PVGAS

Once Upon a Time...

Close

Bộ Tư pháp và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác

29/12, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Bộ Tư pháp đã tổ chức lễ ký Thỏa thuận hợp tác. Theo đó, Bộ Tư Pháp chịu trách nhiệm cung cấp hướng dẫn các nội dung chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, luật quốc tế ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của Tập đoàn; Hỗ trợ chia sẻ pháp lý theo tinh thần Nghị định 66/2008/NĐ-CP để các hoạt động đầu tư được an toàn, nhanh chóng và hiệu quả; Cử chuyên gia có kinh nghiệm để hỗ trợ và tư vấn cho Tập đoàn; Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế của toàn Tập đoàn.

Tập đoàn có trách nhiệm cung cấp thông tin trung thực, đề xuất nhu cầu về hỗ trợ pháp lý với Bộ Tư pháp; Hỗ trợ các hoạt động, các đề án do Bộ Tư pháp chủ trì nhằm củng cố, kiện toàn, nâng cao, đổi mới về tổ chức và hoạt động của công tác pháp chế như: Đề án Câu lạc bộ Pháp chế doanh nghiệp, Đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập…; Chủ trì phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị sinh hoạt pháp chế ngành và doanh nghiệp. 

Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp và Ban Luật & Quan hệ Quốc tế của Tập đoàn làm đầu mối thực hiện các nội dung hợp tác của hai bên. 

Việc ký kết thỏa thuận giữa Bộ Tư Pháp và Tập đoàn sẽ góp phần cho sự phát triển hợp tác giữa hai bên, thực hiện mục tiêu phát triển chiến lược của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và yêu cầu nâng cao chất lượng quản lý tư vấn, thực thi pháp luật, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ chuyên viên làm công tác pháp lý của toàn Tập đoàn, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển ngày càng sâu rộng của ngành Dầu khí Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế. (Công Thương 30/12; Website Chính Phủ 30/12; Pháp Luật Việt Nam 30/12; Nhân Dân 30/12)

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên