PVGAS

Once Upon a Time...

Close
Phân mục: Tin hoạt động

Công ty Khí Cà Mau hoàn thành kế hoạch năm 2009

Tính đến hết ngày 22/12/2009, Công ty Khí Cà Mau đã hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 được Tổng Công ty giao là 1.160 tỷ Sm3 khí.

Dự kiến tới hết năm 2009 Công ty sẽ hoàn thành các chỉ tiêu chính như sau :

  • Kế hoạch sản lượng : đạt 1.190 tỷ Sm3, bằng 103% kế hoạch. Trong năm 2009 không có tai nạn lao động, có 1 sự cố shutdown ngừng cấp khí cho 1 tổ máy của nhà máy Điện Cà Mau 1. 
  • Kế hoạch doanh thu : đạt 4,008 tỷ VNĐ, bằng 120% kế hoạch.
  • Kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa : hoàn thành 100% kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa định kỳ (309/309 đầu việc 1 tháng, 3 tháng); hoàn thành 94% công việc đột xuất theo đúng tiến độ.
  • Về kế hoạch đầu tư xây dựng : hoàn thành dự án Nhà nghỉ thay ca trạm tiếp bờ; triển khai đúng tiến độ dự án Xây dựng dây chuyền cấp khí cho Nhà máy Đạm Cà Mau (sẽ hoàn thành 30/04/2010); dự án Nhà ăn ca, nhà kho Trung tâm phân phối khí Cà Mau sẽ hoàn thành vào tháng 01 năm 2010.
  • Công tác thương mại : hoàn thành 100% các đơn hàng theo kế hoạch. 
  • Về sáng kiến cải tiến kỹ thuật : có 12 sáng kiến được thực hiện, tiết kiệm 69 tỷ đồng, giảm thiểu số lần shutdown, tăng năng suất lao động.
  • Về nghiên cứu khoa học : đã hoàn thành đề tài “Xây dựng phần mềm tính toán công nghệ trong chế biến, vận chuyển và tàng chứa các sản phẩm khí”
  • Đối với công tác đào tạo : KCM đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ vào thứ 6 hàng tuần nhằm nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và khả năng tự học, kỹ năng thuyết trình, đồng thời tiết kiệm chi phí đào tạo. Trong năm 2009 đã thực hiện 51 chuyên đề với gần 800 lượt người tham gia.

NGUYỄN THỊ THANH (KCM)

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên