PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close
Phân mục: Tin hoạt động

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ PV GAS mở rộng lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 25/10/2023, tại trụ sở PV GAS, theo chương trình công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ lần thứ 19 mở rộng để sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 3 tháng cuối năm 2023 và xem xét, thông qua một số nội dung khác.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) PV GAS chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Phong - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc; đồng chí Trần Đức Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức - Nhân sự; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ; thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; Trưởng các Ban tham mưu, giúp việc của Đảng ủy; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư phụ trách các chi/đảng bộ trực thuộc Đảng ủy PV GAS.
 

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị PV GAS chủ trì Hội nghị BCH Đảng bộ mở rộng lần thứ 19 năm 2023

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Bình đã nhấn mạnh: Trong giai đoạn khẩn trương đẩy mạnh thi đua sản xuất nhằm hoàn thành các nhiệm vụ năm 2023, hội nghị là dịp để Đảng ủy Tổng công ty tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm. Đồng chí Bí thư đề nghị từng thành viên tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ; đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình xem xét, thông qua các nội dung được đưa ra lấy ý kiến tại hội nghị.

Theo đó, ngay từ đầu năm 2023, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Tổng công ty đã nhận định thời cơ và thách thức, nhận diện và ban hành nhiều văn bản quan trọng, giao nhiệm vụ trọng tâm cho các đơn vị, qua đó giúp cho đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch đạt nhiều kết quả khả quan.

Đồng chí Phạm Văn Phong - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc PV GAS phát biểu tại Hội nghị

 

Công tác chính trị, tư tưởng được thực hiện hiệu quả thông qua các hoạt động tuyên truyền kịp thời, khách quan, đầy đủ thông tin về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty cùng những đóng góp quan trọng của Tổng công ty đối với Tập đoàn. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, kiểm tra, giám sát được quan tâm chỉ đạo theo đúng quy trình, quy định; chủ động thực hiện các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của cấp trên đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả. Công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong Tổng công ty được chủ động triển khai ngay từ đầu năm đảm bảo phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc vận động người lao động tích cực tham gia đóng góp cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị. 

Tại thời điểm 30/9/2023, Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam gồm 16 Chi, Đảng bộ trực thuộc (11 đảng bộ cơ sở, 03 chi bộ cơ sở, 02 chi bộ trực thuộc), tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ là 919 đảng viên (trong đó 43 đảng viên dự bị). Đảng ủy TCT đã chỉ đạo 14/14 tổ chức cơ sở đảng tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ; tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Toàn Tổng công ty đã hoàn thành việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý theo quy định của Đảng ủy Tập đoàn.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty cũng đã thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; duy trì nề nếp, chế độ sinh hoạt định kỳ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chỉ đạo các chi/ đảng bộ tiếp tục triển khai phương châm hành động của Tập đoàn “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Hiệu quả”; chỉ đạo các chi bộ, cấp ủy trực thuộc tăng cường công tác quản lý đảng viên và rà soát đội ngũ đảng viên năm 2023; thực hiện nghiêm túc Kế hoạch phát triển đảng năm 2023, kết quả 9 tháng đầu năm 2023 trong toàn đảng bộ đã kết nạp 23 đảng viên mới.

Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Tổng công ty tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch 9 tháng đầu năm và đạt được những kết quả đáng kích lệ. Hệ thống công trình khí được vận hành an toàn, mọi hoạt động diễn ra liên tục; hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng kinh doanh LPG (36%), tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2022 (20%), đặc biệt là kinh doanh quốc tế (tăng 62% so với cùng kỳ 2022), đã hoàn thành 106% kế hoạch kinh doanh LPG cả năm 2023. Các chỉ tiêu tài chính đều hoàn thành vượt mức kế hoạch (Doanh thu toàn Tổng công ty đạt 101% kế hoạch, Lợi nhuận trước thuế đạt 149% kế hoạch, Nộp ngân sách đạt 165% kế hoạch; trong đó Lợi nhuận và Nộp ngân sách đã về đích trước 4-6 tháng). Hoạt động đầu tư xây dựng được triển khai tích cực, bám sát kế hoạch, hoàn thành công tác xây dựng, thu xếp nguồn, chạy thử, đưa vào vận hành chuỗi dự án kho chứa LNG 1 MMTPA Thị Vải cuối tháng 7 năm 2023; cơ bản hoàn thành đàm phán, ký kết các thỏa thuận, hợp đồng mua bán khí/LNG/dịch vụ với khách hàng/đối tác; đảm bảo thu xếp vốn đáp ứng yêu cầu tiến độ các dự án và chi phí cạnh tranh. Công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, chữ ký số, quản lý dữ liệu tập trung, đồng bộ được áp dụng mạnh mẽ vào công tác quản lý. Công tác tiết giảm chi phí tiếp tục được duy trì; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, truyền thông và văn hóa doanh nghiệp trong Tổng công ty.
 

Nhiểu ý kiến đóng góp, tham luận nhằm hoàn thiện các báo cáo của Hội nghị

 

Trong 3 tháng cuối năm 2023, trên cơ sở những đánh giá, dự báo và kết quả đã đạt được trong 9 tháng đầu năm, để phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Tổng công ty lãnh đạo, chỉ đạo toàn Tổng công ty tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra; Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Triển khai các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm về SXKD, đầu tư xây dựng cũng như các công tác quản trị, tái cấu trúc; Đẩy mạnh đổi mới, chuyên nghiệp, phát triển PV GAS lớn mạnh, tiếp tục thực hiện hiệu quả vai trò chủ đạo, dẫn dắt ngành công nghiệp khí Việt Nam phát triển mạnh và bền vững, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và hội nhập quốc tế. 

Tại hội nghị, với sự thống nhất cao, Đảng bộ PV GAS đã xem xét, thông qua Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 (sửa đổi, bổ sung); xem xét, thông qua nghị quyết về Tăng cường sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ Tổng công ty đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

 

Tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm của các thành viên đã tạo nên thành công tốt đẹp của hội nghị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ PV GAS lần thứ 19 mở rộng, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã biểu dương tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm của các thành viên đã tạo nên thành công tốt đẹp của hội nghị. Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ cũng đã nhận định những công việc còn hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2023 và các công việc trọng tâm, các khó khăn, thách thức, biến động khó lường trong 3 tháng cuối năm 2023 cũng như thời gian sắp tới; Ban Chấp hành Đảng bộ thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong toàn Tổng công ty triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên