PVGAS

Once Upon a Time...

Close

Kết quả Đại hội II Hội Dầu Khí Việt Nam

1. Nghị quyết Đại hội II Hội Dầu Khí Việt Nam

2. Biên bản Đại hội II Hội Dầu Khí Việt Nam

3. Danh sách Thường vụ khóa 2 Hội Dầu Khí Việt Nam

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên