en-USvi-VN

Close

Đảng bộ Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Kiện toàn tổ chức Đảng

 

Sáng ngày 22/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổ chức họp Ban chấp hành mở rộng chuẩn bị cho việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức của Đảng bộ.
 

Đồng chí Đinh Văn Sơn, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực phụ trách Đảng bộ Công ty Mẹ và đồng chí Vũ Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Đảng bộ Công ty Mẹ chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Quốc Sơn, Phó ban Tổ chức nhân sự PVN đã trình bày báo cáo tình hình về công tác tái cơ cấu Bộ máy điều hành Công ty Mẹ - Tập đoàn. Các ủy viên Ban chấp hành đã thảo luận, đóng góp, trao đổi đưa ra các giải pháp cho công tác tái cơ cấu Bộ máy điều hành Công ty Mẹ - Tập đoàn trong thời gian tới.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đặng Văn Huệ, Ủy viên thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Công ty Mẹ đã trình bày dự thảo đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng ở bộ máy điều hành Công ty Mẹ và dự thảo chỉ thị cần chấn chỉnh công tác quản lý đảng viên.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Theo đó, dựa trên cơ cấu tổ chức do HĐTV phê duyệt tại Nghị quyết số 860/NQ-DKVN ngày 18/5/2018 "về việc: Phê duyệt cơ cấu tổ chức; chức năng, nhiệm vụ chính và định biên Lãnh đạo các Ban/Văn phòng tại Bộ máy điều hành Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam" và quyết định về cơ cấu tổ chức, nhân sự do Tổng giám đốc ban hành để xác định cơ cấu tổ chức đảng ở Bộ máy điều hành Công ty Mẹ.

Đảng ủy Công ty Mẹ đã xây dựng chương trình đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng ở bộ máy điều hành Công ty Mẹ trên cơ sở, nguyên tắc tuân thủ tuyệt đối các quy định của Đảng và chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đảm bảo vai trò lãnh đạo liên tục của Đảng; đảm bảo đều có tổ chức đảng trực thuộc ở mỗi Ban/Văn phòng (dự kiến 14 tổ chức); thành lập đảng bộ bộ phận ở những Ban/Văn phòng có từ 30 đảng viên trở lên. Thành lập chi bộ trực thuộc ở những Ban/Văn phòng có dưới 30 đảng viên. Các Ban/Văn phòng mà tại đó không có (hoặc ít có) sự biến động về nhân sự, đảng viên thì giữ nguyên tổ chức; chỉ đổi tên tổ chức đảng, kiện toàn cấp ủy cho phù hợp.

Về dự thảo “Chấn chỉnh công tác quản lý đảng viên”: trong thời gian qua, việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm của chi bộ, đảng bộ và đảng viên trong công tác quản lý đảng viên, cơ bản được các chi bộ, cấp ủy và đảng viên thực hiện có nề nếp, góp phần bảo vệ Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Tuy nhiên, trước tình hình xã hội diễn biến đa dạng, bên cạnh đó vẫn có cấp ủy, chi bộ, đảng viên còn coi nhẹ công tác quản lý đảng viên; một số đảng viên chưa ý thức tốt việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên theo quy định.

Để công tác quản lý đảng viên đi vào nền nếp hơn nữa, Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty Mẹ - Tập đoàn chấn chỉnh công tác quản lý đảng viên như: yêu cầu các cấp ủy và đảng viên quán triệt và nghiêm túc thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; yêu cầu các cấp ủy, chi bộ nghiêm túc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng theo quy định của Đảng.

Đảng ủy Công ty Mẹ đã tích cực triển khai yêu cầu các cấp ủy và đảng viên quán triệt và nghiêm túc thực hiện các quy định như: Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về "Những điều đảng viên không được làm"; Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị về "Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng"…

Tại hội nghị, chi bộ các ban Tập đoàn, các ban quản lý dự án đã báo cáo cụ thể về tình hình hoạt động của các dự án, tiến độ các công trình trọng điểm, những tồn tại, vướng mắc và phương hướng khắc phục. Các đồng chí ủy viên BCH đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể và sát thực vào hoạt động tại các nhà máy, công trình, dự án do Công ty Mẹ đầu tư, quản lý.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn Sơn nhấn mạnh: trong bối cảnh Tập đoàn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức lớn, đề nghị Đảng bộ Công ty Mẹ cần đặc biệt chú trọng làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động để triển khai đề án, mặc dù rất khó khăn nhưng nếu chúng ta đồng lòng chúng ta sẽ thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm đề ra.

Đồng chí Đinh Văn Sơn mong muốn tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty Mẹ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hết mình, chia sẻ những khó khăn với Ban lãnh đạo, Tập đoàn để ổn định tổ chức Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm, đảm bảo phát triển Tập đoàn ổn định, bền vững.

Nguyễn Hoan

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Dương Mạnh Sơn – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên