PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI DẦU KHÍ TP.HCM NHIỆM KỲ 2011-2013

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

CHI HỘI DẦU KHÍ TP.HCM NHIỆM KỲ 2011-2013

 

TT

Họ và tên

Chức vụ/Nơi công tác

1

Vũ Ngọc An

Nguyên Tổng giám đốc, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí

2

Nguyễn Quang Bô

Nguyên Phó tổng giám đốc, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí

3

Vũ Đình Chiến

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Công ty Khí Việt Nam

4

Phạm Tiến Dũng

Tổng giám đốc, Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí

5

Nguyễn Anh Đức

Phó Viện trưởng, Viện Dầu khí Việt Nam

6

Trần Như Huy

Phó giám đốc Công ty POC, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí

7

Nguyễn Đức Huỳnh

Nguyên Giám đốc, Trung tâm An toàn và Môi trường Dầu hhí

8

Nguyễn Du Hưng

Trưởng ban Thăm dò, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí

9

Đỗ Đình Khải

Nguyên Trưởng ban Tài chính Kế toán,Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam; 

Nguyên Phó Tổng giám đốc Liên doanh Vietsovpetro

10

Phạm Như Khánh

Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí

11

Nguyễn Việt Kỳ

Trưởng khoa Kỹ thuật Dầu khí ,Trường ĐH Bách khoa tp. HCM

12

Đỗ Đình Luyện

Nguyên Trưởng ban Khí Điện,Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam

13

Nguyễn Phan Phúc

Tổng giám đốc Cửu Long JOC, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí

14

Hoàng Văn Thạch

Nguyên phó Ban An toàn – Sức khỏe – Môi trường, Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam

15

Hồ Sỹ Thoảng

Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Công ty Dầu Khí Việt Nam

16

Nguyễn Trần Toàn

Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí

17

Bỳ Văn Tứ

Nguyên Giám đốc, Ban Quản lý Dự án Nhà máy đạm Phú Mỹ

18

Võ Khánh Hưng

Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty Dầu Việt Nam

19

Trần Công Tào

Nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Công ty Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

20

Ngô Bá Bạt

Giám đốc Fairfield Vietnam, Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí.

21

Trương Đình Hợi

Nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển  chế biến Dầu khí

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên