PVGAS

Once Upon a Time...

Close
Phân mục: Tin hoạt động

6 tháng đầu năm 2013: PV GAS tiếp tục tăng trưởng cao

PV Gas đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2013

Năm 2013, PV Gas triển khai thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm trong điều kiện thuận lợi là luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, sự hỗ trợ tích cực của các cấp chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan và đặc biệt là sự đóng góp tích cực của đội ngũ CBCNV PV GAS. Hệ thống khí hoạt động ổn định, nhu cầu khí của các hộ tiêu thụ ở mức cao là điều kiện thuận lợi để PV Gas gia tăng sản lượng tiêu thụ. Tuy nhiên, PV GAS cũng gặp phải không ít trở ngại khi nền kinh tế Việt Nam cũng như trên thế giới còn gặp nhiều khó khăn. Trong nước, tăng trưởng tín dụng vẫn còn ở mức thấp, tình trạng nợ xấu vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Việc giá LPG liên tục giảm từ tháng 1 đến tháng 6/2013, đồng thời nhà máy Lọc dầu Dung Quất giảm sản lượng sản xuất và cung cấp không ổn định đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh LPG tại PV Gas. Các dự án lớn như Đường ống dẫn khí Lô B-Ô Môn, Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2, Nhà máy xử lý khí Cà Mau, Hệ thống Thu gom và phân phối khí mỏ Hàm Rồng & Thái Bình chưa đưa ra được phương án đầu tư cuối cùng/tiến độ thay đổi/phải đánh giá lại hiệu quả đầu tư…
Tận dụng lợi thế, khắc phục khó khăn, PV Gas đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2013, trong đó, có nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước, đưa giá cổ phiếu của PV Gas tăng cao trên sàn giao dịch chứng khoán, tạo niềm tin tốt cho các nhà đầu tư, giúp cho thương hiệu của PV Gas ngày càng lớn mạnh trong và ngoài nước. Các mốc thành quả cụ thể có thể kể đến là:
- Sản xuất và tiêu thụ: khí khô đạt 5.163 triệu m3, bằng 117% kế hoạch 6 tháng đầu năm, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2012; condensate đạt 30.975 tấn, bằng 118% kế hoạch 6 tháng đầu năm, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2012; LPG đạt 467.729 tấn, bằng 102% kế hoạch 6 tháng đầu năm (Nếu tính cả đơn vị thành viên thì sản lượng LPG cung cấp ra thị trường đạt 589.341 tấn, trong đó: kinh doanh trong nước là 460.333 tấn, chiếm trên 72% thị phần LPG toàn quốc).
- Doanh thu đạt 29.232 tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch 6 tháng đầu năm (Công ty mẹ đạt 26.256 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch 6 tháng đầu năm).
- Lợi nhuận trước thuế đạt 7.715 tỷ đồng, bằng 165% kế hoạch 6 tháng đầu năm, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2012 (Công ty mẹ đạt 7.599 tỷ đồng, bằng 164% kế hoạch 6 tháng đầu năm, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2012).
- Lợi nhuận sau thuế đạt 6.205 tỷ đồng, bằng 163% kế hoạch 6 tháng đầu năm, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2012 (Công ty mẹ đạt 6.149tỷ đồng, bằng 163% kế hoạch 6 tháng đầu năm, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2012).
- Nộp ngân sách Nhà nước đạt 2.071 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch 6 tháng đầu năm (Công ty mẹ đạt 2.030 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch 6 tháng đầu năm).                              
Trong 6 tháng, công tác an toàn, sức khỏe, môi trường và thanh tra bảo vệ được tăng cường, đảm bảo hệ thống công trình khí hoạt động an toàn, liên tục. Các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động an toàn, không để sự cố đáng tiếc nào xảy ra gây ảnh hưởng đến con người, tài sản cũng như uy tín của PV Gas. Tổng số giờ làm việc an toàn trong 6 tháng đầu năm là 2,85 triệu giờ. 
Bên cạnh các công việc thường ngày, định kỳ, PV Gas cũng đã thực hiện và đạt được một số kết quả quan trọng khác như: tổ chức thành công Hội nghị an toàn PV Gas, được đoàn BSI đánh giá cao về duy trì hệ thống quản lý tích hợp An toàn – Chất lượng – Môi trường; cùng với PC-66 hoàn thành kiểm tra công tác PCCC tại công trình khí đóng trên địa bàn tỉnh BR-VT và Đồng Nai; rà soát, tổng hợp báo cáo Tập đoàn và đề xuất các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn do Bộ Công Thương quản lý; làm việc với Ban Thanh tra Tập đoàn và Bộ Tư lệnh Biên phòng về triển khai công tác truyền thông biển tại các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ và Tây Nam Bộ; tổ chức truyền thông về bảo vệ an ninh, an toàn hệ thống đường ống dẫn khí dưới biển tại các tỉnh Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Tp. HCM, Đà Nẵng, Quảng Nam. 
Vì cả 3 hệ thống khí Cửu Long, Nam Côn Sơn và PM3- Cà Mau hoạt động ổn định, nhu cầu tiêu thụ khí của các hộ cao, nên PV Gas đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khí sản xuất và tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm. Các hợp đồng mua bán khí đã được PV Gas thực hiện nghiêm túc, với nỗ lực cấp khí tối đa. Ngoài ra, PV Gas còn tham gia/đàm phán các hợp đồng thuộc các dự án khác như: dự án Hải Thạch Mộc Tinh, dự án khí Thái Bình – Hàm Rồng, dự án Ethane…
Công tác sản xuất và kinh doanh sản phẩm lỏng tiếp tục duy trì ở mức cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và hiệu quả. Hoạt động vận chuyển khí và sản phẩm khí đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa bám sát kế hoạch, đảm bảo hệ thống, thiết bị hoạt động liên tục. Công tác đầu tư xây dựng được triển khai tích cực. PV Gas đã hoàn thành và đưa dự án Kho LPG lạnh tại Thị Vải – một dự án đóng vai trò quan trọng trong việc kinh doanh LPG tại PV GAS, vào hoạt động một cách an toàn; hoàn thành thanh quyết toán dự án dây chuyền cấp khí cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2, đường ống dẫn khí Tê Giác Trắng – Bạch Hổ, kho LPG Dung Quất; đang triển khai thực hiện thanh quyết toán 5 dự án (Đường ống PM-TP.Hồ Chí Minh; thu gom khí mỏ Rồng – Đồi Mồi; văn phòng làm việc TCT; nhà máy sản xuất ống; hệ thống cấp khí thấp áp cho khu công nghiệp Nhơn Trạch, Hiệp Phước giai đoạn 1).                         
Hoạt động của các công ty con, liên kết của PV GAS triển khai tích cực tuy vẫn còn nhiều khó khăn. Công tác nghiên cứu khoa học được quan tâm đặc biệt và không ngừng được đẩy mạnh. Để chuẩn bị cho việc tiêu thụ LNG nhập khẩu và phát triển các dự án khí có hàm lượng CO2 cao, PV Gas đã tập trung nghiên cứu các đề tài liên quan, thiết thực như hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu nhập khẩu LNG để phát triển thị trường khí miền Bắc và miền Trung và nghiên cứu ứng dụng công nghệ sản xuất nhiên liệu lỏng sử dụng khí Cá Voi Xanh. PV GAS cũng phối hợp với PVEP, VPI nghiên cứu công nghệ xử lý khí có hàm lượng CO2 cao để áp dụng cho mỏ Cá Voi Xanh; biên soạn xây dựng tiêu chuẩn về hệ thống đo trong hệ thống cung cấp khí dân dụng (LPG, khí khô, LNG) cho các khu đô thị; thu thập tài liệu và thực hiện báo cáo nghiên cứu các phương án sử dụng khí Cá Voi Xanh (sản xuất LNG, vận chuyển bằng đường ống,...); hoàn thiện đề cương, phạm vi công việc để xây dựng TCVN cho kho LNG vệ tinh – Hệ thống thiết bị lắp đặt và đề tài nghiên cứu mỏ biên bằng FLNG, FCNG, FGTL. 
Ngày 15/4/2013, PV GAS đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên của PV Gas, hoàn thành sửa đổi điều lệ hoạt động của PV Gas và các đơn vị thành viên theo Thông tư 121 của Bộ Tài chính; xem xét, có ý kiến chỉ đạo kịp thời theo đúng thẩm quyền cho người đại diện phần vốn của PV Gas tại các đơn vị thành viên tham dự họp HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.
Tính đến thời điểm này, số CBCNV của Công ty mẹ là 1.084 người, trong đó lao động nam chiếm 80%, nữ chiếm 20% và lao động có trình độ từ đại học trở lên chiếm trên 60% (Toàn TCT là 3.371 người). PV GAS đã tổ chức đào tạo/cử trên 2.000 lượt người tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ trong và ngoài nước với kinh phí trên 6 tỷ đồng.                         
Trong 6 tháng cuối năm 2013, PV GAS sẽ triển khai những nhiệm vụ trọng tâm sau: vận hành an toàn các công trình khí; tổ chức tiếp nhận khí mỏ Hải Thạch Mộc Tinh; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm cũng như cả năm 2013 của PV Gas. PV GAS cũng rà soát, sắp xếp lại nhân sự theo phương án tái cấu trúc và phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất của PV Gas. 
                     Các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện 6 tháng cuối năm cũng như ước cả năm 2013 là:
             

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Văn Quang – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên