PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close
Phân mục: Tin hoạt động

Hành trình 20 năm - Đảng bộ PV GAS vững bước phát triển

Được thành lập năm 1990 (lúc đầu là chi bộ, đảng bộ cơ sở), đến nay, Đảng bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã được giao một số quyền cấp trên cơ sở. Đảng bộ PV GAS có 34 chi bộ trực thuộc 17 đảng bộ/chi bộ cơ sở với 475 đảng viên. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đảng bộ PV GAS đã lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và thu được những kết quả tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực hoạt động, giữ vững tốc độ phát triển, không ngừng ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV.

Với trên 2.000 CBCNV, PV GAS đang quản lý tổng tài sản trị giá 18.521 tỷ đồng (tính đến tháng 5/2010). Từ năm 1995 đến tháng 6/2010, Tổng Công ty (TCT) đã vận chuyển an toàn vào bờ 54,618 tỷ M3 khí, sản xuất & tiêu thụ 50,224 tỷ M3 khí. Từ tổng doanh thu 150.081 tỷ VND, PV GAS đã nộp Ngân sách Nhà nước 22.249 tỷ VND, góp phần quan trọng cho sự phát triển của nền kinh tế quốc dân. Năm 2009, Tổng Công ty Khí Việt Nam được tổ chức VNR 500 xếp hạng thứ 16 trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, đứng trong top 100 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam được trao giải thưởng Sao Vàng đất Việt nhiều năm liền. Hiện nay, mỗi năm PVGAS cung cấp khí để sản xuất khoảng 40% sản lượng điện, 30% thị phần phân bón và duy trì trên 60% thị phần khí hóa lỏng trong nước. Giai đoạn 2005-2010 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện của PV GAS qua các thời kỳ phát triển: đã thực hiện chuyển đổi thành công từ mô hình Công ty Nhà nước sang mô hình Công ty TNHH một thành viên (2007), sang mô hình Tổng Công ty (2008) cùng với việc đưa vào vận hành hệ thống khí PM3-Cà Mau, kho chứa nổi LPG, các dự án Sư tử Đen-Sư tử Vàng, đường ống Phú Mỹ- TP. Hồ Chí Minh, hệ thống khí thấp áp giai đoạn 2, hệ thống các kho chứa khí hóa lỏng tại các khu vực Bắc- Trung - Nam v.v…, đã cơ bản hình thành được ngành công nghiệp khí Việt Nam tương đối hoàn chỉnhTrong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong các nghị quyết của cấp mình và triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của cấp trên. Các đoàn thể quần chúng luôn được củng cố và hoạt động có hiệu quả. Đảng bộ luôn quan tâm chăm lo nâng cao chất lượng đời sống phúc lợi, thu nhập của CBCNV, phát triển văn hoá-xã hội và hoạt động của các đoàn thể. Đảng bộ PV GAS đã tổ chức cho tất cả cán bộ, đảng  viên học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương lần thứ 3 - Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo đối với Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và “Luật phòng chống tham nhũng”, “Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí“; tổ chức cho toàn thể cán bộ đảng viên, công nhân viên tham gia Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo các chuyên đề hàng năm. 
Bên cạnh đó, Đảng bộ PV GAS còn luôn duy trì và xây dựng tốt mối quan hệ với Đảng bộ TP.HCM, tỉnh BR-VT, các địa phương mà PV GAS có trụ sở hoặc đường ống dẫn khí đi qua, cũng như phối hợp tốt với các đơn vị trong và ngoài ngành dầu khí, tích cực tham gia phát triển chương trình kinh tế - xã hội của các địa phương, đặc biệt đóng góp vào phong trào đền ơn đáp nghĩa,  từ thiện nhân đạo, an sinh xã hội hàng trăm tỷ đồng, hỗ trợ các hộ gia đình gặp khó khăn do thiên tai, hỗ trợ quỹ khuyến học, hiến máu nhân đạo...
Hiện nay, các cấp ủy Đảng tiếp tục thông tin, tuyên truyền cho cán bộ đảng viên, công nhân viên và người lao động về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ PV GAS giai đoạn 2005 - 2010, Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng bộ và các nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2010-2015; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 8 giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng đến 4 giải pháp đột phá về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh nêu trong Báo cáo chính trị được Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII thông qua; thi đua lao động SX, lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội lần thứ I Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời với việc tăng cường giáo dục đội ngũ cán bộ đảng viên về lý tưởng cách mạng, về đường lối chính sách của Đảng, về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên; tổ chức tập huấn cho cán bộ đảng viên và công nhân viên nội dung các văn bản pháp luật của Nhà nước, Nghị định của Chính phủ, các quy chế của Ngành và của PV GAS liên quan đến lĩnh vực xây dựng và công tác mua sắm, quản lý, sử dụng vật tư, thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất của TCT; thực hiện việc rà soát, công khai hóa các định mức tiêu hao nguyên, nhiên liệu, trong sử dụng phương tiện đi lại, trang thiết bị làm việc...; làm tốt hơn nữa công tác bố trí nhân sự, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ có đủ tiêu chuẩn đảm nhận những vị trí quản lý kinh tế, thương mại quan trọng; quán triệt cho cán bộ, đảng viên các quy định của Chính phủ về  trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, tổ chức lấy ý kiến quần chúng phê bình cán bộ, đảng viên, tiếp tục chỉ đạo duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt của chi bộ, thực hiện chặt chẽ công tác kiểm tra của Đảng bộ, đảm bảo kỷ luật của Đảng nghiêm minh, phát huy vai trò của các tổ chức cơ sở đảng trong công tác quản lý và giáo dục về phẩm chất đạo đức của đảng viên ở cơ quan nơi công tác và nơi cư trú. 
Trong tháng 5/2010, PV GAS đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VIII (2010- 2015) với tinh thần và khẩu hiệu hành động "Đồng tâm hiệp lực, quyết liệt đổi mới, tăng tốc xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh ngành công nghiệp khí Việt Nam". Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động và sáng tạo, Đảng bộ PV GAS tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao sức chiến đấu và chất lượng sinh hoạt của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, gắn nội dung sinh hoạt Đảng thiết thực phục vụ cho sản xuất kinh doanh, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao với các chỉ tiêu chính trong giai đoạn 2011-2015. Trong đó, phấn đấu hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”, trên 95% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; mỗi năm kết nạp từ 40-50 đảng viên.
Hành trình 20 năm PV GAS vững bước phát triển, với những thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận xứng đáng bằng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất vào các năm 1997, 2002, 2007 vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ 1993-1997, 1997-2001, 2001-2006 góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, đảm bảo an ninh năng lượng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hàng năm, PV GAS, các đơn vị thành viên và các cá nhân nhận được Bằng khen của Chính phủ, Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các địa phương... Đặc biệt nhân kỷ niệm 20 năm thành lập (20/9/1990 – 20/9/2010), Tổng Công ty Khí Việt Nam đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng III.
Với tập thể năng động, sáng tạo luôn gắn bó với sự phát triển của PV GAS và của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đảng bộ Tổng Công ty Khí Việt Nam luôn nêu cao quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị SXKD & xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xứng đáng là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.


Nguyễn Thế Hải
Ban Tuyên giáo Đảng ủy PV GAS

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên