PVGAS

Once Upon a Time...

Close
Phân mục: Tin hoạt động

Ngày 27 tháng 11: “Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam”

Thể theo nguyện vọng của các thế hệ lao động ngành Dầu khí Việt Nam và đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ngày 20/7/2009, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định số 1034/QĐ-TTg về việc lấy ngày 27 tháng 11 hàng năm là “Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam”. Lịch sử ngành Dầu khí được ghi nhận một mốc son trong thời kỳ đầu khó khăn, gian khổ để tạo dựng nền móng phát triển mạnh mẽ ngày hôm nay.

Từ cuối thế kỷ XIX và những thập niên đầu của thế kỷ XX, người Pháp đã tổ chức điều tra địa chất, tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam trong đó có dầu khí. Tuy nhiên, người Pháp chưa có đánh giá gì về khả năng tồn tại các mỏ dầu khí ở Việt Nam. Sau khi miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng, trong chuyến thăm Liên Xô, ngày 23/7/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm khu công nghiệp dầu khí Bacu của nước Cộng hòa Adecbaigian. Với tầm nhìn xa trông rộng, Người đã nói:“Sau khi Việt Nam kháng chiến thắng lợi, Liên Xô nói chung, Adecbaigian nói riêng hãy giúp đỡ Việt Nam khai thác và chế biến dầu khí, xây dựng được các khu công nghiệp dầu khí mạnh như Bacu”.
Theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam, năm 1960 Chính phủ Liên Xô cử chuyên gia địa chất dầu khí Kitovani S.K. sang giúp Việt Nam tiến hành điều tra địa chất dầu khí. Trong 2 năm 1960-1961, ông đã cùng các đồng nghiệp Việt Nam hoàn thành báo cáo tổng hợp đầu tiên ở nước ta: “Địa chất và triển vọng dầu khí ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà”.
Xuất phát từ tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo Đảng và Nhà nước về ngành công nghiệp dầu khí của Việt Nam, cùng với kết luận ban đầu tại báo cáo địa chất dầu khí nói trên, ngày 09/10/1961 Hội đồng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 159/CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Địa chất trong đó đã xác định rõ có tổ chức Đoàn thăm dò Dầu lửa. Chỉ hơn một tháng sau, ngày 27/11/1961, Tổng cục Địa chất ra Quyết định số 271/ĐC thành lập Đoàn Thăm dò Dầu lửa, số hiệu của Đoàn là: Đoàn 36 dầu lửa (tên thường gọi là Đoàn địa chất 36 hay Đoàn 36). 
Những kết quả khảo sát nghiên cứu về dầu khí của Đoàn thăm dò dầu lửa tại Đồng bằng sông Hồng và trên toàn miền Bắc Việt Nam trong thập niên 60 thế kỷ trước là tiền đề để ngày 09/10/1969 Chính phủ ra Quyết định số 203/CP về việc thành lập Liên đoàn địa chất 36 trên cơ sở mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động của Đoàn thăm dò dầu lửa, nhằm đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí ở miền Bắc Việt Nam. Có thể nói, hoạt động của Đoàn thăm dò dầu lửa mà tiếp theo là Liên đoàn địa chất 36 trong giai đoạn này đã cung cấp rất nhiều tài liệu và thông tin quý giá, những kết luận quan trọng về cấu trúc địa chất, tiềm năng dầu khí ở miền võng Hà Nội, ở vùng trũng An Châu và là “cái nôi” cung cấp nguồn nhân lực kể cả cán bộ quản lý cho ngành Dầu khí Việt Nam trong giai đoạn đầu. 
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, ngày 03/9/1975, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 170/CP thành lập Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam (gọi tắt là Tổng cục Dầu khí Việt Nam). Trải qua quá trình phát triển để phù hợp với mô hình và quy mô hoạt động từng giai đoạn, Tổng cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam được đổi thành Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam và nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo Quyết định số 199/2006/QĐ-TTg ngày 28/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngành Dầu khí Việt Nam đã trải qua những chặng đường lịch sử vẻ vang trong gần 40 năm xây dựng và phát triển. Trưởng thành và lớn mạnh, Tập đoàn có tiềm lực kinh tế lớn, sản xuất kinh doanh đa ngành, có vị thế quan trọng trong nước và quốc tế, trở thành một Tập đoàn kinh tế hàng đầu của Việt Nam, với mục tiêu tiến tới là tập đoàn dầu khí hàng đầu của khu vực. 
Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, nhiều tập thể và cá nhân của ngành Dầu khí đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng:

  • Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được tặng thưởng: Danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhì;
  • Toàn Tập đoàn được tặng: 06 Danh hiệu Anh hùng Lao động (2 tập thể, 4 cá nhân); 02 Huân chương Hồ Chí Minh; 02 Huân chương Độc lập; 258 Huân chương Lao động các hạng; 640 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 41 Cờ thi đua của Chính phủ; hàng ngàn danh hiệu khen thưởng cấp Bộ, ngành…

Ngành Dầu khí Việt Nam xứng đáng được ghi nhận và tôn vinh do những thành quả lao động của mình. Thể theo nguyện vọng của các thế hệ lao động ngành Dầu khí Việt Nam và đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ngày 20/7/2009, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành quyết định số 1034/QĐ-TTg về việc lấy ngày 27 tháng 11 hàng năm là “Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam”. 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên