en-USvi-VN

Close
Phân mục: Tin hoạt động

Hội nghị Đại biểu CNVC bất thường Tổng Công ty Khí Việt Nam - Năm 2010

Được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 18/TTg-ĐMDN ngày 5/1/2009 về việc cổ phần hóa các doanh nghiệp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ngày 20/04/2009, Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1132/QĐ-DKVN về việc cổ phần hóa Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty TNHH 1 thành viên.

Ngay sau đó, các bước triển khai kế hoạch cổ phần hóa Tổng Công ty được triển khai theo đúng trình tự quy định. Dự kiến, việc chuyển doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thành công ty cổ phần dự kiến được hoàn tất vào đầu Quý III/2010. Căn cứ Thông tư của Bộ Tài chính số 146/2007/TT-BTC ngày 6/12/2007 hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ, ngày 15/6/2010, tại Tp. Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Khí Việt Nam tổ chức Hội nghị Đại biểu CNVC bất thường năm 2010 để thảo luận một số vấn đề liên quan đến cổ phần hóa Tổng công ty.

Cổ phần hóa DNNN là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước để nâng cao hiệu quả kinh tế của các DNNN, góp phần quan trọng cho tiến trình phát triển kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Cổ phần hóa DNNN nhằm hướng tới sự thu hút và tập trung các nguồn vốn xã hội vào phát triển kinh tế, tăng khả năng cạnh tranh và đầu tư của doanh nghiệp, tạo ra hình ảnh nhân dân xây dựng và làm chủ nền kinh tế. Việc cổ phần hóa Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty TNHH thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là một hướng đột phá, nhằm tiếp tục triển khai chủ trương cổ phần hóa các DNNN mà Đảng, Chính phủ đã đề ra; huy động vốn của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, áp dụng các phương thức quản trị doanh nghiệp và quản lý tiên tiến trên thế giới, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), đầu tư trong nước và quốc tế của Tổng công ty Khí Việt Nam, nâng cao khả năng cạnh tranh, gia tăng mức độ quốc tế hóa, xã hội hóa các hoạt động của ngành công nghiệp khí Việt Nam, chủ động hội nhập sâu, rộng trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam gia nhập WTO.Tại Hội nghị đại biểu CNVC bất thường, các đại biểu đã nghe trình bày Báo cáo tóm tắt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty, dự thảo Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Khí Việt Nam, lợi ích của cổ phần hóa. Chủ tọa Hội nghị là ông Lê Minh Hồng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty, ông Đỗ Khang Ninh, Tổng Giám đốc và ông Trần Văn Tâm, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty đã giải đáp một số câu hỏi liên quan của CBCNV. Các ý kiến chỉ đạo của đại biểu cấp trên, phát biểu thảo luận của các đại biểu về dự Hội nghị được ghi nhận nhằm hoàn chỉnh Phương án cổ phần hóa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Với lịch sử truyền thống 20 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp khí, Tổng Công ty Khí Việt Nam đã được thử thách, trải nghiệm và chứng minh năng lực điều hành trong hầu hết các dự án khí của Việt Nam. Tổng Công ty tin tưởng rằng khi chuyển sang mô hình cổ phần, bằng sự năng động, sáng tạo và quyết tâm của toàn thể CBCNV, Tổng công ty Khí Việt Nam xứng đáng là con chim đầu đàn trong ngành công nghiệp khí Việt Nam, đóng góp to lớn vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Dự kiến các nội dung chủ yếu cổ phần hóa Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS)
Mục tiêu cổ phần hóa

 • Triển khai chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước mà Đảng, Chính phủ nói chung và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) nói riêng đã đề ra;
 • Huy động vốn của các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài để nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, học tập và áp dụng các phương thức quản trị doanh nghiệp và quản lý tiên tiến trên thế giới, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Tổng công ty Khí Việt Nam;
 • Tăng cường tính giám sát không chỉ từ phía Nhà nước mà còn từ phía các nhà đầu tư là các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông nước ngoài (nếu có) đối với các hoạt động và phát triển của Tổng công ty, giúp nâng cao tính minh bạch và lành mạnh tài chính trong các hoạt động SXKD của Tổng công ty;
 • Xã hội hóa nguồn vốn đầu tư thông qua hình thức cổ phần hóa;
 • Tạo điều kiện cho PV GAS chủ động, linh hoạt trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư trong nước và quốc tế; Chủ động trong công tác tìm kiếm các nguồn cung cấp khí và các sản phẩm khí nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định cho hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động trong khâu phân phối sản phẩm theo cơ chế thị trường; Chủ động trong việc thực hiện Chiến lược phát triển đã được Tập đoàn giao;
 • Nâng cao khả năng cạnh tranh, gia tăng mức độ quốc tế hóa, xã hội hóa các hoạt động của ngành công nghiệp khí Việt Nam, chủ động hội nhập sâu, rộng trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam gia nhập WTO;
 • Tạo điều kiện mở rộng hợp tác với các đối tác, đặc biệt là các đối tác nước ngoài có kinh nghiệm về ngành khí, kinh nghiệm về thị trường, tiềm lực về tài chính … để phục vụ yêu cầu tăng tốc phát triển trong giai đoạn mới nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam/Tổng công ty Khí Việt Nam nói riêng và của nền kinh tế đất nước nói chung;
 • Tạo lập và phát triển một môi trường cạnh tranh lành mạnh trong các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp khí, giữa các doanh nghiệp khí Việt Nam với nhau, giữa Việt Nam và quốc tế;
 • Thực hiện thành công Chiến lược phát triển đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2025 của PV GAS và của PVN.

Yêu cầu cổ phần hóa

 • Đảm bảo sự phát triển ổn định của PV GAS sau cổ phần hóa;
 • Cổ phần hóa PV GAS phải đảm bảo an toàn, không gây ra biến động lớn trong hoạt động của hệ thống sản xuất kinh doanh toàn Tổng Công ty;
 • Bảo đảm vai trò chi phối của Nhà nước đối với hoạt động của PV GAS;
 • Đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động;
 • Thực hiện công khai minh bạch theo nguyên tắc thị trường.

Hình thức cổ phần hóa

 • Bán bớt một phần vốn Nhà nước tại PV GAS đồng thời phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ thông qua hình thức đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng, phát hành cho nhà đầu tư chiến lược và cán bộ công nhân viên trong Tổng Công ty; Nhà nước sẽ tiến tục nắm cổ phần chi phối tại PV GAS với tỷ lệ không thấp hơn 75% vốn điều lệ của PV GAS.
 • Sau khi cổ phần hóa, PV GAS sẽ hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với tên gọi: Tổng Công ty Cổ phần Khí Việt Nam.

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên