PV GAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close

Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn công bố thông tin môi trường Quý II - 2024

Công ty đường ống khí Nam Côn Sơn (PV GAS NCSP) là đơn vị trực thuộc Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP có trụ sở tại Tỉnh lộ 44, Xã An Ngãi, Huyện Long Điền, Tỉnh BR-VT. NCSP hiện đang quản lý và vận hành Nhà máy xử lý khí Nam Côn Sơn. 


NCSP đã thực hiện quan trắc môi trường (QTMT) tại Nhà máy xử lý khí Nam Côn Sơn vào quý II năm 2024 (lấy mẫu vào tháng 02/2024), nay thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Điều 102, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ban hành ngày 10/01/2022 như sau:
I.    Thời gian lấy mẫu: 
-    Ngày 21 tháng 05 năm 2024: Nước thải sinh hoạt tại đầu ra hệ thống xử lý
-    Ngày 11 tháng 06 năm 2024: Nước thải công nghiệp (nước thải nhiễm dầu)
II.    Đánh giá kết quả QTMT: Quý II năm 2024
-    Nước thải công nghiệp (nước thải nhiễm dầu) tại đầu ra hệ thống xử lý:  Đạt QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B, Kq =0.9; Kf= 1.1)
-    Nước thải sinh hoạt tại đầu ra hệ thống xử lý: Đạt QCVN 14:20108/BTNMT (Cột B, K= 1.2).

Tài liệu tải về

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên