PVGAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close
Phân mục: Tin hoạt động

Công ty Khí Cà Mau công bố thông tin môi trường quý I năm 2023

Công ty Khí Cà MAU (KCM) là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), trụ sở tại Cụm công nghiệp Khí - Điện - Đạm Cà Mau, Xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau và hiện đang quản lý và vận hành các công trình sau:

1.    Trụ sở Văn phòng Công ty, địa chỉ: xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.
2.    Nhà máy xử lý khí Cà Mau, địa chỉ: Khu công nghiệp Khánh An, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau.
3.    Trạm tiếp bờ, địa chỉ: Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Trong quý I năm 2023, Công ty Khí Cà Mau đã thực hiện quan trắc môi trường tại các công trình do Công ty quản lý theo quy định trong ĐTM đã được phê duyệt vào tháng 9/2022, nay thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 102, Nghị định 08/2022/NĐ-CP, ngày 10/01/2022, cụ thể như sau: 

I.    Thời gian lấy mẫu: tháng 03/2023.
II.    Kết quả quan trắc môi trường (QTMT) tại 3 công trình:
1.    Kết quả QTMT tại toà nhà Văn phòng Công ty.
2.    Kết quả QTMT tại Nhà máy xử lý khí Cà Mau.
3.    Kết quả QTMT tại Trạm tiếp bờ (LFS).

III.    Đánh giá kết quả Quan trắc môi trường Quý I năm 2023.

    Nước thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý: Đạt QCVN 14: 2008/BTNMT(Cột B).
    Nước thải công nghiệp tại đầu ra hệ thống xử lý: Đạt QCVN 40:2011/BTNMT(Cột B).
    Tiếng ồn: Đạt QCVN  26:2010/BTNMT, QCVN 24:2016/BYT.
    Độ rung: Đạt QCVN 27:2010/BTNMT.
    Khí thải: Đạt QCVN 19:2009/BNTMT.
    Chất lượng không khí: Đạt QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT.
 

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên