Tin hoạt động PV Gas

PV Gas phát động thi đua năm 2018

Chào mừng Năm mới 2018, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) xác định vai trò đơn vị thành viên hàng đầu cốt lõi của Tập đoàn Dầu khí, tiếp tục đi đầu trong ngành công nghiệp Khí, phát động phong trào thi đua, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành nhiệm vụ, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
 
 
Tổng kết năm 2017, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tiếp tục giữ vững truyền thống hoạt động an toàn, hiệu quả cao, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng từ 3-35%, chỉ tiêu tài chính vượt 22-76% so với kế hoạch, đóng góp khoảng 13% doanh thu và 44% lợi nhuận toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đánh giá về kết quả SXKD năm 2017 của PV GAS, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn – TGĐ PVN đã khẳng định: PV GAS tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu cốt lõi của toàn ngành Dầu khí. Bước vào năm 2018, Tổng Công ty Khí Việt Nam sẽ triển khai thực hiện Kế hoạch năm trong điều kiện vẫn còn nhiều yếu tố khó khăn ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như: giá dầu dự báo vẫn ở mức thấp; nguồn khí giá rẻ suy giảm nhanh buộc phải huy động nhiều lực hơn cho nguồn khí giá cao; yêu cầu bảo dưỡng sửa chữa hệ thống khí luôn thường trực với tiêu chí và chi phí ngày một tăng; nhiều dự án đầu tư xây dựng cần tập trung đảm bảo tiến độ, nhu cầu vốn, chất lượng... 
 
 
Để tiếp nối những thành công trong những năm qua, với phương châm quyết liệt hành động, Đảng ủy, Ban Lãnh đạo, Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty đã cùng ký cam kết và phát động phong trào thi đua năm 2018 trong toàn Tổng Công ty với những nội dung trọng yếu:
1. Vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo an ninh các công trình khí.
2. Sản xuất kinh doanh hiệu quả: 9.259 triệu m3 khí, 1.125 nghìn tấn LPG, 63 nghìn tấn Condensate.
3. Tập trung kiểm soát tiến độ, chất lượng, chi phí các dự án đầu tư xây dựng: chuẩn bị và thực hiện đầu tư các dự án Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 2, Sư Tử Trắng, Sao Vàng – Đại Nguyệt, Cá Rồng Đỏ, Kho chứa LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải,…; thực hiện thanh quyết toán các dự án Cấp bù khí ẩm Nam Côn Sơn cho GPP Dinh Cố, Nâng hệ số thu hồi GPP Dinh Cố, GPP Cà Mau,…
4. Triển khai tích cực Chiến lược phát triển bán lẻ LPG dân dụng giai đoạn 2016 – 2020 và Chiến lược thương hiệu, truyền thông.
5. Triển khai tích cực Hệ thống quản trị nguồn nhân lực và Phương án tái cấu trúc giai đoạn 2016 – 2020.
6. Kiểm soát chi phí; thực hiện tiết giảm hợp lý chi phí trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, tài chính,…
7. Lựa chọn thu gom các nguồn khí trong nước, tìm kiếm các nguồn khí ngoài nước, tham gia đầu tư thượng nguồn.
8. Thường xuyên xem xét, cải tiến và tuân thủ Hệ thống quản lý tích hợp An toàn - Chất lượng - Môi trường.
9. Tập thể Lãnh đạo và CBCNV trong Tổng Công ty nhận thức, chia sẻ, cùng Tổng Công ty vượt qua khó khăn, thách thức.
Tập thể lãnh đạo, CBCNV và các tổ chức đoàn thể của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP cam kết quyết tâm chung sức, chung lòng, ra sức thi đua hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018. Các Ban, Văn phòng, Đơn vị, các Tổ chức đoàn thể trong toàn Tổng Công ty trên cơ sở các nội dung nêu trên và căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thi đua của mỗi đơn vị mình.
Ban Lãnh đạo Tổng Công ty và các Tổ chức đoàn thể cũng kêu gọi toàn thể CBCNV trong toàn Tổng Công ty phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, đồng sức, đồng lòng chia sẻ khó khăn, vượt qua thách thức vì sự phát triển bền vững của Tổng Công ty Khí Việt Nam, vì ngành Dầu khí Việt Nam.
 
Để đảm bảo phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực, ngay từ những ngày đầu, toàn thể PV GAS quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều hướng đi hiệu quả, ấn định/điều độ khí hợp lý, thực hiện chế độ vận hành tối ưu, tăng cường công tác tiết giảm chi phí, kiểm soát và thu hồi công nợ, kiểm tra giám sát, giao ban công trường,... cùng với việc nỗ lực, cố gắng không ngừng của tập thể Lãnh đạo PV GAS trong công tác chỉ đạo, điều hành, sự đoàn kết của CBCNV, sự hỗ trợ tích cực từ các cấp, đơn vị, sự phối hợp nhịp nhàng từ thượng nguồn đến hạ nguồn và đặc biệt sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam,… 6 nhóm giải pháp được đề ra cho 2018 là: Vận hành, sản xuất, an ninh và an toàn; Thực hiện Chiến lược kinh doanh, phát triển thị trường và thương hiệu; Chủ động và đẩy mạnh việc chuẩn bị và thực hiện đầu tư xây dựng;  Nghiêm ngặt về công tác tài chính, tiết giảm chi phí và giá thành sản phẩm; Tổ chức quản lý doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực; Tiếp tục đẩy mạnh công tác khoa học, công nghệ và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật.
 
Tại Hội nghị Người Lao động PV GAS 2018, đại diện Đảng ủy, Ban Lãnh đạo, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên PV GAS đã cùng ký vào Cam kết Thi đua, quyết tâm triển khai phong trào thiết thực, nhanh chóng trong toàn Tổng công ty, mang đến không khí nỗ lực vào lao động sản xuất ngay từ những ngày đầu của năm 2018!