PVGAS

Once Upon a Time...

Close

Dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ II Hội Dầu khí Việt Nam

 Công văn số 94/HDKVN-VP về việc xin ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội II
  Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kì I 2010-2013 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2014 – 2017 Hội Dầu khí Việt Nam
  Kiểm điểm kết quả hoạt động của Ban chấp hành Hội Dầu khí Việt Nam khóa I (nhiệm kỳ 2010 - 2013)
  Đề án nhân sự Ban chấp hành Hội Dầu khí Việt Nam khóa II (nhiệm kỳ 2013 - 2016)

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên