PV GAS

Vui lòng chờ trong giây lát

Close
Phân mục: Tin hoạt động

PV GAS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 29/5/2024, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 để tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2024 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Tham dự Đại hội, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có ông Bùi Minh Tiến - Thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV), ông Trần Bình Minh - Thành viên HĐTV, ông Lê Xuân Huyên - Phó Tổng Giám đốc, ông Dương Mạnh Sơn - Phó Tổng Giám đốc; cùng đại diện các Ban, Văn phòng của Tập đoàn.

Lãnh đạo PV GAS điều hành Đại hội gồm: ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); ông Phạm Văn Phong - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và ông Triệu Quốc Tuấn - Thành viên HĐQT. Tham dự Đại hội còn có các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát (BKS), đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng, Trung tâm, đơn vị trực thuộc và thành viên PV GAS. Số lượng cổ đông hoặc người đại diện cổ đông tham dự là 144 cổ đông; tương ứng 97,6191% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PV GAS.

Tại Đại hội, PV GAS đã trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình, bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2024; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024; Báo cáo thực hiện tiền lương, thu nhập năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2024 của HĐQT và BKS; Đề xuất bổ sung, điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh; Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Tăng vốn điều lệ và Bầu thành viên HĐQT.

 

 Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội


Báo cáo với cổ đông tại Đại hội, lãnh đạo PV GAS cho biết: năm 2023 mặc dù kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn nhưng với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, Ban lãnh đạo PV GAS đã cùng toàn thể CBCNV luôn đoàn kết, đổi mới trong suy nghĩ và chuyên nghiệp trong hành động, tận dụng tốt các cơ hội, triển khai quyết liệt đồng bộ và hiệu quả các giải pháp, trong đó tập trung ba nhóm giải pháp cốt lõi, đột phá (con người/công tác cán bộ; thị trường và cơ chế chính sách), cùng với sự ủng hộ tích cực và giám sát chặt chẽ của ĐHĐCĐ,… PV GAS đã thực hiện thành công nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội đã thông qua.

Trong năm 2023 , PV GAS đã hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 21-80% tất cả các chỉ tiêu tài chính theo kế hoạch, cụ thể: doanh thu trên 86 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 14 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 11,5 nghìn tỷ đồng, đóng góp vào ngân sách Nhà nước trên 6 nghìn tỷ đồng, là Top đầu đơn vị có các chỉ số tài chính khả quan trong Petrovietnam (ROE đạt 18%, ROA đạt 14%), Top đầu những đơn vị có vốn hóa lớn trên thị trường (tổng tài sản gần 85 nghìn tỷ đồng), có tỷ lệ chia cổ tức duy trì hàng năm bằng tiền mặt cao.

Về các hoạt động SXKD, tất cả hệ thống/công trình khí của PV GAS vận hành an toàn và hiệu quả, cấp khí liên tục trong năm 2023. Đặc biệt, PV GAS đã hoàn thành thử nghiệm, nâng công suất vận hành GPP Dinh Cố từ 5,8 lên 6,8 triệu m3/ngày từ tháng 8/2023; hoàn thành tiếp nhận lô hàng LNG nhập khẩu đầu tiên gần 70 nghìn tấn, chạy thử thành công, đưa công trình dự án Kho LNG 1MMTPA Thị Vải vào vận hành, cung cấp LNG cho khách hàng công nghiệp từ đầu tháng 8/2023. PV GAS tiếp tục duy trì cung cấp khí và sản phẩm khí ổn định để sản xuất trên 9% sản lượng điện, khoảng 70% sản lượng phân đạm, đáp ứng khoảng 70% thị phần LPG cả nước (chiếm 80% thị phần miền Nam, khoảng 57% thị phần miền Bắc và 68% thị phần miền Trung). 

Trong năm 2023, PV GAS tích cực triển khai các dự án trọng điểm, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tạo đà cho tăng trưởng. Cụ thể, PV GAS đã hoàn thành đầu tư xây dựng, khánh thành và đưa vào vận hành kho LNG 1 MMTPA Thị Vải (kho LNG đầu tiên tại Việt Nam) và các dự án thành phần; được chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Kho cảng nhập LNG Sơn Mỹ; tích cực triển khai các dự án khác như: tách Ethane tại Dinh Cố, bồn chứa LPG Thị Vải, mở rộng/nâng công suất kho chứa LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm, tìm kiếm địa điểm để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư kho LNG/LPG lạnh khu vực Bắc Bộ, ....

PV GAS lần thứ 11 liên tiếp nhận vinh danh Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes bình chọn; nhiều năm liên tiếp đứng trong Top danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam (Top 6); Top 4 công ty đạt doanh thu và lợi nhuận tốt nhất Việt Nam, Top doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất thị trường; Top 50 doanh nghiệp dẫn đầu Bảng xếp hạng PROFIT500; Top 50 Công ty đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2023” (Bảng xếp hạng VIX50 2023).

 Lãnh đạo Petrovietnam chúc mừng thành công ĐHĐCĐ PV GAS 2024


Trong năm 2024, nguồn khí trong nước bước vào giai đoạn suy giảm nhanh; việc triển khai các dự án đối mặt với nhiều khó khăn, phức tạp; cạnh tranh trên thị trường ngày càng quyết liệt;... Trước tình hình đó, PV GAS đã đưa ra các giải pháp ứng phó và đặt kế hoạch năm 2024 với: tổng doanh thu hợp nhất 70.176 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 7.249 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 5.798 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 3.744 tỷ đồng. Cùng với đó, năm 2024, PV GAS dự kiến sẽ đẩy mạnh công tác nghiên cứu, triển khai các dự án nâng cao hiệu quả khai thác các tài sản hiện có và bổ sung hoàn thiện cơ sở hạ tầng ngành khí theo chiến lược: (i) Phát triển thị trường tiêu thụ khí/LNG và sản phẩm khí trong và ngoài nước; (ii) Đầu tư kho LNG/LPG lạnh tại miền Bắc/Bắc Trung Bộ và các khu vực tiềm năng khác;...

Đại hội cũng dành thời gian để các cổ đông và lãnh đạo PV GAS thảo luận, trao đổi các nội dung liên quan: hoạt động nhập khẩu và kinh doanh LNG, LPG; nhu cầu vốn trong các năm tiếp theo; kết quả SXKD quý II và ước thực hiện năm 2024: tác động của Quy hoạch điện VIII và các văn bản quy phạm pháp luật mới ảnh hưởng đến tình hình SXKD năm 2024 và chiến lược phát triển của PV GAS trong thời gian tới; thông tin hợp đồng mua bán khí các mỏ khí mới; thời điểm tăng vốn điều lệ năm 2024 và kế hoạch tăng vốn điều lệ các năm tiếp theo; ảnh hưởng của việc chia cổ tức với tỷ lệ 60%/ vốn điều lệ đối với hoạt động của PV GAS trong thời gian tới... Ban lãnh đạo PV GAS tiếp thu các ý kiến của các cổ đông, khẳng định xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu PV GAS, triển khai Chiến lược phát triển ngành công nghiệp khí trong nỗ lực đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước và cổ đông . 

ĐHĐCĐ đã thông qua tất cả các nội dung được trình tại Đại hội với tỷ lệ đều trên 99% đến 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Trong đó, thông qua phương án phân phối lợi nhuận với việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 tỷ lệ 60%/vốn điều lệ; kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 với tỷ lệ 20%/vốn điều lệ; thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 bằng hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ phát hành là 2%. Đại hội cũng đã bầu ông Nguyễn Thanh Hào, giữ chức Thành viên độc lập HĐQT PV GAS nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đại diện cổ đông lớn của PV GAS là Petrovietnam, Phó Tổng Giám đốc Lê Xuân Huyên đánh giá cao những nỗ lực của PV GAS trong việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD năm 2023, đóng góp quan trọng vào kết quả SXKD của Petrovietnam, cũng như ngân sách quốc gia. Xứng đáng với vị thế đơn vị tiên phong ngành công nghiệp khí, PV GAS đã nỗ lực vượt bậc, tạo nên những bước ngoặt trong đầu tư và kinh doanh LNG, xác định thời cơ mới cho quá trình phát triển. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của PV GAS trong chiến lược phát triển của Petrovietnam, ông Lê Xuân Huyên khẳng định sự ủng hộ đầy đủ và mạnh mẽ của Petrovietnam cho sự phát triển của PV GAS trong chuỗi giá trị của Tập đoàn. 

 

 Lãnh đạo Petrovietnam phát biểu tại Đại hội


Đây là năm thứ 34 trong hành trình phát triển của PV GAS, trên chặng đường sắp tới với nhiều khó khăn thử thách, PV GAS luôn vững tin với nền tảng về nhân lực, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, kinh nghiệm, thương hiệu..., PV GAS đủ tiềm lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch của năm 2024, góp phần thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2021-2025, khẳng định vị thế và thương hiệu của PV GAS tại thị trường trong nước và khu vực.

Đại hội đồng cổ đông thường niên PV GAS 2024 đã kết thúc trong không khí vui tươi, thể hiện niềm tin của cổ đông vào những nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn tới, tiếp tục đưa PV GAS xứng đáng là cánh chim đầu đàn của ngành công nghiệp Khí Việt Nam.

© Bản quyền thuộc về TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 12, 12A, 14 và tầng 15, Tòa nhà PV GAS, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Điện thoại: +84.28. 3781 6777 Fax: +84.28. 3781 5666 Email: pvgas@pvgas.com.vn
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Phạm Văn Phong – Tổng Giám đốc
Giấy phép xuất bản số 131 GP/BC do cục Báo Chí- Bộ VHTT cấp ngày 10/04/2007

Lên trên