừa công bố thông tin mới.


Ngày 01/09/2021, Hội đồng Quản trị PV GAS đã ban hành:
- Nghị quyết số 71/NQ-KVN về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty cổ phần đối với ông Nguyễn Sinh Khang từ ngày 01/9/2021; 
- Nghị quyết số 72/NQ-KVN về việc giao ông Dương Mạnh Sơn - Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty nhiệm vụ phụ trách Hội đồng Quản trị Tổng công ty kể từ ngày 01/9/2021.
 

 

Ông Nguyễn Sinh Khang và Ông Dương Mạnh Sơn đồng tâm hiệp lực, thực hiện chỉ đạo thắng lợi sự nghiệp phát triển PV GAS giai đoạn 2018-2021

 

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PV GAS vào ngày 01/9/2021 tại website http://www.pvgas.com.vn, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông. 

Ông Nguyễn Sinh Khang có 31 năm công tác, trong đó có hơn 25 năm công tác trong ngành Dầu khí. Ông từng đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP vào tháng 12/2018. Ông Nguyễn Sinh Khang về nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/9/2021.


Ông Dương Mạnh Sơn có trình độ chuyên môn là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Cơ khí ngành Công nghệ hàn; có thời gian công tác gần 20 năm tại PV GAS. Ông đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo đơn vị và phòng/Ban chuyên môn chủ chốt của PV GAS. Từ tháng 02/2009, ông Dương Mạnh Sơn đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Thường trực PV GAS. Từ tháng 5/2015 đến nay, ông Dương Mạnh Sơn là Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc PV GAS. Đồng thời ông cũng đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy PV GAS.


Ông Dương Mạnh Sơn thực hiện nhiệm vụ Phụ trách Hội đồng Quản trị PV GAS kể từ ngày 01/9/2021 cho đến khi PV GAS kiện toàn xong các chức danh lãnh đạo, quản lý của Tổng công ty.
 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên